Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Временно ползване на собственост и други дългосрочни ваканционни продукти в ЕС

Покупката на права за традиционно временно ползване на собственост — правото да прекарате повече от един период от време в течение на повече от една година в даден имот или имоти — може да бъде истинско „минно поле". Същото важи и за присъединяването към дългосрочна ваканционна схема като ваканционен клуб, предлагащ отстъпки, който дава право на намаление на цената за настаняване или свързани с него облаги, понякога в съчетание с пътуване или други услуги, в продължение на повече от една година.

Както традиционното временно ползване на собственост, така и различните дългосрочни ваканционни схеми, появили се през годините, могат да включват значителен дългосрочен или постоянен финансов ангажимент. Те също така водят до постоянни допълнителни разходи (например данъци, поддръжка и застраховки).

Договорни условия — вашите права

Най-новите правила на ЕС ви предоставят защита срещу безскрупулни търговци при сключване на договори за временно ползване на собственост или дългосрочни ваканционни схеми. Те важат за договорите, сключени от 23 февруари 2011 г. нататък (или по-късно в някои страни от ЕС).

Правилата ви защитават и когато сключвате:

 • договори за препродажба (плащате на професионалист, за да ви помогне да продадете или купите право на временно ползване на собственост или членство във ваканционен клуб)
 • договори за размяна (плащате, за да се присъедините към схема, позволяваща ви да ползвате настаняване или други услуги, като в същото време позволявате на други хора да ползват временно вашия имот).

Правата ви обхващат различни видове имоти за временно ползване, включително:

 • круизни кораби
 • каравани
 • пригодени за живеене лодки

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка

Преди да решите да сключите сделка, осведомете се за правата си, които включват:

 • Да бъдете информирани изцяло за условията на договора, преди да подпишете. Трябва да ви предоставят писмено подробности на вашия език (ако той е един от официалните езици на ЕС).
 • Период на размисъл от 14 календарни дни, по време на който можете да решите да се откажете от договора без да посочвате причина за това. Ако не получите стандартния формуляр за отказ, изискван от правилата на ЕС, този период на размисъл се удължава до 1 година и 14 календарни дни.
 • Удължаване на периода на размисъл до 3 месеца и 14 календарни дни, ако не получите пълна информация за продукта, който купувате.
 • Продавачът няма право да иска да плащате авансово или да правите депозит по време на периода на размисъл.
 • При покупка на членство във ваканционен клуб, плащането трябва да се извършва на равни вноски веднъж годишно.
 • Също така имате право да прекратите договор с ваканционен клуб без да ви бъдат налагани санкции, след като сте платили втората вноска. След като получите искането за следващото плащане, разполагате с 14 календарни дни, за да дадете предизвестие на търговеца за прекратяване на договора.
 • Ако сте подписали и свързан договор за размяна, той също автоматично се прекратява, без да се налага да плащате — ако се откажете от договора за временно ползване на собственост.
 • Ако, по силата на договор за препродажба, сте наели професионалист да ви помогне да продадете вашето право на временно ползване на собственост или членство във ваканционен клуб, той не може да получи заплащане от вас, докато вашето право на временно ползване на собственост не бъде продадено или преди договорът за препродажба да бъде прекратен по друг начин.

Ако вашият договор е за временно ползване на собственост или за дългосрочна ваканционна схема, тези правила ви защитават, дори ако продавачът твърди, че те не са в сила.

Нелоялни търговски практики и потенциално неравноправни договорни клаузи

Други неща, за които трябва да сте осведомени:

 • незаконни подвеждащи техники за продажби като т. нар. номер с „печеливша карта за изтриване": печелите награда и ви отвеждат да я вземете на проява, свързана с продажба на права за временно ползване на собственост, където настояват да подпишете договор
 • подозрителни оферти за препродажба на временно ползване на собственост, особено когато ви убеждават да купите друг имот с обещанието за продажба на съществуващ имот: в тези случаи можете да останете с два недвижими имота за временно ползване, които не желаете или не са ви нужни!
 • подозрителни оферти от хора, твърдящи, че са адвокати в друга страна от ЕС, да ви представляват срещу заплащане пред съдилищата в съответната страна при спор с продавача
 • подозрителни оферти от хора, които претендират, че срещу заплащане могат да изискат връщането на вашите плащания, извършени към продавача на права за временно ползване на собственост
 • вашият продавач на права за временно ползване (курортен комплекс) не може неправомерно да ограничава правото ви лично да продадете, отдадете под наем или замените правата си на временно ползване на собственост, да ограничава достъпа ви до услуги, или да повишава плащанията за поддръжка без да се обосновава. Ако той направи това въз основа на стандартните условия на договора ви, тези условия може би нарушават правилата относно неравноправните клаузи и следователно може да не са задължителни за вас.
 • обмислете дългосрочните — а те могат да бъдат дори постоянни — последици от поемането на ангажимент за временно ползване на собственост. Внимателно помислете дали все още ще искате/можете да използвате даден имот след 10 или 20 години. Дали вашите деца, които може да наследят правата ви на временно ползване на собственост и ще бъдат задължени да продължат да плащат за поддръжката ѝ, ще искат да я използват?

За съвет при проблеми в страната, в която живеете, се свържете с национална организация на потребителитеEnglish, а при спор с продавач в друга страна от ЕС, свържете се с европейски потребителски център ( ECC-Net), за да научите за правата си и за защитата, на която имате право.

Можете също така да се опитате да разрешите спора извън съда, като използвате процедура за алтернативно решаване на споровеEnglish. Ако сте купили временно ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт онлайн, можете да подадете жалбата си и онлайн чрез платформата за онлайн решаване на спорове.

Лична история

Анулиране на договор за временно ползване на собственост: гражданин срещу търговец

Патрик от Ирландия подписва договор за временно ползване на собственост с доставчик в Малта през 2013 г. Търговецът не му дава стандартния формуляр за отказ и не го информира, че в периода на размисъл не се приемат авансови плащания или депозити.

Патрик плаща депозит от 1260 евро и нарежда директен дебит за извършване на плащания от 122,50 евро на месец за период от 2 години.

За да резервира почивка в някой от имотите на търговеца, той се нуждае от специален код, който трябва да му бъде даден от търговеца. Въпреки неколкократните искания този код не му е предоставен.

Година по-късно Патрик все още не може да резервира почивка, така че решава да прекрати договора, разчитайки на правилата за удължаване на периода на размисъл до 1 година и 14 дни. Към този момент той е платил 2730 евро.

Търговецът не приема разтрогването на договора, нито пък връща парите му.

След като се обръща за съвет към европейския потребителски център в Ирландия, Патрик предприема съдебни действия чрез процедурата за искове с малък материален интерес и съдът отсъжда в негова полза. Въпреки това търговецът не му връща парите. След намесата на ECC в Малта Патрик най-накрая си получава парите.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети