Európska únia

Kontaktné miesta vo vašej krajine

Kontaktné miesta vo vašej krajine

Sieť informačných centier, dokumentačných centier a konferenčných prednášateľov vo všetkých členských štátoch EÚ.

Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

  • odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.
  • pozvánky na miestne informačné/kontaktné podujatia o EÚ
  • dokumenty a publikácie EÚ
  • odporúčania na zdroje informácií
  • kontakty na príslušné organizácie

Obráťte sa na najbližšie európske dokumentačné centrum a získajte:

  • prístup k oficiálnym publikáciám a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)
  • pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, politikách a inštitúciách EÚ
  • odborné školenia pre študentov zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely

Plánujete zorganizovať vo vašom okolí podujatie zamerané na EÚNájdite odborného konferenčného prednášateľa EÚ (právnici, konzultanti, akademici).

Vyberte si krajinu zo zoznamu a zobrazia sa vám kontaktné možnosti.

Back to top