Последна проверка: 12/11/2020

Шофьорска книжка

Засегнати сте от Брексит?

Шофьорските книжки, издадени в ЕС, са валидни в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г.

Шофьорските книжки, издадени в Обединеното кралство, са валидни в ЕС до 31 декември 2020 г.

От 1 януари 2021 г. трябва да се свържете със съответната национална администрация, за да се осведомите за новите правила.

Вижте също:

Ако се местите в друга страна от ЕСen, вероятно бихте искали да знаете дали можете да шофирате там с настоящата си шофьорска книжка. Трябва ли да подмените шофьорската си книжка с местна? Къде трябва да я подновите, ако изтича? Какви са изискванията за издаване на шофьорска книжка?

Научете повече за:

Вж. също:

Шофьорска книжка и застраховка при пътуване в чужбина

Пътни правила и безопасност

Споделяне на страницата: