Последна проверка: 02/04/2022

Регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в друга страна от Съюза

Ако се преместите в друга страна от ЕС, членовете на семейството ви, които са граждани на ЕС и са на ваша издръжка, могат да се преместят с вас.

След три месеца в новата страна може да е необходимо те да регистрират пребиваването си и да им бъде издадено удостоверение за регистрация.

Ако членовете на семейството ви, които са граждани на ЕС, не са на ваша издръжка, те могат да се регистрират в новата страна от ЕС по силата на собствените си права.

Удостоверение за регистрация — придружаващи документи

На членовете на вашето семейство ще са им необходими следните документи, за да получат своето удостоверение за регистрация от общината или полицията:

Предупреждение

Не могат да бъдат изисквани други документи.

Удостоверение за регистрация ще бъде издадено незабавно на вашия съпруг/вашата съпруга, вашите деца или внуци, родители или баби и дядовци. За други роднини властите следва да решат възможно най-бързо дали да издадат удостоверение за регистрация.

Такси

Удостоверението за регистрация би трябвало да не струва повече от таксата, която гражданите на страната плащат за издаване на лични карти или подобни на тях документи.

Срок на действие

Удостоверението за регистрация е безсрочно (не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Къде и как се извършва регистрацията в отделните държави

Научете къде и как да регистрирате членовете на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в приемащата държава:

Изберете държава

Ако приемащата държава изисква това, членовете на вашето семейство могат да бъдат глобени, но не експулсирани, ако те:

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация за членовете на вашето семейство, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Вижте също как да получите карта за пребиваване за членове на вашето семейство от страни извън ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: