Navigačný riadok

Vaša Európa – Poradenstvo

 

Európa v malíčku: pomoc a poradenstvo o živote, práci a cestovaní v EÚ.

Odpovedáme na tieto a podobné otázky:

  • Ak sa rozhodnem presťahovať do iného štátu EÚ, kedy si v ňom musím zaregistrovať auto?
  • Môžem vycestovať do iného štátu EÚ s mojim manželom, ktorý nie je občanom EÚ?
  • Môže mi byť môj dôchodok zasielaný do krajiny, do ktorej som sa presťahoval?

Na portáli Vaša Európa nájdete množstvo informácií na tieto témy. Veríme, že tu nájdete aj riešenie vášho problému. Ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v EÚ, tím nezávislých právnych odborníkov služby Vaša Európa – Poradenstvo vám:

  • do týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo vo vašom jazyku;
  • pomôže objasniť ustanovenia európskeho práva, ktoré sa uplatnia vo vašom prípade;
  • vysvetlí ako si môžete uplatniť vaše práva v EÚ.

 

Táto služba poskytuje takisto poradenstvo pri riešení problémov spotrebiteľov.
Služba Vaša Európa – Poradenstvo však neprijíma všetky otázky. Pred zaslaním otázky si prečítajte rubriku Aké otázky môžem klásť?
Názory ľudí na službu
Vaša Európa – Poradenstvo
„Vďaka vašej pomoci sme dokázali vymôcť 429 eur od nášho telekomunikačného operátora“
(britský občan vo Francúzsku)
„Potreboval som právnu radu a veľmi ma potešilo, že odpoveď bola naozaj zrozumiteľná“
(žiadateľ z Marseille)
„Vďaka vašej rade poberám rodinné dávky v Rakúsku“
(poľský občan v Rakúsku)
 
Najnovšie úspešné prípady
Niekoľko príkladov:

Angličanka chce so svojim manželom, ktorý nemá občianstvo štátu EÚ, cestovať z jedného členského štátu EÚ do druhého členského štátu EÚ, v ktorom vlastní rodinný dom. Má však problém získať pre manžela víza.

Vďaka odpovedi od služby Vaša Európa – Poradenstvo môže jej manžel cestovať bez zbytočných formalít.
Rakúšanovi, ktorý v Spojenom kráľovstve získal diplom zubného technika, oznámili, že nemôže začať podnikať v Rakúsku.

Služba Vaša Európa – Poradenstvo mu vysvetlila, aké formality a dokumenty musí mať a odporučila mu rakúsky orgán, ktorý mu poskytne ďalšiu pomoc.