Последна проверка: 27/09/2022

Брак

Гражданският брак е правен статут, признат във всички страни от ЕС.

Правилата, които се прилагат за партньорства, като граждански съюзи и регистрирани партньорства, или за фактическо съжителство са различни от правилата, приложими за брака.

Националните правила за браковете в различните страни от ЕС се различават, най-вече що се отнася до:

Научете повече за националните правила за браковете и режимите на съпружеска имуществена общност.Отваряне като външна връзка

Трансгранични бракове в ЕС

Тук става въпрос за бракове, към които имат отношение различни държави ЕС — например защото сключвате брак с лице с различно гражданство или защото планирате да се преместите в друга страна от ЕС, след като сключите брак.

Какво да направите преди сключването на брак 

Проверете законите на коя държава важат за вашия брак и вашия режим на съпружеска имуществена общност. Това ще има важни последици за вашите права и задължения като съпрузи.

Ако сключвате брак в страна от ЕС, различна от тази, в която живеете, проверете в компетентните органи на двете страни какви формалности са необходими, за да бъде бракът ви в сила и да действа в двете държави. Сред тези формалности може да има изискване за регистрация или публикуване.

Какво да направите след сключването на брак

По принцип вашият брак трябва да бъде признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася напълно до бракове между партньори от един и същ пол.

Ако сключите брак в страна от ЕС, която не е вашата страна на произход, добре е да регистрирате брака във вашата страна на произход. Това трябва да се направи в съответствие с правилата във вашата страна на произход. Можете също така да проверите в консулската служба на вашата страна дали можете да регистрирате брака в тази консулска служба или трябва да го направите във вашата страна.

Предупреждение

Като общо правило, не е задължително да регистрирате брака си във вашата страна на произход. Ако обаче искате да използвате семейното си положение (например за целите на наследяване или данъчно облагане) във вашата страна на произход или в друга страна от ЕС, може да се наложи да го регистрирате в регистъра на населението или гражданското население в тази страна, за да спазите националните правила за признаване на брака.

Ако се преместите да работите в друга страна от ЕС, вашият съпруг или вашата съпруга има право да дойде да живее с вас там. Проверете какви са правилата за пребиваване за:

Лична история

Брак между партньори от един и същ пол — когато националните закони се различават

Белгийката Ема сключва брак с французойката Карин в Белгия. Когато Ема се премества да работи в Италия, Карин я последва, но властите не ги считат за брачни партньори, тъй като в Италия бракът между партньори от един и същ пол не се признава.

Същевременно, тъй като в Италия регистрираното партньорство между партньори от един и същ пол е позволено, Ема и Карин получават същите права като двойките с регистрирано партньорство.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: