Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 03/01/2023

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet

Vaikka sinulla on vamma ja/tai liikuntarajoitteita, sinulla on oikeus matkustaa lentokoneella, junalla, linja-autolla tai laivalla aivan kuten muillakin. Lipunoston yhteydessä myyjän on annettava sinulle tiedot matkastasi esteettömällä tavalla sekä tietoa erityisjärjestelyistä, jotka ovat käytettävissäsi lentokoneessa, junassa, linja-autossa tai laivassa.

Sinulla on kaikkia liikennemuotoja käyttäessäsi oikeus maksuttomaan apuun asemilla ja kulkuneuvoissa. Matkustamista ei voida evätä vamman tai liikuntarajoitteen vuoksi, paitsi jos se on perusteltua turvallisuussyistä taikka liikennevälineen rakenteeseen tai infrastruktuuriin liittyvistä syistä.

Säännöt eri tilanteissa

Kun matkustat lentokoneella

Apu

Matkustaessasi lentokoneella sinulla on oikeus maksuttomaan apuun. Tähän voi sisältyä:

Jos sinulla on koko matkan ajan mukanasi oma avustaja, lentoyhtiön ja sen henkilöstön olisi helpotettava hänen mahdollisuuksiaan antaa sinulle tarvitsemaasi apua. Lisäksi lentoyhtiön on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä hänelle istumapaikka vierestäsi.

Parhaiten saat apua, kun otat yhteyttä lentoyhtiöön, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro, millaista apua tarvitset, ja ilmoita, matkustatko yksin vai avustajan kanssa. Ilmoita myös, jos matkustat avustajakoiran kanssa. Samalla saat opastusta pyörätuoliin tai muihin liikkumisen apuvälineisiin ja tarvittaessa niiden virtalähteisiin liittyvissä asioissa.

Lentoyhtiö ei ole velvollinen avustamaan matkustajia lennon aikana ruokailussa tai lääkkeiden ottamisessa. Jos tarvitset tällaista apua esimerkiksi pitkän lennon aikana, lentoyhtiö saattaa vaatia, että sinulla on mukanasi oma avustaja.

Tärkeää

Koneeseen pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteen vuoksi paitsi silloin, kun lentokoneen tilat ovat liian pienet, turvallisuus vaarantuu tai turvallisuussäännöt estävät lentoyhtiötä kuljettamasta sinua.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on lentomatkallasi ongelmia avunsaannissa tai jos liikkumisen apuvälineesi katoaa tai vahingoittuu, ota yhteyttä lentokenttäviranomaisiin tai lentoyhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut lentomatkustajien oikeudet EU:ssa

EU:n lentomatkustajien oikeuksia käsittelevällä interaktiivisella verkkosivulla on lisätietoja oikeuksistasi ja siitä, miten voit vedota niihin, jos pääsysi lennolle evätään, lento perutaan tai se myöhästyy.

Kun matkustat junalla

Apu

Jos olet liikuntarajoitteinen, sinulla on oikeus saada maksutta apua junaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, junamatkan aikana ja asemalla ennen matkaa ja sen jälkeen. Parhaiten saat apua, kun otat yhteyttä rautatieyhtiöön, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 48 tuntia ennen matkaa ja kerrot, millaista apua tarvitset.

Tärkeää

Junaan pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteen vuoksi paitsi silloin, kun turvallisuus vaarantuu tai turvallisuussäännöt estävät rautatieyhtiötä kuljettamasta sinua.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on junamatkallasi ongelmia avunsaannissa, ota yhteyttä asemaviranomaisiin tai rautatieyhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut rautatieliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa

EU:n rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia käsittelevällä interaktiivisella verkkosivulla on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi junalla sekä siitä, miten voit tarvittaessa vedota oikeuksiisi. 

Kun matkustat linja-autolla

Apu

Sinulla on oikeus maksuttomaan apuun, jos olet lähdössä kaukoliikenteen matkalle (jossa liikennöitävä aikataulun mukainen matka – ei oma matkasi lopulliseen määränpäähän – on vähintään 250 kilometriä). Sinulla on oikeus apuun tietyillä asemilla en sekä linja-autoon nousemisen ja sieltä poistumisen yhteydessä. Lisäksi liikennöitsijän on sallittava matkustajan ottaa mukaansa saattaja maksutta, jos saattajan avulla voidaan poistaa turvallisuusriskit, jotka muuten estäisivät matkustamisen.

Jotta tarvitsemasi apu olisi varmasti saatavilla, ota yhteyttä liikennöitsijään, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 36 tuntia ennen matkaa ja kerro, millaista apua tarvitset. Matkanjärjestäjä tai terminaalin pitäjä voi pyytää liikuntarajoitteista matkustajaa saapumaan nimettyyn paikkaan enintään tuntia ennen lähtöaikaa.

Tärkeää

Lipun ostoa, matkavarauksen tekoa tai linja-autoon pääsyä ei voida evätä vamman tai liikuntarajoitteen vuoksi paitsi silloin, kun se on lailla säädettyjen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi välttämätöntä tai kun matkustusturvallisuutta ei voida taata infrastruktuuriin liittyvistä syistä.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on linja-automatkallasi ongelmia avunsaannissa, ota yhteyttä terminaaliviranomaisiin tai liikennöitsijään. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut linja-automatkustajan oikeudet EU:ssa

EU:n linja-automatkustajan oikeuksia käsittelevällä interaktiivisella verkkosivulla on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi linja-autolla sekä siitä, miten voit tarvittaessa vedota oikeuksiisi.

Kun matkustat laivalla

Apu

Sinulla on oikeus saada maksutta apua laivaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, siirtyessäsi laivasta toiseen, laivamatkan aikana sekä lähtö- ja määräsatamassa. Parhaiten saat apua, kun otat yhteyttä laivayhtiöön, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 48 tuntia ennen matkaa ja kerrot, millaista apua tarvitset. Vaikka ilmoitusta ei olisi tehty, laivayhtiön ja terminaalin pitäjän on kohtuuden rajoissa autettava liikuntarajoitteista matkustajaa.

Jos sinulla on majoitukseen, istumapaikkaan tai avunsaantiin liittyviä erityistarpeita tai jos kuljetat mukanasi lääkinnällisiä laitteita, kerro asiasta lipunmyyjälle matkaa varatessasi.

Laivayhtiöllä on oikeus pyytää sinua ottamaan mukaan saattaja, jos se on välttämätöntä turvallisuussyistä tai aluksen tai sataman rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi. Saattaja voi matkustaa veloituksetta.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on laivamatkallasi ongelmia avunsaannissa, ota yhteyttä satamaviranomaisiin tai laivayhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni. 

Muut laivamatkustajan oikeudet EU:ssa

EU:n laivamatkustajan oikeuksia käsittelevällä interaktiivisella verkkosivulla on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi laivalla sekä siitä, miten voit tarvittaessa vedota oikeuksiisi.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: