Вашата Европа - Съвети

„Вашата Европа — Съвети“ е част от набор от инструменти за информация и съвети за гражданите и предприятията във връзка с техните права в ЕС. Най-напред посетете уебсайта Вашата Европа, на който ще намерите информация за вашите права в цяла Европа. Предлагат се полезни и практически съвети за живота, ученето, работата, пазаруването , пътуването – или, ако сте предприятие, за вършенето на бизнес – в рамките на ЕС. Това е основният източник на информация по тези въпроси.

Ако не намерите отговор на въпроса си, можете да се свържете с „Вашата Европа — Съвети“, като щракнете върху бутон „Потърсете помощ и съвети“ в долната част на всяка страница на „Вашата Европа“.

Какво представлява „Вашата Европа – Съвети“ / Кой стои зад нея?

„Вашата Европа – Съвети“ е консултационна услуга на ЕС за обществеността, която в момента се предоставя от правните експерти на Европейската служба за граждански действия в рамките на договора ѝ с Европейската комисия. Тя е съставена от екип от 65 независими юристи, които са запознати както с правото на ЕС, така и със законите в отделните страни от Съюза. Екипът може да обработва заявки на всички официални езици на ЕС. Те

„Вашата Европа — Съвети“ съществува от повече от 20 години и от 1996 г. насам е предоставила конкретни съвети в повече от 210 000 случая.

„Вашата Европа — Съвети“ си сътрудничи тясно със СОЛВИТ — мрежата за решаване на проблеми между граждани или предприятия и органи в друга държава, в случаите, в които има съмнения за неправилно прилагане на правото на ЕС.

Ако след като разгледаме запитването ви решим, че имате нужда от допълнително съдействие за разрешаване на проблема с въпросната национална администрация, ще препратим вашия случай от „Вашата Европа — Съвети“ на СОЛВИТ и ще ви уведомим за това.

„Вашата Европа — Съвети“ отговаря на въпроси от...

Въпроси за…

Често задавани въпроси

Какво не можем да направим

Отговаряме на почти всички запитвания,

но някои от тях попадат извън обхвата на „Вашата Европа — Съвети“, като например:

Отказ от отговорност

Съветите и информацията в отговор на запитванията, отправени до „Вашата Европа – Съвети“, се предоставят от независими правни експерти в рамките на договор с Европейската служба за граждански действия.

Те правят всичко възможно да гарантират точността на тези съвети и информация, но не носят никаква отговорност за грешки, неточности или пропуски.

Европейската комисия действа като посредник за тази услуга и не носи никаква отговорност по отношение на предоставената информация или съвети.

Съветите, предоставени от службата, не отразяват непременно мнението на ведомствата на Европейската комисия и не я обвързват по никакъв начин.

Декларация за поверителност

Когато изпращате запитване, от вас се иска да предоставите някои лични данни. Те се обработват в съответствие с политиката, описана в нашата декларация за поверителност.