Последна проверка: 02/01/2023

Служебни автомобили

Служебните автомобили трябва да са регистрирани в страната, където се намира дружеството.

Това правило важи независимо дали притежавате дружеството или работите за него, при условие че автомобилът е купен на името на дружеството.  

Управление на служебен автомобил в чужбина

По-малко от 6 месеца

Ако вашата работа включва редовни пътувания между различни държави от ЕС, имайте предвид, че може да ви спрат за полицейска проверка.

Полицията може да поиска копие от вашия трудов договор или доказателства за работата, която извършвате в тази страна от ЕС, особено ако шофирате нощем или през уикенда.

Лична история

Андреа работи като продавач в италианско дружество. Част от работата му е да популяризира продуктите на дружеството в Унгария, България и Румъния. Той редовно управлява служебния автомобил на италианското дружество в тези страни по работа. Румънската полиция често го спира, за да провери дали той законно управлява в Румъния регистриран в Италия автомобил.

Ето защо той винаги носи със себе си в колата своя трудов договор и разрешение от дружеството да използва превозното средство за служебни цели извън Италия.

Повече от 6 месеца

В някои страни можете да кандидатствате за освобождаване от правилото за регистрация, за да управлявате служебен автомобил в тази страна за повече от 6 месеца. Проверете предварително в компетентната национална служба, дали това е възможно.

Лична история

Марко работи за финландско дружество. Дружеството решава да го изпрати в Португалия за една година. Той ще трябва да използва автомобил на финландското дружество, докато е в Португалия. За да управлява автомобила с финландски регистрационен номер за повече от 6 месеца, той трябва да кандидатства пред португалските органи за специално разрешение, наречено „Guia de Circulação".

След като получи това разрешение от португалските органи, той ще може да управлява регистрирания във Финландия автомобил в Португалия, докато работи там.

Като трансграничен работник в ЕС

Ако сте трансграничен работник, което означава, че работите в една страна, но живеете в съседна държава, и се връщате вкъщи поне веднъж седмично, можете да управлявате своя служебен автомобил в страната, в която живеете, без да го регистрирате там, ако го използвате:

Лична история

Якоб се премества в Нидерландия преди една година, но продължава да ръководи своята зъболекарска клиника в Белгия. По време на обичайна полицейска проверка на пътя нидерландската полиция разбира, че той живее в Нидерландия. Полицаите го глобяват и го задължават да регистрира колата си в Нидерландия.

Якоб обжалва полицейското решение и обяснява, че колата му е специално купена за неговата търговска дейност, което той доказва като представя фактури, и е регистрирана в Белгия на името на неговото дружество. Освен това той използва автомобила си предимно за професионални цели в Нидерландия.

След като нидерландските власти проверяват документите, глобата е отменена.

Като трансграничен работник в държава извън ЕС

Ако дружеството е със седалище в страна извън ЕС, не съществува гъвкавост по отношение на използването на служебния автомобил за частни пътувания.

Можете да използвате служебния си автомобил, регистриран извън ЕС, само за пътуване от дома до местоработата и за извършване на свързани с работата ви дейности в ЕС.

Дейностите, които трябва да извършвате в ЕС, трябва да са посочени във вашия трудов договор.

Във всички останали случаи е възможно дружеството да трябва да заплати вносни мита за автомобила.

Лична история

Диана живее във Франция, но работи в Швейцария за швейцарска фирма. Една неделя, докато управлява автомобила си, тя е спряна от френската полиция. Полицията ѝ казва, че може да използва регистрирания в Швейцария автомобил във Франция само за отиване или връщане от работа или за извършване на свързани с работата дейности във Франция.

Тъй като Швейцария не е член на ЕС, Диана трябва да докаже, че използва служебния автомобил за работни цели във Франция. В противен случаи е възможно дружеството да трябва да заплати вносни мита за автомобила.

Използване на служебен автомобил за лични цели

Ако искате да използвате служебния си автомобил както за лични, така и за служебни цели, това трябва да е ясно посочено в трудовия ви договор.

Предупреждение

Имайте предвид, че един служебен автомобил следва да се използва главно за професионални цели и само понякога — за лични цели.

Лична история

Магда живее в Чешката република и работи в Словакия. Тя управлява регистриран в Словакия автомобил главно в Словакия и от местоработата до родния си град.

Споразумяла се е с дружеството, че може да използва понякога автомобила и за лични нужди в Чешката република. Това е възможно, ако споразумението е ясно посочено в нейния трудов договор. По този начин не би имала проблеми с чешката полиция. 

Предоставяне на служебен автомобил на друго лице

Когато използвате временно вашия служебен автомобил в друга страна от ЕС, не бива да го предоставяте или отдавате под наем на други лица, например на вашата съпруга или деца.

В някои страни може да има изключения от това правило, при условие че използването на автомобила от друго лице е споменато в трудовия договор. Проверете предварително в съответния национален орган за регистрация.

Информация за отделни държави

Проверете условията за управление на служебен автомобил в различните страни от ЕС.

Изберете държава

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: