Последна проверка: 19/04/2022

Акцизни стоки

Следните продукти са известни като акцизни стоки:

Върху тях трябва да се плащат акцизи, когато се произвеждат или търгуват. ЕС определя минималния размер на акциза за всеки от продуктите, а държавите от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС) могат да наложат и други данъци.

Прочетете повече за правилата във всяка страна от ЕС.

Изберете държава

Научете повече за това как се прилагат акцизи за конкретни продукти, като изберете измежду вариантите по-долу.

Искам да науча повече за

Алкохол / Алкохолни напитки

Следните видове алкохол и алкохолни напитки подлежат на облагане с акциз:

Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху алкохола/алкохолните напитки de en fr в страните от ЕС.

Намалени ставки и освобождаване

Някои страни от ЕС могат да изберат да намалят размера на акциза или да приемат освобождавания от плащания:

Намалени ставки

Освобождавания

Не се изисква плащане на акциз за повечето домашни продукти, които не са предназначени за продажба, с изключение на спиртните напитки.

Алкохол, използван за производство на други продукти, които не са предназначени за консумация от хора, или стават негодни за консумация от хора чрез добавяне на един или повече химикали (денатуриращи вещества) към тях.

Енергийни продукти и електроенергия

Енергийните продукти и електроенергията подлежат на облагане с акциз, когато се използват като:

Енергийните продукти, които не са обхванати от правилата за акцизите

Когато енергийните продукти се използват като суровини, за химична редукция или при електролитни и металургични процеси, те са извън обхвата на тези правила.

В тези случаи всяка страна от ЕС може да реши, дали иска да облага с акциз тяхното използване.

Основните продукти, които страните от ЕС могат да изберат да облагат с данък са:

Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху енергийните продукти de en fi en в страните от ЕС. 

По-високи ставки, намалени ставки и освобождавания

Страните от ЕС могат да решат да изберат данъчна ставка над минималните прагове в ЕС, да намалят сумата на платимия акциз или да приемат освобождавания от плащането на акциз.

По-високи ставки

Страните от ЕС могат да изберат по-висока данъчна ставка за следните приложения:

Намалени ставки

Страните от ЕС могат да предоставят намаление на акцизи или освобождаване от акцизи за следните приложения:

Освобождаване от данъци

Освобождаване от данъци трябва да се предоставя за:

Тютюневи изделия

Следните видове алкохол и алкохолни напитки подлежат на облагане с акциз:

Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху тютюневите изделия de en fr в страните от ЕС.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: