Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 08/12/2022

Ennakoimaton sairaanhoito: maksut ja korvaukset

Menettely eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-kortti) kanssa

Jos tarvitset yllättäen sairaanhoitoa toisessa EU-maassa, voit eurooppalaista sairaanhoitokorttia (EHIC-kortti) näyttämällä yksinkertaistaa maksu- ja korvausmenettelyjä.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa ja voit hakea korvausta sen aiheuttamista kustannuksista samoin ehdoin kuin oleskelumaan omat kansalaiset. Jos tarvittava hoito on paikallisille asukkaille ilmaista, ei sinunkaan tarvitse maksaa. Jos joudut maksamaan hoidostasi, voit hakea korvausta maksusta kohdemaassasi tai omalta sairausvakuutuslaitokseltasi kotimaassasi.

Kulusi korvataan hoitomaan säännösten mukaan. Saat siis joko täyden korvauksen hoidosta tai sinun on maksettava hoitomaan säännösten mukainen potilasmaksu. Toinen vaihtoehto on, että vakuutuslaitoksesi päättää korvata kaikki kustannukset omien sääntöjensä mukaisesti. Huomaa, että niiden maiden asukkailla, joissa potilasmaksut ovat korkeita, on melko usein yksityinen lisävakuutus kattamassa mahdollisia hoitokuluja.

Joka EU-maassa on vähintään yksi kansallinen yhteyspiste, josta saat tietoja korvausten maksusta. Eri maiden yhteyspisteiden tiedot löydät helposti palveluhakusivuston kautta.

Esimerkkitapaus

Tutustu sen maan sosiaaliturvaan, johon olet matkalla.

Annalla on voimassa oleva lakisääteinen sairausvakuutus Ranskassa. Nyt hän viettää muutaman kuukauden Belgiassa viimeistelemässä opintojaan. Hänellä on Ranskassa myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti. Hän on raskaana ja aikoo synnyttää oleskellessaan Belgiassa. Raskaus ja synnytys katsotaan kiireellisestä hoitoa vaativiksi tiloiksi, joten Anna saa tarvitsemansa hoidon Belgiassa esittäessään eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja henkilötodistuksensa.

Annaa kohdellaan Belgiassa ikään kuin hän kuuluisi Belgian sairausvakuutuksen piiriin. Jos hoito on ilmaista Belgian sairausvakuutuksen piirissä oleville, silloin se on ilmaista myös Annalle. Jos hoidosta maksetaan ensin ja haetaan myöhemmin korvausta, Anna maksaa samat maksut kuin paikallisen sairausvakuutuksen piirissä olevat ja hakee sitten korvausta. Hänen täytyy hakea korvausta Belgiasta, jolloin hän saa korvauksia yhtä paljon kuin siellä sairausvakuutuksen piirissä olevat henkilöt. Belgia on tapauksen jälkeen yhteydessä Ranskan terveysviranomaisiin, koska Anna on siellä sairausvakuutettu, ja Ranska korvaa Belgialle Annan sairaanhoidon.

Vaihtoehtoisesti hän voi myös hakea korvausta sairausvakuutuslaitokseltaan palatessaan Ranskaan.

Jos Anna kuitenkin on Belgiassa vain voidakseen synnyttää siellä, hänen eurooppalainen sairaanhoitokorttinsa ei välttämättä kelpaa. Hänen pitäisi silloin huolehtia ulkomailla tapahtuvaa synnytystään koskevista järjestelyistä ennen kuin lähtee Belgiaan. Siten hän voisi etukäteen varma siitä, mitkä kulut hänelle korvataan.

Menettely ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia (EHIC-korttia)

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai et voi käyttää sitä (esim. yksityissairaalassa, joka ei kuulu EHIC-järjestelmän piiriin), sinua voidaan pyytää maksamaan laskusi. Ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia sinua voidaan joissakin maissa kohdella myös julkisen sairaanhoidon piiriin kuuluvissa laitoksissa yksityispotilaana ja veloittaa vastaavasti yksityispotilaan hinnoittelun mukaan. Voit hakea korvausta sairausvakuutuslaitokseltasi kotimaahan palattuasi. Tämä pätee sekä julkisiin että yksityisiin terveyspalvelujen tarjoajiin. Ehdot kuitenkin poikkeavat toisistaan:

Jos olet kiireellisen hoidon tarpeessa, kotimaasi sairausvakuutuslaitos voi kenties auttaa ja faksata tai lähettää sähköpostitse eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavan todistuksen. Väliaikainen korvaava todistus on annettava myös, jos eurooppalainen sairaanhoitokorttisi on kadonnut tai varastettu ulkomailla ollessasi.

Jos et ole varma siitä, mitä oikeuksia sinulla on, ja haluat varmistaa asian ennen hoidon aloitusta, ota yhteyttä kansalliseen yhteyspisteeseen. Joka EU-maassa on vähintään yksi yhteyspiste, josta saa tietoja korvausten maksusta ja mahdollisista enimmäiskorvauksista.

Sovellettavat säännöt ovat erilaiset, jos matkustat ulkomaille nimenomaan lääkärinhoitoa varten.

Katso myös

Usein kysyttyä

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: