Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 15/09/2022

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Jos yrityksesi toimittaa vaarallisia kemikaaleja Euroopan talousalueelle (ETA) (Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja), sen on noudatettava luokituksesta, merkinnöistä ja pakkauksesta annettua CLP-asetusta. CLP-asetus täydentää REACH-asetusta ja varmistaa, että työntekijöille ja kuluttajille tiedotetaan kemikaaleihin liittyvistä vaaroista tuotteiden päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa käytettävillä tunnuksilla ja vakiolausekkeilla.

Jos et entuudestaan tunne EU:n kemikaalilainsäädäntöä, tutustu pk-yrityksille suunnattuun kemikaaliturvallisuusoppaaseenLinkki johtaa toiselle sivustolle. CLP-menettelyjen suunnittelussa on soveltuvin osin otettava huomioon REACH-asetus sekä biosideja ja torjunta-aineita en Linkki johtaa toiselle sivustolle koskeva lainsäädäntö.

Vaaralliset kemikaalit

Ennen kuin yritys tuo kemiallisia aineita tai seoksia markkinoille, sen on

Jos yritys tuo vaarallisia aineita tai seoksia markkinoille, sen on ilmoitettavaLinkki johtaa toiselle sivustolle luokittelustaan ja merkinnöistään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA Linkki johtaa toiselle sivustolle) ylläpitämään luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun aine tai seos on tuotu markkinoille ensimmäistä kertaa. Ilmoitukset ovat maksuttomia. Jos yritys on tuotteiden maahantuoja, määräaika alkaa siitä, kun aine tai seos tulee EU:n tullialueelle.

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Säännöt edellyttävät, että

Yksilöllinen koostumustunniste

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI) on kehitetty myrkytystietokeskusten työntekijöiden avuksi. UFI-tunniste auttaa heitä tunnistamaan tuotteen nopeasti ja tarkasti hätäpuhelun aikana. Kaikkien vaarallisia aineita sisältävien tuotteiden merkinnöissä on oltava UFI-tunniste.

Toimintaohjeet ja työkalu UFI-tunnisteen luomiseen en

CLP-asetuksen vaatimukset

CLP-asetus koskee monenlaisia yrityksiä:

Eri toimijoiden velvollisuudet riippuvat niiden asemasta aineiden ja seosten toimitusketjussa.

EU on sisällyttänyt CLP-asetukseen YK:n uuden maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System, GHS) vaatimukset. Tavoitteena on tehdä maailmanlaajuinen kaupankäynti helpommaksi ja auttaa kuluttajia.

Katso myös:

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Kansalliset neuvontapalvelut – kemikaalit

Kansallinen neuvontapalvelu toimii ensimmäisenä yhteyspisteenä CLP- ja REACH-asetusten mukaisiin velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: