Tarkistettu viimeksi : 17/01/2019

Säännellyt ammatit

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

Ammatti on yleensä säännelty, jos sen harjoittaminen edellyttää tietyn tutkinnon suorittamista, tiettyjen kokeiden (esim. valtiollinen koe) läpäisemistä tai ammatinharjoittajien merkitsemistä viranomaisen tai ammatillisen elimen rekisteriin.

Jos haluat työskennellä EU-maassa, jossa ammattiasi säännellään, voit joutua hankkimaan ammattipätevyydellesi virallisen tunnustuksen kyseisessä maassa.

Säännellyt ammatit vaihtelevat eri EU-maissa. Säänneltyjen ammattien tietokannastaen voit tarkistaa, mikä tilanne on ammattisi osalta.

Säänneltyjen ammattien tietokannan käyttö

Jos haku ei tuota kohdemaata koskevia tuloksia, on mahdollista, että maassa ei säännellä kyseisen ammatin harjoittamista.

Jos omaa ammattiasi ei löydy lainkaan tietokannasta, voit ottaa yhteyttä kohdemaan ammattipätevyysasioita hoitavaan kansalliseen yhteyspisteeseenen. Yhteyspisteestä saat tietoa siitä, mitä sääntöjä tapauksessasi sovelletaan.

Tietyillä aloilla (esim. juristit, lennonjohtajat, lentäjäten) sovelletaan erityissääntöjä ammattipätevyyden tunnustamiseen.

Tarkista, onko sinun haettava ammattipätevyytesi tunnustamista ja minkä tyyppinen hakemus sinun on tehtävä.

 

Onko ammattipätevyytesi hankittu jossain EU-maassa?

 

Säännöt eri tilanteissa

 

Jos olet hankkinut ammattipätevyytesi EU:n ulkopuolisessa maassa ja haluat työskennellä jossain EU-maassa, sinun on haettava ammattipätevyytesi virallista tunnustamista tulevassa työskentelymaassasi. Tässä tapauksessa ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan hakemukseesi sovelletaan kansallisia sääntöjä.

Jos haluat muuttaa työskentelemään toiseen EU-maahan ja olet harjoittanut ammattiasi vähintään kolme vuotta siinä EU-maassa, joka on ensimmäisen kerran tunnustanut ammattipätevyytesi, voit hakea ammattipätevyytesi tunnustamista toisessa EU-maassa niiden sääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan jossain EU-maassa ammattipätevyytensä hankkineisiin ammatinharjoittajiin.

Voit joutua todistamaan, että sinulla on ammattisi harjoittamiseen vaadittava kokemus. Tällöin voit tarvita sen EU-maan myöntämän todistuksen, joka on ensimmäisen kerran tunnustanut ammattipätevyytesi. Tämä koskee sekä EU-kansalaisia että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia.

 

Jos olet lääkäri, yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja, kätilö, hammaslääkäri, proviisori, arkkitehti tai eläinlääkäri, ammattipätevyytesi tunnustetaan automaattisestien. Sinun on toimitettava todiste ammattipätevyydestäsi ja odotettava viranomaisten antamaa lupaa, ennen kuin voit aloittaa työt.

Jollei sinulla ole kohdemaasi vähimmäiskoulutusvaatimusten mukaista pätevyyttä, automaattista tunnustamista ei sovelleta, ja sinun on haettava ammattipätevyytesi tunnustamista muita säänneltyjä ammatteja koskevan menettelyn mukaisesti.

Ammattitodistusten lisäksi voit joutua toimittamaan viranomaisille myös muita hakemuksen tueksi esitettäviä asiakirjoja. Vaaditut asiakirjat riippuvat ammatistasi ja kohdemaastasi.

Kun kansalliset viranomaiset ovat saaneet asiakirjasi, niillä on

Jos olet yleissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitaja tai proviisori, voit käyttää eurooppalaista ammattikorttia (EPC) todistustesi toimittamiseen, sähköisten hakemustesi seuraamiseen ja aiemmin lataamiesi/toimittamiesi asiakirjojen uudelleenkäyttöön. Eurooppalainen ammattikortti on sähköinen järjestelmä, joka nopeuttaa ja helpottaa tunnustamista.

Kohdemaasi viranomaiset eivät voi vaatia auktorisoituja käännöksiä ammattipätevyyttä koskevista todistuksistasi.

Esimerkkitapaus

Kun tunnet oikeutesi, voit välttyä turhalta paperisodalta

Slovakialainen Katarina on proviisori, joka haluaisi työskennellä Itävallassa. Itävallan viranomaiset vaativat, että Katarinan on käännätettävä kaikki hakemuksensa liiteasiakirjat auktorisoidulla itävaltalaisella kääntäjällä.

Katarinaa ei kuitenkaan voida vaatia toimittamaan auktorisoituja käännöksiä tutkintotodistuksistaan. Auktorisoituja käännöksiä ei tarvita lääkärin, yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, kätilön, eläinlääkärin, hammaslääkärin, proviisorin tai arkkitehdin tutkintotodistuksista.

Sinulta voidaan vaatia kielikoetta tai ammatillisen yhdistyksen jäsenyyttä kohdemaassasi, ennen kuin voit aloittaa ammatinharjoittamisen siellä.

