Последна проверка: 04/05/2020

Други роднини

Засегнати сте от Брексит?

Въпроси и отговори – правата на гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство, както са предвидени в Споразумението за оттегляне

На 1 януари 2021 г. правилата за граждани на ЕС, които живеят в Обединеното кралство или се преместват там, ще се променят. Същото важи за гражданите на Обединеното кралство, които живеят в страна от ЕС или се преместват там.

Имам право на дългосрочно пребиваване в Обединеното кралство/ЕС или ще го придобия по време на преходния период.

По принцип вие и членовете на семейството ви ще продължите да имате право на постоянно пребиваване в приемащата страна. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. В Обединеното кралство обаче трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС, за да получите нов статут на пребиваване. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава възможно най-бързо дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Пребивавам в Обединеното кралство/ЕС, но все още нямам право на постоянно пребиваване

По принцип вие и членовете на семейството ви ще продължите да пребивавате в приемащата страна. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. В Обединеното кралство обаче трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС, за да получите нов статут на пребиваване. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава възможно най-бързо дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Искам да се преместя в Обединеното кралство/ЕС.

Вие и членовете на семейството ви можете да се преместите в Обединеното кралство или в страна от ЕС в рамките на действащите правила до 31 декември 2020 г. Това включва и членовете на семейството от страни извън ЕС. След тази дата обаче в Обединеното кралство трябва да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС. В ЕС трябва да проверите в органите на приемащата държава дали трябва да се регистрирате и дали е задължително да кандидатствате за нов статут на пребиваване.

Искам да отида за кратко в Обединеното кралство/ЕС.

Действащите правила за съобщаване за присъствие, регистрация при пребиваване в чужбина, регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС,, регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС остават в сила поне до 31 декември 2020 г.

Нуждая се от помощ

Ако смятате, че правата ви съгласно законодателството на ЕС не се спазват, свържете се с нашите служби за помощ.

Подробна информация за изпълнението на споразумението за оттегляне и правата на гражданите

Ако сте гражданин на ЕС, който се премества в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи, благодарение на правилата на ЕС семейството ви лесно може да се присъедини към вас. На тази страница ще научите как членовете на семейството ви, различни от вашия съпруг или съпруга и деца, могат да пребивават с вас като лица на издръжка.

Но ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат само националните правила.

Престой в чужбина до 3 месеца

Ако са граждани на страни от ЕС, вашите роднини се нуждаят само от валидна национална карта за самоличност или паспорт.

Ако не са граждани на страни от ЕС, те имат нужда от валиден паспорт и понякога от входна виза. Това зависи от тяхното гражданство.

Прочетете още за визовите изисквания и за изключенията.

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която се местите, дали членовете на вашето семейство от страни извън ЕС се нуждаят от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Дръжте националния си документ за самоличност на разположение

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни можете да бъдете глобени или задържани временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете принудени да се върнете в страната си само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите със себе си лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна:

Съобщаване за вашето присъствие

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на определен период от време след пристигането ви. Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Членовете на вашето семейство могат да пребивават с вас за повече от 3 месеца като лица на ваша издръжка.

Роднините могат да пребивават, ако са:

  • тежко болни и вие лично трябва да се грижите за тях, или
  • са на ваша издръжка.

Партньорите могат да останат, ако имат дългосрочна връзка с вас.

Съответните власти в приемащата страна ще вземат решение за всеки отделен случай, като отчетат конкретните лични обстоятелства и условията в страната.

Правото на ЕС гарантира на вашия партньор или вашите роднини на издръжка, че:

  • молбата им да живеят с вас ще бъде разгледана от властите на съответната страна
  • ще получат писмено решение възможно най-бързо
  • могат да обжалват, ако молбата им бъде отхвърлена. В отказите трябва да се посочват мотивите за тях и последиците за вашия партньор или роднините ви, както и да се уточнява как могат да бъдат обжалвани и в какъв срок.

Ако сте работник

Ако работите в друга страна като наето лице, самостоятелно заето лице или сте в командировка, властите със сигурност ще вземат това предвид, когато решават дали партньорите/роднините ви могат да останат при вас.

Ако сте пенсионер или учите

Ако сте пенсионер или учите, ще трябва да докажете, че имате (за себе си и за цялото ви семейство):

  • достатъчен доход, с който да живеете без подпомагане на доходите
  • пълна здравна осигуровка във вашата нова страна на пребиваване.

Националните власти не могат да изискват дохода ви да надвишава нивото, което би дало на вашето семейство право на базисно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация

Вашите роднини или партньор трябва да кандидатстват пред властите за удостоверение за регистрация или карта за пребиваване (често това са общината или местния полицейски участък) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Искане за напускане и депортация

Вашите роднини могат да живеят в приемащата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Когато вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи може да бъде взето решение да ги депортират по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само може да се докаже, че те представляват много сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за депортиране и последствията за вашите близки и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Вашите роднини и партньор могат да придобият автоматично права за постоянно пребиваване, ако са живели законно в приемащата страна непрекъснато поне 5 години.

Това означава, че те могат да пребивават там, докато желаят – дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите. Вашите роднини и партньор трябва да се ползват със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Те могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън дадената страна за период от повече от 2 последователни години.

Научете повече за:

Смърт

Ако сте работили като наето лице или като самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянно пребиваване там, вашите роднини/партньор, които са живели с вас като членове на семейството ви, могат да останат за постоянно, ако:

  • смъртта ви е причинена от трудова злополука или професионално заболяване;
  • към момента на смъртта си сте живели непрекъснато в тази страна поне 2 години.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: