Podnikanie
Posledná kontrola: 03/04/2020

Časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení a dlhodobé dovolenkové zmluvy v EÚ

Týka sa vás brexit?

Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia (tzv. timeshare), t. j. práva využívať dané zariadenie alebo zariadenia viackrát počas jedného roka, môže byť nevyspytateľná. To isté platí o členstve v dlhodobom dovolenkovom programe, ako sú dovolenkové kluby, ktoré svojim členom poskytujú zľavy na ubytovanie alebo súvisiace výhody, niekedy v kombinácii s cestovnými alebo inými službami. Zmluva na členstvo v takomto klube sa podpisuje na obdobie minimálne jedného roka.

Tradičné systémy timeshare a rôznych dlhodobých dovolenkových produktov, ktoré sa na trhu objavili najmä v posledných rokoch, môžu pre spotrebiteľa znamenať významný dlhodobý alebo stály finančný záväzok. Okrem toho v sebe nesú ďalšie opakované náklady (napr. dane, náklady na údržbu a poistenie).

Zmluvné podmienky – vaše práva

Najnovšie právne predpisy EÚ Vás chránia pri podpise zmlúv na kúpu timeshare alebo dlhodobého dovolenkového produktu pred nečestnými obchodníkmi. Tieto právne predpisy sa uplatňujú na zmluvy podpísané po 22. februári 2011 (alebo v niektorých krajinách EÚ neskôr).

Pravidlá sa zároveň uplatňujú na:

Vaše práva sa vzťahujú na rôzne typy majetku s časovo vymedzením užívaním, ako sú napríklad aj:

Čo by ste mali vedieť pred uskutočnením nákupu

Skôr, než sa rozhodnete takúto zmluvu podpísať, preverte si svoje práva, medzi ktoré patrí:

Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a o dlhodobom dovolenkovom produkte. Nenechajte sa preto pomýliť, ak vám obchodník bude tvrdiť opak.

Nekalé obchodné praktiky a potenciálne neprijateľné zmluvné podmienky

Zvýšenú pozornosť venujte aj:

Ak potrebujete poradiť v súvislosti s problémami v krajine, kde žijete, obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu vašej krajinyen a v prípade sporu s predajcom z inej krajiny EÚ alebo ak máte otázky týkajúce sa vašich práv a možnej právnej ochrany, kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum ( ECC-Net).

Spor sa môžete pokúsiť urovnať aj mimosúdnym postupom alternatívneho riešenia sporoven. Ak ste si zmluvu na časovo vymedzené využívanie majetku alebo dlhodobú dovolenkovú zmluvu kúpili cez internet, svoju sťažnosť môžete predložiť aj online cez platformu na riešenie sporov online.

Príklad

Vypovedanie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní majetku: občan a obchodník

Patrick z Írska podpísal v roku 2013 zmluvu o časovo vymedzenom užívaní majetku, ktorú uzavrel s obchodníkom z Malty. Obchodník mu neposkytol štandardný formulár na odstúpenie, ani ho neinformoval o tom, že od neho počas lehoty na zváženie nemôže požadovať nijakú predbežnú platbu alebo zálohu.

Patrick zaplatil zálohu 1 260 EUR a banku požiadal o zriadenie inkasného príkazu vo výške 122,50 EUR splatného každý mesiac počas 2 nasledujúcich rokov.

Na rezerváciu jedného z ponúkaných ubytovacích zariadení potreboval špeciálny kód, ktorý mu však obchodník ani po viacerých opakovaných výzvach neposkytol.

Patrick si ani po roku od podpísania zmluvy nebol schopný rezervovať dovolenku, preto sa rozhodol, že od zmluvy odstúpi s tým, že podľa pravidiel sa lehota v jeho prípade predĺžila na jeden rok a 14 kalendárnych dní. Počas tohto obdobia zaplatil spolu 2 730 EUR.

Obchodník však nechcel odstúpenie od zmluvy uznať a odmietol mu vrátiť zaplatenú sumu.

Patrick sa obrátil na írsku pobočku siete ECC. Následne prípad predložil na súd formou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a súd rozhodol v jeho prospech. Obchodník mu však ani napriek tomu peniaze nevrátil. Tie sa Patrickovi vrátili, až keď sa do prípadu zapojilo maltské centrum siete ECC-Net.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: