Последна проверка: 20/03/2019

Пенсиониране в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като гражданин на ЕС имате право да живеете в друга страна от Съюза.

Ако обаче получавате пенсия в друга държава, как се отразява това върху останалите ви социални обезщетения? И къде трябва да плащате данъци?

Отговори:

Вижте също:

Споделяне на страницата: