Tarkistettu viimeksi: 30/01/2019

Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yritysten, jotka tarjoavat kahta tai useampaa matkapalvelua (esim. yhdistetty kuljetus- ja majoituspaketti, moottoriajoneuvojen vuokraus tai tietyin edellytyksin muut matkailupalvelut), on sitouduttava matkapaketteja koskevien EU:n sääntöjen mukaisiin velvoitteisiin. Säännöt koskevat matkapaketteja sekä yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Matkapaketit

Matkapaketteihin sisältyy vähintään kaksi erityyppistä matkapalvelua saman matkan/loman ajalle. Matkapaketit varataan yhdellä sopimuksella yhdeltä palveluntarjoajalta. Niihin katsotaan kuuluviksi myös eri välittäjiltä erillisillä sopimuksilla varatut palvelut, kun yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Matkapalvelun (esim. majoitus) ja muun matkailupalvelun (esim. opastettu kierros tai konserttikäynti) yhdistelmä voidaan luokitella matkapaketiksi vain silloin, kun lisäpalvelu kattaa vähintään 25 % matkan kokonaisarvosta tai jos se on matkaan olennaisesti kuuluva osa.

Asiakkaalle annettavat tiedot

Ennen matkapakettisopimuksen tekemistä matkanjärjestäjän on varmistettava, että asiakas saa kaikki olennaiset tiedot. Niitä voivat olla esimerkiksi:

Lisäksi on varmistettava, että asiakas saa linkin vakiotietolomakkeeseen, jossa todetaan, että asiakkaalle on tarjottu matkapakettia ja jossa määritellään asiakkaan keskeiset oikeudet.

Sopimusehtojen muuttaminen (esim. hinnankorotukset)

Matkapakettiasiakas voi siirtää pakettinsa toiselle henkilölle, jos hän ilmoittaa siitä riittävän ajoissa matkanjärjestäjälle tai välittäjälle. Muutoksista voi kuitenkin aiheutua asiakkaalle lisäkustannuksia.

Asiakkaiden suojaaminen (esim. vaihtoehtoiset järjestelyt, korvaukset ja hyvitykset)

Matkanjärjestäjä on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta toteuttamisesta. Jos matkapalvelua ei voida toteuttaa sovitusti, matkanjärjestäjä voi olla velvollinen tarjoamaan vaihtoehtoisia järjestelyjä ilman asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Matkanjärjestäjä voi myös joutua maksamaan korvausta, jos matkapalvelut eivät vastaa sovittua tasoa.

Matkanjärjestäjän lisäksi vastuussa voi olla matkanvälittäjä. Tämä riippuu EU-maasta, jossa matkapakettia tarjotaan.

Yhdistetyt matkajärjestelyt

Yhdistetyt matkajärjestelyt ovat toisiinsa liittyviä matkapalveluja, jotka ostetaan eri palveluntarjoajilta erillisillä sopimuksilla. Matkajärjestelyt luokitellaan yhdistetyiksi, kun yksi palveluntarjoaja edesauttaa myymiinsä matkapalveluihin yhdistettävien palveluiden varaamisessa ja kun palvelukokonaisuus ostetaan samaa matkaa tai lomaa varten.

Yhdistettyjä matkajärjestelyjä ovat vain sellaiset matkapalvelujen yhdistelmät, jotka eivät muodosta matkapakettia (ks. edellä) ja joiden yhteydessä palveluntarjoaja edesauttaa

Matkapalvelun (esim. majoitus) ja muun matkailupalvelun (esim. opastettu kierros tai konserttikäynti) yhdistelmä voidaan luokitella yhdistetyksi matkajärjestelyksi vain silloin, kun lisäpalvelu kattaa vähintään 25 % matkan kokonaisarvosta tai jos se on matkaan olennaisesti kuuluva osa.

Asiakkaalle on annettava linkki vakiotietolomakkeeseen, jossa todetaan, että asiakkaalle on tarjottu yhdistettyä matkajärjestelyä ja jossa määritellään asiakkaan keskeiset oikeudet.

Click through -paketit

Ns. click through -paketit eli asiakkaan eri myyntipisteissä tekemät verkkovaraukset (lennot, majoitus jne.) luokitellaan myös matkapaketeiksi, kun ensimmäinen palveluntarjoaja toimittaa asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen sekä maksutiedot toiselle palveluntarjoajalle ja kun toinen sopimus tehdään 24 tunnin kuluessa ensimmäisestä sopimuksesta.

Jos asiakkaan tietoja ei toimiteta palveluntarjoajien välillä, varaukset katsotaan yhdistetyksi matkajärjestelyiksi.

Vastuu varausvirheistä ja oikeus hyvitykseen

Nämä säännöt koskevat matkapaketteja sekä yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Elinkeinonharjoittaja on vastuussa, jos jokin seuraavista toteutuu varausmenettelyn aikana:

Elinkeinonharjoittaja ei ole vastuussa varausvirheistä, jotka johtuvat asiakkaasta tai joiden katsotaan aiheutuneen väistämättömästi tai poikkeuksellisista syistä.

Matkanjärjestäjällä tai matkanvälittäjällä on oikeus hakea hyvitystä niiltä kolmansilta osapuolilta, jotka ovat osallisia tilanteeseen, jonka yhteydessä sen on maksettava korvauksia, alennettava hintaa tai suoritettava muita velvollisuuksia.

Maksukyvyttömyyssuoja

Nämä säännöt koskevat matkapaketteja sekä yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Matkanjärjestäjän on hankittava maksukyvyttömyyssuoja EU-maassa, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Suojalla varmistetaan konkurssitapauksessa, että takaaja (matkavakuusrahasto, vakuutusyhtiö tai jokin muu asianomaisen EU-maan järjestelmä) voi palauttaa asiakkaiden tekemät maksut ja tarvittaessa kotiuttaa matkustajat silloin, kun kuljetus sisältyy matkapakettiin.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut - Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: