Развиване на бизнес
Последна проверка: 14/12/2022

Временно ползване на собственост и други дългосрочни ваканционни продукти в ЕС

Покупката на права за традиционно временно ползване на собственост — правото да прекарате повече от един период от време в течение на повече от една година в даден имот или имоти — може да бъде истинско „минно поле". Същото важи и за присъединяването към дългосрочна ваканционна схема като ваканционен клуб, предлагащ отстъпки, който дава право на намаление на цената за настаняване или свързани с него облаги, понякога в съчетание с пътуване или други услуги, в продължение на повече от една година.

Както традиционното временно ползване на собственост, така и различните дългосрочни ваканционни схеми, появили се през годините, могат да включват значителен дългосрочен или постоянен финансов ангажимент. Те също така водят до постоянни допълнителни разходи (например данъци, поддръжка и застраховки).

Договорни условия — вашите права

Най-новите правила на ЕС ви предоставят защита срещу безскрупулни търговци при сключване на договори за временно ползване на собственост или дългосрочни ваканционни схеми. Те важат за договорите, сключени от 23 февруари 2011 г. нататък (или по-късно в някои страни от ЕС).

Правилата ви защитават и когато сключвате:

Правата ви обхващат различни видове имоти за временно ползване, включително:

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка

Преди да решите да сключите сделка, осведомете се за правата си, които включват:

Предупреждение

Ако вашият договор е за временно ползване на собственост или за дългосрочна ваканционна схема, тези правила ви защитават, дори ако продавачът твърди, че те не са в сила.

Нелоялни търговски практики и потенциално неравноправни договорни клаузи

Други неща, за които трябва да сте осведомени:

За съвет при проблеми в страната, в която живеете, се свържете с национална организация на потребителите , а при спор с продавач в друга страна от ЕС, свържете се с европейски потребителски център ( ECC-Net), за да научите за правата си и за защитата, на която имате право.

Можете също така да се опитате да разрешите спора извън съда, като използвате процедура за алтернативно решаване на спорове. Ако сте купили временно ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт онлайн, можете да подадете жалбата си и онлайн чрез платформата за онлайн решаване на спорове.

Лична история

Анулиране на договор за временно ползване на собственост: гражданин срещу търговец

Патрик от Ирландия подписва договор за временно ползване на собственост с доставчик в Малта през 2013 г. Търговецът не му дава стандартния формуляр за отказ и не го информира, че в периода на размисъл не се приемат авансови плащания или депозити.

Патрик плаща депозит от 1260 евро и нарежда директен дебит за извършване на плащания от 122,50 евро на месец за период от 2 години.

За да резервира почивка в някой от имотите на търговеца, той се нуждае от специален код, който трябва да му бъде даден от търговеца. Въпреки неколкократните искания този код не му е предоставен.

Година по-късно Патрик все още не може да резервира почивка, така че решава да прекрати договора, разчитайки на правилата за удължаване на периода на размисъл до 1 година и 14 дни. Към този момент той е платил 2730 евро.

Търговецът не приема разтрогването на договора, нито пък връща парите му.

След като се обръща за съвет към европейския потребителски център в Ирландия, Патрик предприема съдебни действия чрез процедурата за искове с малък материален интерес и съдът отсъжда в негова полза. Въпреки това търговецът не му връща парите. След намесата на ECC в Малта Патрик най-накрая си получава парите.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: