Последна проверка: 20/05/2019

Акцизни стоки

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Основни правила

Ако вашето предприятие произвежда или търгува с акцизни стоки (алкохол, алкохолни напитки, енергийни продукти, електроенергия, тютюневи изделия), трябва да познавате правилата за плащане на акцизи.

Изберете държава
 • Австрияatdeen
 • Белгияbedeenfrnl
 • Българияbgbgen
 • Германияdedeen
 • Гърцияgr
 • Данияdkdaen
 • Естонияeeenet
 • Ирландияieen
 • Исландияis
 • Испанияesenes
 • Италияitenit
 • Кипърcyelen
 • Латвияlv
 • Литваltenlt
 • Лихтенщайнli
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmtenmt
 • Нидерландияnlennl
 • Норвегияno
 • Обединено кралствоgben
 • Полшаplenpl
 • Португалияptenpt
 • Румънияroenro
 • Словакияskensk
 • Словенияsiensl
 • Унгарияhu
 • Финландияfienfisv
 • Францияfrenfr
 • Хърватияhrenhr
 • Чехияczcsen
 • Швецияseensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.


Някои страни от ЕС могат да налагат и други данъци върху тези стоки.

Забележка: Правилата на ЕС за акцизите не важат в следните региони на Съюза:

Региони

 • Канарски острови
 • Френски отвъдморски департаментиfr
 • Англо-нормандски острови
 • Острови Оланд
 • Остров Хелголанд
 • Територията на Бюзинген
 • Сеута
 • Мелиля
 • Ливиньо
 • Кампионе д'Италия
 • Италианските води на езерото Лугано

В някои случаи плащаните акцизи се основават на акцизите в друга страна:

Акцизни стоки

Алкохол / Алкохолни напитки

Намалени ставки и освобождаване

С правила на ЕС са определени минимални ставки на акциза върху алкохола/алкохолните напитки. Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху алкохола/алкохолните напиткиpdfen в страните от ЕС.

Съществуват някои допълнителни правила, които също могат да бъдат прилагани в някои страни:

 • Стандартните ставки на акциза за малки пивоварни ( произвеждащи максимум 200 000 хектолитра бира на година) или дестилерии ( произвеждащи максимум 10 хектолитра чист алкохол на година) могат да бъдат намалени с до 50%.
 • Малки производители на вино, произвеждащи под 1000 хектолитра на година, също могат да получат намаления или освобождаване.
 • Не се изисква плащане на акцизи за домашни продукти, които не са предназначени за продажба, с изключение на спиртните напитки.
 • Намалени ставки на акциз могат да се прилагат за вина и ферментирали напитки с 8,5% или по-малко съдържание на алкохол.

Енергийни продукти и електроенергия

Такива продукти се облагат, когато се използват като:

Енергийни продукти, използвани като суровини, за химична редукция или при електролитни и металургични процеси са извън обхвата на Директивата, което означава, че държавите от ЕС сами определят дали да ги облагат с данък.

Основните продукти, които се облагат с данък са:

Намалени ставки и освобождаване

Задължително се освобождават от данъци:

 • енергийните продукти и електроенергията, използвани за производството на електроенергия (но могат да бъдат облагани с данък по екологични причини);
 • енергийните продукти, доставяни за гориво за целите на въздухоплаването, освен когато се използват за частни развлекателни полети;
 • енергийните продукти, доставяни като гориво за целите на корабоплаването във водите на Общността, освен когато се използват за частно развлекателно плаване.

Освобождаване от данъци или намаления на ставките под минималните равнища за ЕС могат да бъдат прилагани за:

 • „зелената" електроенергия;
 • електроенергията от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • корабоплаването по вътрешни водни пътища;
 • електроенергията, природния газ, въглищата и твърдите горива, използвани от домакинствата;
 • енергоемките предприятия (трябва да се спазват определени правила);
 • биогоривата (трябва да се спазват определени правила);

Диференцирани данъчни ставки над минималните равнища за ЕС могат да бъда прилагани за:

 • обществения транспорт;
 • линейките;
 • търговското приложение на газьола (големи камиони);
 • диференциация в зависимост от качеството и количеството на енергиен продукт (напр. съдържанието на сяра в гориво).

С правила на ЕС са определени минимални ставки на акциза върху енергийните продукти. Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху енергийните продуктиpdfen в страните от ЕС.

Тютюневи изделия

Със законодателството на ЕС за акциза върху тютюневите изделияfrdeen са определени следните категории акцизни продукти:

Със законодателството на ЕС са определени принципите на данъчното облагане и минималните ставки, които трябва да се прилагат.

Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху тютюневите изделияpdfen в страните от ЕС.

Други видове освобождаване

Акцизните стоки по принцип са освободени от акциз, когато се използват:

 • при дипломатически или консулски отношения;
 • от въоръжените сили на страна — членка на НАТО;
 • от международни организации.

Когато се извършва доставка на акцизни стоки за тези цели, те трябва да са придружени от сертификат за освобождаване.

Страните от ЕС могат също да освобождават акцизни стоки от акциз, когато те се продават:

 • в безмитни магазини и се пренасят в личния багаж на пътник до страна извън ЕС или до територия на ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат;
 • на борда на самолет или кораб по време на полет или пътуване по море до или от страна извън ЕС или територия на ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: