Posledná kontrola: 25/01/2023

Označenie ℮

Spotrebiteľsky balené (alebo balené) výrobky predávané v ktorejkoľvek krajine EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) musia na spotrebiteľskom balení obsahovať konkrétne informácie o menovitom množstve (hmotnosti alebo objeme) ich obsahu. Príklady spotrebiteľsky balených výrobkov zahŕňajú:

Označenie ℮ umiestnené vedľa menovitého množstva znamená, že spĺňate príslušné európske právne predpisy. Môžete ho pridať na spotrebiteľsky balené výrobky, ktoré predávate jednotlivo s vopred zvoleným konštantným objemom (v prípade tekutých výrobkov) alebo s vopred zvolenou konštantnou hmotnosťou (v prípade ostatných výrobkov). Označenie ℮ môže byť umiestnené na výrobkoch, ktorých hmotnosť alebo objem je v rozsahu týchto hodnôt:

Je povinné?

Označenie ℮ nie je povinné. Umiestnenie tohto označenia na vaše výrobky vám však umožní predávať ich vo všetkých krajinách EÚ bez toho, aby museli byť skontrolované, či spĺňajú požiadavky v jednotlivých krajinách. Označenie ℮ znamená, že výrobok spĺňa predpisy EÚ o označení objemu alebo hmotnosti a metódy merania, ktoré musíte používať ako predávajúci spotrebiteľsky balených výrobkov.

Aké sú požiadavky?

Na zabezpečenie toho, že uvedené množstvo je správne, musia balené výrobky s označením ℮ spĺňať tieto požiadavky:

Upozornenie

Prítomnosť označenia ℮ NEZNAMENÁ, že množstvo výrobku bolo odhadnuté. Znamená to, že hmotnosť a objem boli zmerané podľa pravidiel EÚ pomocou nástrojov, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ.

Ako sa má uvádzať?

Označenie ℮ by malo byť vytlačené na balení vedľa označenia hmotnosti alebo objemu. Veľkosť písma by mala byť aspoň tri milimetre. Označenie ℮ a údaj o množstve by mali byť viditeľne a nezmazateľne uvedené na obale. Množstvo musí byť uvedené číslicami, za ktorými sa musí nachádzať merná jednotka (gramy, kilogramy, mililitre, centilitre alebo litre) alebo jej skratka (g, kg, ml, cl alebo l).

Kontroly kvality a inšpekcie

Ako prevádzkovateľ baliarne musíte zabezpečiť, že spotrebiteľské balenia, ktoré napĺňate, spĺňajú požiadavky. Musíte preto:

Ako dovozca musíte poskytnúť dôkaz, že spotrebiteľsky balené výrobky, ktoré dovážate, spĺňajú požiadavky. Týmto dôkazom môžu byť záznamy uvedených kontrol.

Vnútroštátne orgány vykonávajú inšpekcie na účely kontroly, či vaše výrobky s označením ℮ spĺňajú požiadavky. Môžu ich vykonávať v baliarni alebo v inom zariadení distribučného reťazca.

Ďalšie informácie o konkrétnych požiadavkách v konkrétnej krajine EÚ a o inšpekciách si overte u vnútroštátnych orgánov en .

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Vaša Európa – Poradenstvo

Vaša Európa – Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: