Последна проверка: 22/10/2021

Брак

Гражданският брак е правен статут, признат във всички страни от ЕС .

При партньорства като граждански съюзи и регистрирани партньорства или фактически съюзи важат правила, различни от тези при браковете.

Националните правила и практики за браковете в различните страни се различават, най-вече що се отнася до:

Научете повече за националните правила за браковете и режимите на съпружеска имуществена общност.Отваряне като външна връзка

Трансгранични бракове в ЕС

Участват ли различни държави от ЕС — например, тъй като сключвате брак с лице с различна националност или понеже планирате да се преместите в чужбина след сключването на брак?

Какво да направите преди да сключите брак

Проверете законите на коя държава важат за вашия брак и вашия режим на съпружеска имуществена общност. Това ще има важни последици за вашите права и задължения като съпрузи.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, различна от тази, в която живеете, проверете в компетентните органи на двете страни какви формалности са необходими, за да бъде бракът ви в сила и да действа в двете държави. Сред тези формалности може да бъде регистрация или изискване за публикуване.

Какво да направите след като сключите брак

По принцип вашият брак трябва да бъде признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася напълно до бракове между партньори от един и същ пол.

Ако сключите брак в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, добре е да регистрирате брака във вашата страна на произход. Това трябва да се направи в съответствие с правилата във вашата страна на произход. Можете също така да проверите в консулската служба на вашата страна дали можете да регистрирате брака в тази консулска служба или трябва да го направите във вашата страна.

Ако се преместите да работите в друга страна от ЕС, вашият съпруг или вашата съпруга има право да дойде и живее с вас. Проверете правилата за пребиваване за:

Лична история

Брак между партньори от един и същ пол — когато националните практики се различават

Белгийката Ема сключва брак с французойката Карин в Белгия. Когато Ема се премества да работи в Италия, Карин я последва, но властите не ги считат за брачни партньори, тъй като в Италия бракът между партньори от един и същ пол не се признава.

Същевременно, тъй като в Италия регистрираното партньорство между партньори от един и същ пол е позволено, Ема и Карин получават същите права като двойките с регистрирано партньорство.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: