Последна проверка: 11/04/2019

Счетоводство

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Научете дали вашия вид предприятие трябва да спазва европейските или националните счетоводни правила. Малките предприятия с не повече от 50 служители прилагат опростени счетоводни правила, а микропредприятията дори още по-прости правила — в зависимост от това къде се намира вашето дружество.

Ако имате регистрирано на фондовата борса дружество, консолидираните отчети трябва да бъдат изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Повечето държави от ЕС също позволяват използването на МСФО за нерегистрирани на борсата дружества. На предприятията от държави извън ЕС, търгуващи с предприятия от Съюза, се препоръчва да следват МСФО или еквивалентни на тях национални счетоводни стандарти.

 

Споделяне на страницата: