Európska únia

Stretnime sa

Stretnime sa

3 hlavné kontaktné miesta

 1. Informačné centrum Europe Direct (EDIC)
  • Vybavte si stretnutie s odborníkom v oblasti záležitostí EÚ
  • Opýtajte sa na čokoľvek, čo súvisí s EÚ
  • Diskutujte so spoluobčanmi o budúcnosti EÚ
  • Vyhľadajte si odkazy na ďalšie informačné zdroje a informačné siete
 2. Európske dokumentačné centrum (EDC)
  • Získajte prístup k oficiálnym publikáciám a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)
  • Nájdite si podrobné informácie o práve, politikách a inštitúciách EÚ
  • Zapojte sa do školenia a informačných kampaní pre akademickú obec
 3. Team Europe
  • Sieť prednášajúcich expertov na záležitosti EÚ (právnici, konzultanti, členovia akademickej obce) – ak vo svojom regióne plánujete usporiadať podujatie zamerané na EÚ.

V každej členskej krajine má EÚ rôzne kontaktné miesta.

Vyberte si krajinu zo zoznamu a zobrazia sa vám možnosti:

Back to top