Последна проверка: 02/04/2022

Учащи — права на пребиваване

Имате право да живеете в страната от ЕС, в която учите, за периода на вашето обучение, ако:

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Възможно е да загубите правото си на престой в страната, ако завършите следването си и не можете да докажете, че работите или че разполагате с достатъчно средства, за да се издържате.

Съобщаване на вашето присъствие и регистрация като пребиваващ

През първите 3 месеца от вашия престой приемащата страна не може да изисква от вас да се регистрирате. Можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца органите в приемащата страна могат да поискат от вас да се регистрирате като пребиваващ пред местните власти, за да удостоверите, че отговаряте на условията за пребиваване като учащ и да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой.

Ще са ви нужни:

Не е необходимо да представяте други документи.

Може ли да поискат от вас да напуснете страната или да ви депортират?

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Ако вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи вашата приемна държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени причините за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години, отговаряйки на условията за престой, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: