Последна проверка: 20/07/2022

Потребителски договори и гаранции

Когато подписвате договори с потребители, трябва да спазвате националните и европейските изисквания за справедливост и прозрачност и да се уверите, че в договорите ви няма неравноправни клаузи. Научете как можете да сте сигурни, че бизнесът ви спазва изискванията на потребителското право.

Проверете вашите следпродажбени отговорности по потребителски договори и задълженията към вашите клиенти, като например 14-дневния срок за отказ при продажби онлайн, извън търговския обект или от разстояние. Прочетете за законовите и търговските гаранции във всяка страна от ЕС.

В някои случаи може да носите отговорност за дефектни продукти, които продавате. Уверете се, че знаете как да съобщите за продукт, който продавате, ако смятате, че може да е дефектен. Можете да търсите опасни продукти и в базата данни Safety Gate.

Споделяне на страницата: