Sinun Eurooppasi -neuvonta

Sinun Eurooppasi -neuvonta kuuluu EU:n tiedotus- ja neuvontapalveluihin, jotka auttavat kansalaisia ja yrityksiä käyttämään EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Se täydentää Sinun Eurooppasi -verkkosivustoa, jolla on perusteellista tietoa kansalaisen ja yrittäjän oikeuksista EU:ssa. Sivuston EU-kansalaisille ja heidän perheilleen tarkoitetussa osiossa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: asuminen ulkomailla, opiskelu, työ ja eläkkeet ulkomailla, ostosten teko ja matkailu. Yrityksiä koskevat tiedot on puolestaan koottu Yrittäjänä EU:ssa -osioon. Tietoa näistä aiheista kannattaa hakea ensisijaisesti tältä sivustolta.

Jos et löydä sivustolta tarvitsemaasi tietoa, voit ottaa yhteyttä Sinun Eurooppasi -neuvontaan. Käytä Apua ja neuvontaa -painiketta, joka on sivuston useimpien sivujen alalaidassa.

Mikä Sinun Eurooppasi -neuvonta on? Kuka siitä vastaa?

Sinun Eurooppasi -neuvonta on kansalaisille tarkoitettu neuvontapalvelu. Tätä nykyä palvelusta vastaa European Citizen Action Service -järjestö (ECAS) Euroopan komission kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. Kansalaisten kysymyksiin vastaa 65 riippumattoman lakiasiantuntijan tiimi, joka on perehtynyt sekä EU-lainsäädäntöön että kaikkien EU-maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Tiimiin voi ottaa yhteyttä millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Neuvontapalvelu

Sinun Eurooppasi -neuvonta perustettiin jo vuonna 1996. Yli 25-vuotisen toimintansa aikana se on antanut henkilökohtaista neuvontaa yli 360 000 tapauksessa.

Sinun Eurooppasi -neuvonta toimii tiiviissä yhteistyössä SOLVIT-verkoston kanssa. SOLVIT selvittää yksityishenkilöiden tai yritysten ja toisen maan viranomaisten välisiä ongelmatilanteita, joissa EU-lainsäädäntöä on mahdollisesti sovellettu virheellisesti.

Jos Sinun Eurooppasi -neuvontaan lähetetty kysymys liittyy kansallisten viranomaisten toimintaan, se voidaan tarvittaessa siirtää SOLVIT-verkoston selvitettäväksi. Kysyjälle ilmoitetaan, jos näin tehdään.

Kysymyksiä voivat lähettää

Kysymysten tulee liittyä

Tyypillisiä aiheita

Neuvontapalvelu EI tee seuraavaa

Neuvonta vastaa aina kun mahdollista.

Seuraavat eivät kuitenkaan kuulu sen toimialaan:

Vastuuvapauslauseke

Sinun Eurooppasi -neuvonnan antamat tiedot ja neuvot ovat peräisin riippumattomilta lakiasiantuntijoilta, joilla on sopimus ECAS:n kanssa.

He pyrkivät varmistamaan tietojen ja neuvojen oikeellisuuden, mutta eivät vastaa mahdollisesti virheellisistä, epätarkoista tai puutteellisista tiedoista tai niiden käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Euroopan komissio toimii palvelun välittäjänä eikä vastaa palvelun antamista tiedoista tai neuvoista.

Sen antamat tiedot ja neuvot eivät välttämättä edusta komission eri yksikköjen kantaa eivätkä sido komissiota.

Tietosuojaseloste

Kysymyksen esittäjää pyydetään ilmoittamaan henkilötietonsa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan komission tietosuojaperiaatteita (PDF).

Laatua koskeva palaute

Auta meitä kehittämään sivustoa

Tee tiedustelu

Tee tiedustelu