Uw Europa - Advies

Uw Europa – Advies is een van de informatie- en adviesdiensten over uw EU-rechten als burger of bedrijf. Het vertrekpunt hiervoor is Uw Europa, de website die u informeert over de rechten van burgers en bedrijven in heel Europa. Die site biedt u praktische informatie en nuttige tips over wonen, studeren, werken, winkelen , reizen – of, voor bedrijven, zakendoen – in de EU. Het is de voornaamste bron van informatie hierover.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Neem dan contact op met "Uw Europa – Advies" via de button "Vraag hulp of advies" onderaan op elke pagina van "Uw Europa".

Wat is Uw Europa – Advies / Wie zit erachter?

Uw Europa - Advies is een EU-adviesdienst voor iedereen, gerund door juridische experts van de European Citizen Action Service (ECAS) die onder contract staan van de Europese Commissie. Het gaat om een team van 65 onafhankelijke juristen die samen alle officiële EU-talen beheersen en zowel vertrouwd zijn met de EU-wetgeving als met de nationale wetgeving van alle EU-landen. Zij geven:

Uw Europa – Advies bestaat al meer dan 25 jaar en heeft in die tijd al in meer dan 360.000 gevallen advies op maat geleverd.

Uw Europa – Advies werkt nauw samen met SOLVIT, een netwerk voor het oplossen van problemen tussen personen of bedrijven en overheidsdiensten in andere EU-landen in verband met de toepassing van het Europees recht.

We behandelen uw vraag eerst zelf, maar als we denken dat we uw probleem met een overheidsdienst niet zelf kunnen oplossen, geven we uw zaak door aan SOLVIT en stellen we u daarvan op de hoogte.

Wie kan er vragen stellen?

Waarover kunnen die vragen gaan?

Waarover gaan de meeste vragen?

Waarmee kunnen we u niet helpen?

We beantwoorden de meeste vragen

Sommige vragen vallen buiten de bevoegdheid van Uw Europa – Advies, zoals:

Disclaimer

Verzoeken van burgers om advies of informatie aan Uw Europa - Advies worden beantwoord door onafhankelijke juridische deskundigen die een contract hebben met ECAS.

Ze doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat hun informatie en adviezen correct zijn, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor vergissingen, onjuistheden of onvolledige informatie.

De Europese Commissie biedt deze dienst aan maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of de adviezen van Uw Europa – Advies.

Het advies van deze dienst stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met het standpunt van de diverse afdelingen van de Europese Commissie en is niet verbindend voor de Europese Commissie.

Privacyverklaring

Als u een vraag stelt, wordt u gevraagd om persoonsgegevens. Deze worden verwerkt overeenkomstig onze privacyverklaring (PDF).

Feedback over de kwaliteit

Help ons verbeteren

Dien een vraag in

Dien een vraag in