 

 

Sinun ei tarvitse pyytää lupaa tai aloittaa hallinnollista menettelyä. Voit harjoittaa ammattiasi toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla kuin kohdemaan omat kansalaiset.

Vaikkei ammattiasi olisikaan sellaisenaan säännelty kohdemaassasi, se voidaan katsoa osaksi toista, säänneltyä ammattia.

Tarkista aina kohdemaan viranomaisilta, säännelläänkö kyseisessä maassa ammattisi harjoittamista. Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisesta yhteyspisteestäen saa neuvoja tässäkin asiassa.

Esimerkkitapaus

Piotr on tšekkiläinen ambulanssihoitaja, joka on muuttamassa Saksaan ja haluaa jatkaa ammattinsa harjoittamista siellä. Asiaa tarkistaessaan Piotr ei löydä ammattiaan säänneltyjen ammattien tietokannasta ja ajattelee, että ambulanssihoitaja ei ehkä olekaan säännelty ammatti Saksassa. Kun Piotr ottaa yhteyttä ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaaviin Saksan viranomaisiin, hänelle kuitenkin kerrotaan, että ambulanssihoitajan pätevyysvaatimukset katsotaan Saksassa osaksi ensihoitajan ammatin vaatimuksia. Koska Piotrilla ei ole tähän ammattiin vaadittua pätevyyttä, hänen on perehdyttävä siihen harjoittelujaksolla, ennen kuin hän voi aloittaa työt.

 

 

Sinun on haettava ammattipätevyytesi virallista tunnustamista kohdemaassasi ennen työnteon aloittamista.

Tarkista, mitä asiakirjoja sinun on toimitettava ammattipätevyyden tunnustamishakemuksen yhteydessä.

Jos olet fysioterapeutti, vuoristo-opas tai kiinteistönvälittäjä, voit käyttää eurooppalaista ammattikorttia (EPC) todistustesi toimittamiseen, sähköisten hakemustesi seuraamiseen ja aiemmin lataamiesi/toimittamiesi asiakirjojen uudelleenkäyttöön. Eurooppalainen ammattikortti on sähköinen järjestelmä, joka nopeuttaa ja helpottaa tunnustamista.

Sinulta voidaan vaatia kielikoetta tai ammatillisen yhdistyksen jäsenyyttä kohdemaassasi, ennen kuin voit aloittaa ammatinharjoittamisen siellä.

Tarkista aina kohdemaan viranomaisilta, säännelläänkö kyseisessä maassa ammattisi harjoittamista. Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisesta yhteyspisteestäen saa neuvoja tässäkin asiassa.

Esimerkkitapaus

Hollantilainen Dirk on kiinteistönvälittäjä, joka on muuttanut Itävaltaan. Kiinteistönvälittäjän ammatin harjoittamista ei säännellä Alankomaissa, joten Dirk ajatteli, että liiketoiminnan aloittamiseen itsenäisenä välittäjänä Itävallassa ei tarvittaisi hallinnollisia menettelyjä. Kun Dirk rekisteröityi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, hänelle kuitenkin kerrottiin, että hänen on haettava ammattipätevyytensä tunnustamista, ennen kuin hän voi harjoittaa kiinteistönvälittäjän ammattia Itävallassa. Tämän takia hän ei voinutkaan toteuttaa suunnitelmiaan niin nopeasti kuin oli ajatellut.

 

Sinun ei tarvitse hakea ammattipätevyytesi tunnustamista, paitsi jos kyseessä on terveydenhoito- tai turvallisuusalan ammatti. Sinulta saatetaan kuitenkin vaatia kohdemaassasi etukäteen annettava kirjallinen ilmoitus (paperilla tai sähköisesti) ennen työnteon aloittamista.

Jotta saisit ammattipätevyytesi tunnustetuksi kohdemaassasi, sinun on todistettava, että olet harjoittanut ammattia kotimaassasi vähintään vuoden ajan viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Jos kyseessä on säännelty terveydenhoito- tai turvallisuusalan ammatti, jota ei tunnusteta automaattisestien, kohdemaan viranomaiset voivat haluta tarkistaa ammattipätevyytesi, ennen kuin aloitat työt. Tällöin voit aloittaa työnteon vasta saatuasi virallisen luvan.

Kohdemaa saattaa myös vaatia ilmoituksen uusimista vuosittain, jos aiot edelleen tarjota siellä palvelujasi tilapäisesti.

Varmista kohdemaan ammattipätevyysasioita hoitavalta kansalliselta yhteyspisteeltäen, onko tämä tarpeen.

Tarkista, mitä muuta sinulta edellytetään ennen ennakkoilmoituksen tekemistä.

Sinulta voidaan vaatia kielikoetta tai ammatillisen yhdistyksen jäsenyyttä kohdemaassasi, ennen kuin voit aloittaa ammatinharjoittamisen siellä.

Esimerkkitapaus

Suomalainen Risto on arkkitehti, joka suunnittelee muuttoa Italiaan. Ennen lähtöä Risto tarkistaa säänneltyjen ammattien tietokannasta, mitä muodollisuuksia hänen on hoidettava ennen työnteon aloittamista Italiassa ja mihin viranomaisiin tai ammatillisiin elimiin hänen tulee ottaa siellä yhteyttä. Risto ottaa asioista selvää, ja voi siksi muuttaa maahan hyvin valmistautuneena.

 

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: