Последна проверка: 11/04/2019

Решаване на спорове с клиенти

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Алтернативното решаване на спорове ви дава възможност да избегнете съдебни процедури при спорове с потребители. То обикновено е по-бързо, по-евтино и по-опростено, особено ако решите да се регистрирате на платформата за онлайн решаване на спорове. Това ще даде възможност на вашите клиенти по-лесно да установят контакт с вас и ще гарантира по-безпроблемно разглеждане на жалбите.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес може да се използва за подаване на иск (до 5000 евро без разходите) срещу друго предприятие, организация или ваши клиенти в която и да е страна от ЕС с изключение на Дания. Вижте какви са разходите, свързани с процедурата, и как функционира тя.

Споделяне на страницата: