Navigācijas ceļš

Tavs Eiropas padomdevējs

Tavs Eiropas padomdevējs” ir tiešsaistes dienests, kas iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvā informāciju un konsultācijas par viņu tiesībām Eiropas Savienībā. Tam var piekļūt vietnē “Tava Eiropa”, kurā varat uzzināt vairāk par savām tiesībām Eiropā. Tajā atradīsit praktiskus padomus un noderīgus ieteikumus par dzīvi, studijām, darbu, iepirkšanos , ceļojumiem – vai uzņēmējdarbību, ja esat uzņēmums – Eiropas Savienībā. Šī vietne ir galvenais informācijas avots par šiem jautājumiem.

Ja tur neatrodat atbildi uz savu jautājumu, varat sazināties ar dienestu “Tavs Eiropas padomdevējs”, noklikšķinot uz pogas “Vaicājiet, un mēs dosim padomu”, kas atrodas katras “Tava Eiropa” lapas apakšā.

Kas ir dienests “Tavs Eiropas padomdevējs”? Kā tas strādā?

“Tavs Eiropas padomdevējs” ir ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā padomus sniedz sadarbībā ar Eiropas Komisiju strādājošā Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (ECAS) juridiskie eksperti. Tā ir 65 neatkarīgu juristu komanda, kas spēj sazināties visās oficiālajās ES valodās un pārzina gan ES tiesību aktus, gan visu ES dalībvalstu likumdošanu. Viņi:

“Tavs Eiropas padomdevējs” pastāv jau vairāk nekā 20 gadus un kopš 1996. gada ir sniedzis personalizētas konsultācijas vairāk nekā 210 000 lietās.

“Tavs Eiropas padomdevējs” cieši sadarbojas ar SOLVIT – tīklu, kas risina problēmas, kuras fiziskām personām vai uzņēmumiem radušās ar citas valsts iestādēm, jo, iespējams, nav pareizi piemēroti ES tiesību akti.

Ja pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas uzskatīsim, ka jums vajadzīga palīdzība, lai atrisinātu problēmu, kas radusies ar attiecīgo valsts pārvaldes iestādi, “Tavs Eiropas padomdevējs” jūsu lietu pārsūtīs SOLVIT un jūs par to informēs.

“Tavs Eiropas padomdevējs” atbild uz jautājumiem, kas saņemti no:

Mēs izskatām jautājumus par:

Tipiski jautājumi

Ar ko mēs nenodarbojamies

Mēs atbildam uz lielāko daļu jautājumu,

bet daži no tiem nav mūsu dienesta kompetencē, tāpēc netiks atbildēti, piemēram:

Atruna

Uz individuāliem jautājumiem, kas adresēti dienestam “Tavs Eiropas padomdevējs”, atbildes un informāciju sniedz neatkarīgi juristi, kam noslēgts līgums ar Eiropas Pilsoņu rīcības dienestu (ECAS).

Viņi dara visu iespējamo, lai sniegtās konsultācijas un informācija būtu pareizas, tomēr neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām, neprecizitātēm vai nepilnībām.

Eiropas Komisija šo pakalpojumu koordinē, bet neuzņemas atbildību par dienesta sniegto informāciju un padomiem.

Dienesta sniegtie padomi ne vienmēr precīzi atspoguļo Eiropas Komisijas dažādo struktūrvienību viedokli un neuzliek tai nekādas saistības.

Paziņojums par privātumu

Iesniedzot jautājumu, jums jāizpauž dažas ziņas par sevi. Šīs ziņas tiek apstrādātas atbilstoši mūsu politikai, kas aprakstīta paziņojumā par privātumu.