Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 04/05/2018

Balíky cestovných služieb

Balíkom cestovných služieb sa označuje kombinácia služieb súvisiacich s dovolenkou alebo zájazdom,

 • ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín
 • alebo zahŕňa prenocovanie.

Balík musí byť stanovený vopred a jeho súčasťou musia byť aspoň tieto 2 služby:

 • doprava
 • ubytovanie
 • iné služby, ktoré tvoria významnú časť balíka (napr. skipas na celý pobyt, prehliadky pamiatok)

a musí sa predávať za súhrnnú cenu (t. j. cena musí pokrývať všetky služby, ktoré sú súčasťou balíka).

Pravidlá týkajúce sa balíkov cestovných služieb platia aj v prípadoch, keď sa položky balíka účtujú samostatne.

V cestovnej kancelárii alebo agentúre si overte, či existujú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa zájazdov alebo dovoleniek, ktoré trvajú kratšie ako 24 hodín, resp. nezahŕňajú prenocovanie.

Podľa pravidiel EÚ sa vaše práva uplatňujú na rezerváciu zájazdu aj samotný dovolenkový pobyt. Ponúkame prehľad tých najvýznamnejších:

 • Pred uzavretím zmluvy by ste mali dostať jasné a presné informácie o všetkých aspektoch zájazdu (vrátane informácií o nepovinnom cestovnom poistení, pasových a vízových požiadavkách a zdravotných formalitách).
 • Aspoň jedna strana nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie balíka ako celku, a to aj v prípade, že jednotlivé služby poskytujú rozdielne spoločnosti. V závislosti od vašej krajiny to môže byť organizátor (cestovná agentúra), predajca (cestovná kancelária) alebo obaja. Musia vám poskytnúť kontaktné údaje tejto strany pre prípad, že chcete počas zájazdu podať sťažnosť alebo požiadať o náhradu po návrate z dovolenky.
 • Máte právo na pomoc, ak sa počas cesty alebo dovolenky dostanete do ťažkostí. Musia vám preto poskytnúť núdzové číslo cestovnej agentúry alebo kancelárie.
 • V prípade krachu organizátora/predajcu existujú záruky, aby ste neprišli o svoje peniaze, a ak ste už odcestovali na dovolenku, na zabezpečenie vášho návratu do vlasti. Konkrétne podrobnosti závisia od vnútroštátnych pravidiel a orgánu, cez ktorý si organizátor/predajca zabezpečil túto ochranu pred platobnou neschopnosťou.
 • Váš dovolenkový balík môžete previesť na inú osobu, ak na zakúpenú dovolenku nemôžete ísť. Budete však zvyčajne musieť zaplatiť dodatočné náklady vyplývajúce z takéhoto prevodu.
 • Cenu uvedenú vo vašej zmluve môžu zvýšiť len za určitých, špecifických podmienok (napr. zvýšenie nákladov na dopravu, dane/poplatky účtované tretími stranami alebo výmenné kurzy) a najneskôr 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb.
 • Ak organizátor/predajca významne zmení obsah (vrátane ceny) balíka služieb a vy preto zrušíte zájazd, môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo si vybrať iný balík. Rovnako to platí v prípade, že organizátor zájazd zruší. V určitých prípadoch môžete mať aj nárok na náhradu.

Tieto pravidlá sa neuplatňujú v prípade, ak si svoju dovolenku poskladáte z ponuky predajcov alebo webových lokalít, ktoré nie sú nijako prepojené.

Ak sa počas vašej dovolenky vyskytnú problémy, za ktoré nemôžete (napr. v prípade zrušenia obhliadky pamätihodností alebo ak hotel nezodpovedá popisu v brožúre), mali by ste kontaktovať jeden z týchto subjektov:

 • organizátora, alebo ak je to možné
 • jeho zástupcu v danej destinácii

Okamžite by sa mali pokúsiť problém vyriešiť.

Ak problém pretrváva, zaobstarajte si čo najviac dôkazov (napríklad fotografie) a po návrate domov podajte sťažnosť.

V závislosti od vašej krajiny bude pre vás zvyčajne prvým kontaktným miestom cestovná kancelária, ktorá vám predala balík služieb. V niektorých krajinách sa uplatňujú lehoty na podanie sťažnosti v súvislosti s dovolenkovým zájazdom.

Ak tento postup nefunguje, preverte si, či vám môže pomôcť Európske spotrebiteľské centrum (ECC-Net ). Určite túto možnosť vyskúšajte, ak organizátor pôsobí v inej krajine EÚ.

Príklad

Zásadná zmena podstatného prvku organizovaného dovolenkového zájazdu

Michel z Belgicka si objednal 3-týždňový zájazd v Grécku prostredníctvom gréckej cestovnej kancelárie (organizátora). Dovolenka sa mala začať 14-dňovým poznávacím zájazdom a končiť týždenným pobytom v hotelovom komplexe na pláži. Iba pár dní pred plánovaným odchodom mu povedali, že 14-dňový poznávací zájazd sa nemôže uskutočniť. Michelovi namiesto toho ponúkli zájazd, ktorý by začal týždenným pobytom v hotelovom komplexe na pláži, po ktorom by nasledoval 10-dňový poznávací zájazd. S touto ponukou nebol spokojný, pretože kratší poznávací zájazd neobsahoval všetky pamiatky, ktoré ho zaujímali, a on nechcel začať svoju dovolenku v hotelovom komplexe. Michel dostal odporúčanie, aby sa obrátil na miestne Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu ponúklo 3 možnosti:

 • mohol prijať ponuku cestovnej agentúry, ak mu organizátor súčasne ponúkne primerané zníženie ceny,
 • mohol požiadať organizátora, aby mu ponúkol náhradný balík služieb alebo
 • mohol celý zájazd zrušiť, dostať späť celú zaplatenú sumu a prípadne požiadať o ďalšiu náhradu.

Michel opäť kontaktoval organizátora zájazdu vyzbrojený týmito informáciami. Nakoniec si zvolil prvú možnosť a cestovná agentúra mu ponúkla 50 % zľavu z pôvodnej ceny.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo