Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 12/05/2022

Ennakoimaton sairaanhoito: maksut ja korvaukset

Menettely eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-kortti) kanssa

Jos tarvitset yllättäen sairaanhoitoa toisessa EU-maassa, voit eurooppalaista sairaanhoitokorttia (EHIC-kortti) näyttämällä yksinkertaistaa maksu- ja korvausmenettelyjä.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa ja voit hakea korvausta sen aiheuttamista kustannuksista samoin ehdoin kuin oleskelumaan omat kansalaiset. Jos tarvittava hoito on paikallisille asukkaille ilmaista, ei sinunkaan tarvitse maksaa. Jos joudut maksamaan, voit kohdemaassa oleskelusi aikana hakea korvausta kansalliselta laitokselta tai kotiinpaluusi jälkeen oman maasi sairausvakuutuslaitokselta.

Kulusi korvataan hoitomaan säännösten mukaan. Saat siis joko täyden korvauksen hoidosta tai sinun on maksettava hoitomaan säännösten mukainen potilasmaksu. Toinen vaihtoehto on, että vakuutuslaitoksesi päättää korvata kaikki kustannukset omien sääntöjensä mukaisesti.

Joka EU-maassa on vähintään yksi kansallinen yhteyspiste, josta saat tietoja korvausten maksusta.

Esimerkkitapaus

Tutustu sen maan sosiaaliturvaan, johon olet matkalla.

Annalla on voimassa oleva lakisääteinen sairausvakuutus Ranskassa. Nyt hän viettää muutaman kuukauden Belgiassa viimeistelemässä opintojaan. Hänellä on mukanaan eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC-kortti), joka on myönnetty Ranskassa. Hän on raskaana ja synnyttää oleskellessaan Belgiassa. Raskaus ja synnytys katsotaan kiireellistä hoitoa vaativaksi tilaksi, joten Anna saa tarvitsemansa hoidon Belgiassa, kun hän esittää eurooppalaisen sairaanhoitokorttinsa ja henkilöllisyystodistuksensa.

Annaa kohdellaan Belgiassa ikään kuin hän kuuluisi sen sairausvakuutuksen piiriin. Jos hoito on ilmaista Belgian sairausvakuutuksen piirissä oleville, silloin se on ilmaista myös Annalle. Jos hoidosta maksetaan ensin ja haetaan myöhemmin korvausta, Anna maksaa samat maksut kuin paikallisen sairausvakuutuksen piirissä olevat ja hakee sitten korvausta. Hänen täytyy hakea korvausta Belgiasta, jolloin hän saa korvauksia yhtä paljon kuin siellä sairausvakuutuksen piirissä olevat henkilöt. Belgia on tapauksen jälkeen yhteydessä Ranskan terveysviranomaisiin, koska Anna on siellä sairausvakuutettu ja Ranska korvaa Belgialle Annan sairaanhoidon.

Jos Anna kuitenkin on Belgiassa vain voidakseen synnyttää siellä, hänen eurooppalainen sairaanhoitokorttinsa ei välttämättä kelpaa. Hänen pitäisi silloin huolehtia ulkomailla tapahtuvaa synnytystään koskevista järjestelyistä ennen kuin hän lähtee Belgiaan. Siten hän voisi etukäteen olla varma siitä, mitkä kulut hänelle korvataan.

Menettely ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia (EHIC-korttia)

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai et voi käyttää sitä (esim. yksityissairaalassa, joka ei kuulu EHIC-järjestelmän piiriin), sinua voidaan pyytää maksamaan hoidostasi suoraan paikan päällä. Voit hakea korvausta omalta sairausvakuutuslaitokseltasi sen jälkeen, kun olet palannut kotimaahasi. Tämä pätee sekä julkisiin että yksityisiin terveyspalvelujen tarjoajiin. Ehdot kuitenkin poikkeavat toisistaan:

Jos olet kiireellisen hoidon tarpeessa, kotimaasi terveysviranomainen voi kenties auttaa ja faksata tai lähettää sähköpostitse sairausvakuutuksesi kattavuudesta todistuksen, jonka avulla sinun ei tarvitse maksaa hoidostasi heti kohdemaassa.

Jos et ole varma siitä, mitä oikeuksia sinulla on, ja haluat varmistaa asian ennen hoidon aloitusta, ota yhteyttä kansalliseen yhteyskeskukseen. Joka EU-maassa on vähintään yksi yhteyskeskus, josta saa tietoja korvausten maksusta ja mahdollisista enimmäiskorvauksista.

Sovellettavat säännöt ovat erilaiset, jos matkustat ulkomaille nimenomaan lääkärinhoitoa varten.

Usein kysyttyä

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: