Последна проверка: 02/04/2022

Работа по време на следване

Ако планирате да учите в друга страна от ЕС, трябва да имате достатъчни доходи, за да живеете там без нужда от финансова помощ. Доходите ви могат да произлизат от различни източници, като например от вашите родители, от вашия партньор или разбира се от работа.

Като гражданин на ЕС ще имате същото право на работа докато учите като гражданите на съответната страна. Няма да ви е нужно разрешение за работа, дори за работа на пълно работно време.

Повече за временните ограничения за работа.

Някои страни ви позволяват да работите неограничен брой часове на седмица, а други прилагат ограничения за броя часове на семестър или на година.

Повече за работата в друга страна от ЕС.

Данъци и социално осигуряване

Ако живеете в друга страна от ЕС за повече от 6 месеца през годината (183 дни), ще бъдете смятан за пребиваващ в нея за данъчни цели. В резултат от това, ако работите докато учите, ще трябва да плащате данъци и социални осигуровки върху доходите си в тази страна.

Страната, в която учите, може също да обложи с данък доходите ви в други страни, например ако сте работили през лятото във вашата родна страна. Може да ви се наложи да докладвате за тези доходи и в някои случаи да платите данък върху тях в страната, в която учите.

Имайте предвид, че много страни от ЕС, но не всички, имат споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. В някои случаи е възможно в тези споразумения да е определено в коя страна трябва да платите данък.

Повече за данъците.

Лична история

Ян е холандски студент, който отива да учи в Белгия. Той работи на непълно работно време в ресторант по договор съгласно белгийското право. Работодателят му удържа данъци и социални осигуровки от месечната му заплата и ги превежда на белгийските органи.

През лятната ваканция Ян работи на пълно работно време в своя роден град в Нидерландия. Работодателят му там плаща вноски за него на холандските данъчни органи. Ян пребивава в Белгия за данъчни цели и може да поиска възстановяване на сумите от холандските органи, за да плати данък в Белгия, но може също да декларира доходите и вече платените в Нидерландия данъци, за да получи данъчна отстъпка от белгийските органи.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: