Последна проверка : 14/11/2018

Учащи — права на пребиваване

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
 • Публикации на ЕС за Брекзит
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Имате право да живеете в страната от ЕС, в която учите, за периода на вашето обучение, ако:

Престой в чужбина до 3 месеца

Пригответе вашата национална лична карта или паспорт

Като гражданин на ЕС единственото изискване, за да можете да пребивавате в друга страна от ЕС за по-малко от 3 месеца е да притежавате валидна национална лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

Там могат да ви глобят или задържат временно, ако оставите тези документи у дома, но не могат да ви принудят да се върнете във вашата страна само по тази причина.

Проверете дали трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт в приемащата страна:

Изберете държава
 • Австрияat
 • Белгияbe
 • Българияbg
 • Германияde
 • Гърцияgr
 • Данияdk
 • Естонияee
 • Ирландияie
 • Исландияis
 • Испанияes
 • Италияit
 • Кипърcy
 • Латвияlv
 • Литваlt
 • Лихтенщайнli
 • Люксембургlu
 • Малтаmt
 • Нидерландияnl
 • Норвегияno
 • Обединено кралствоgb
 • Полшаpl
 • Португалияpt
 • Румънияro
 • Словакияsk
 • Словенияsi
 • Унгарияhu
 • Финландияfi
 • Францияfr
 • Хърватияhr
 • Чешка републикаcz
 • Швецияse

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Съобщете за вашето присъствие

В някои страни от ЕС от вас се изисква да съобщите за вашето присъствие на съответните органи в разумен срок след пристигането си. Те могат да ви санкционират, например като ви наложат глоба, ако не го направите.

Научете повече за съобщаване за присъствие.

Депортиране

В изключителни случаи вашата приемна държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Имате право да живеете в страната от ЕС, в която учите, за периода на вашето обучение, ако:

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Възможно е да загубите правото си на престой в страната, ако завършите следването си и не можете да докажете, че работите или че разполагате с достатъчно средства, за да се издържате.

Регистрирайте пребиваването си

През първите 3 месеца от вашия престой в приемащата страна не могат да изискват от вас да регистрирате пребиваването си. Можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца органите в приемащата страна могат да поискат от вас да се регистрирате пред местните власти, за да удостоверите, че отговаряте на условията за пребиваване като учащ и да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой.

Научете как да регистрирате вашето пребиваване.

Искане за напускане и депортиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи вашата приемна държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени причините за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако сте пребивавали законно, изпълнявайки условията за пребиваване на учащи в други страни от ЕС за непрекъснат период от 5 години, вие автоматично получавате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване — с него ще удостоверите безусловното си право на престой в приемащата страна.

Депортиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете постоянно, може да вземе решение за вашето депортиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: