Последна проверка: 13/06/2022

Вашите съпруг/съпруга и деца от страна от ЕС

Като гражданин на ЕС можете да се присъедините към вашия съпруг/вашата съпруга в друга страна от ЕС въз основа на вашите права в ЕС или като лице на негова/нейна издръжка. Информацията на тази страница се отнася и до деца и внуци, които са граждани на ЕС и се присъединяват към семейството си в друга страна от Съюза.

Пребиваване въз основа на вашите права

Като гражданин на ЕС имате право да отидете в която и да е страна от Съюза, за да живеете, да работите, да учите, да търсите работа или да се пенсионирате.

Можете да останете в друга страна от ЕС за период до 3 месеца, без да се регистрирате там, но може да е необходимо да съобщите за вашето присъствие. Единственото изискване е да притежавате валидна национална лична карта или паспорт. Ако искате да останете повече от 3 месеца, може да се наложи да регистрирате пребиваването си.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт. В тези страни може да бъдете глобен или задържан временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете принуден да се върнете в страната си само по тази причина. Прочетете повече за депортирането.

Ако в продължение на 5 години без прекъсване сте живели законно в друга страна от ЕС, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там.

Пребиваване като лице на издръжка

Дори да не планирате да работите, да търсите работа или да учите в новата страна от ЕС, можете да се присъедините към вашия съпруг/вашата съпруга или регистриран партньор като лице на негова/нейна издръжка.

Предупреждение

Някои държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства за равностойни на брака, така че може да не ви признаят за партньор на издръжка. В такъв случай трябва да проверите правата и условията за пребиваване на други роднини, които важат там.

Научете повече за признаването на граждански партньорства в Европа.

Регистрация

След 3 месеца в новата страна от ЕС ще трябва да регистрирате пребиваването си там.

Ще трябва да представите следните документи в общината или местното полицейско управление:

Не могат да бъдат изисквани други документи.

Вашето удостоверение за регистрация ще бъде издадено незабавно.

Такси

Удостоверението за регистрация би трябвало да не струва повече от таксата, която гражданите на страната плащат за издаване на лични карти или подобни на тях документи.

Срок на действие

Вашето удостоверение за регистрация е безсрочно (не трябва да се подновява), но може да е необходимо да съобщавате на местните органи за всяка промяна на адреса.

Къде и как се извършва регистрацията в отделните държави

Научете къде и как да регистрирате членовете на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в приемащата държава:

Изберете държава

Ако в приемащата държава съществуват съответните изисквания, можете да бъде глобен, но не и експулсиран, ако:

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация, можете да се свържете с нашите служби за помощ.

Какво се случва с правата ви на пребиваване при развод?

Тъй като сте гражданин на ЕС, разводът с вашия партньор не засяга правото ви да пребивавате в приемащата държава от Съюза, ако отговаряте на условията за пребиваване въз основа на вашите права.

Проверете условията и формалностите за:

Ако не планирате да работите или учите в приемащата страна, трябва да докажете, че имате пълна здравна осигуровка и достатъчно средства.

Какво се случва с правата ви на пребиваване при смърт на вашия съпруг/вашата съпруга?

Ако вашият съпруг/вашата съпруга или регистриран партньор е работил/а като наето или самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и смъртта е настъпила преди придобиване на право на постоянно пребиваване там, може да получите разрешение за постоянно пребиваване в приемащата държава от Съюза, ако:

Искане за напускане и депортиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато това вече не е така, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени основанията за депортирането и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Като лице на издръжка вие имате право на постоянно пребиваване дори ако не работите и се нуждаете от подпомагане на доходите. Трябва да се ползвате със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, удостоверяващ вашето безусловно право на пребиваване.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: