Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 05/04/2022

Vammaisten tai liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet

Matkustaminen ja koronavirus

Vaikka sinulla on vamma ja/tai liikuntarajoitteita, sinulla on oikeus matkustaa lentokoneella, junalla, linja-autolla tai laivalla aivan kuten muillakin. Lipunoston yhteydessä myyjän on annettava sinulle tiedot matkastasi esteettömällä tavalla sekä tietoa erityistiloista, jotka ovat käytettävissäsi lentokoneessa, junassa, linja-autossa tai laivassa.

Sinulla on kaikkia liikennemuotoja käyttäessäsi oikeus maksuttomaan apuun asemilla ja kulkuneuvoissa. Matkustamista ei voida evätä vamman tai liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi syistä, joita perustellaan turvallisuudella tai liikennevälineen rakenteella tai infrastruktuurilla.

Säännöt eri tilanteissa

Matkustat lentokoneella

Apu

Matkustaessasi lentokoneella sinulla on oikeus maksuttomaan apuun. Tähän voi sisältyä:

Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta lentoyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen, sekä se, matkustatko avustajakoiran kanssa. Samalla saat tietoa, joka koskee pyörätuoliasi tai liikkumisen apuvälinettäsi ja tarvittaessa niiden virtalähteitä.

Lentoyhtiö ei ole velvollinen avustamaan liikuntarajoitteisia matkustajia lennon aikana ruokailussa tai lääkkeiden ottamisessa. Jos tarvitset tällaista apua esimerkiksi pitkän lennon aikana, lentoyhtiö saattaa vaatia, että sinulla on mukanasi saattaja.

Tärkeää

Koneeseen pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun lentokoneen tilat ovat liian pienet, turvallisuus vaarantuu tai turvallisuussäännöt estävät lentoyhtiötä kuljettamasta sinua.

Tarvitsetko apua?

Jos avunsaannissa on ongelmia lentomatkustamisen yhteydessä tai jos liikkumisen apuvälineesi katoaa tai vahingoittuu, ota yhteyttä lentokenttäviranomaisiin tai lentoyhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa tapaus sattui.

Muut lentomatkustajien oikeudet EU:ssa

EU:n lentomatkustajien oikeuksia koskevassa interaktiivisessa välineessä on lisätietoja oikeuksistasi ja niiden käyttämisestä siinä tapauksessa, että pääsysi lennolle evätään, lento perutaan tai se myöhästyy.

Matkustat junalla

Apu

Jos olet liikuntarajoitteinen, sinulla on oikeus saada maksutta apua junaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, junamatkan aikana ja asemalla ennen matkaa ja sen jälkeen. Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta rautatieyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen.

Tärkeää

Junaan pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun turvallisuus vaarantuu tai turvallisuussäännöt estävät rautatieyhtiötä kuljettamasta sinua.

Tarvitsetko apua?

Jos avunsaannissa on ongelmia junamatkustuksen yhteydessä, ota yhteyttä asemaviranomaisiin tai rautatieyhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut rautatieliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa

EU:n rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia koskevassa interaktiivisessa välineessä on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi junalla sekä niiden käyttämisestä tarvittaessa. 

Matkustat linja-autolla

Apu

Sinulla on oikeus maksuttomaan apuun, jos suunnittelet kaukoliikenteen matkaa (jossa liikennöitävä aikataulun mukainen matka – ei oma matkasi lopulliseen määränpäähän – on vähintään 250 kilometriä). Sinulla on oikeus apuun tietyillä asemilla en sekä linja-autoon nousemisen ja sieltä poistumisen yhteydessä. Lisäksi liikennöitsijän on sallittava matkustajan ottaa mukaansa saattaja maksutta, jos saattajan avulla voidaan poistaa turvallisuusriskit, jotka muuten estäisivät matkustamisen.

Jotta tarvitsemasi apu olisi varmasti saatavilla, ota yhteyttä liikennöitsijään, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 36 tuntia ennen matkaa ja kerro, millaista apua tarvitset. Matkanjärjestäjä tai terminaalin pitäjä voi pyytää liikuntarajoitteista matkustajaa saapumaan nimettyyn paikkaan enintään tuntia ennen lähtöaikaa.

Tärkeää

Lipun ostoa, matkavarauksen tekoa tai linja-autoon pääsyä ei voida evätä vamman tai liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun se on lailla säädettyjen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi välttämätöntä tai kun matkustusturvallisuutta ei voida taata infrastruktuuriin liittyvistä syistä.

Tarvitsetko apua?

Jos avunsaannissa on ongelmia linja-autolla matkustamisen yhteydessä, ota yhteyttä terminaaliviranomaisiin tai liikennöitsijään. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut linja-automatkustajan oikeudet EU:ssa

EU:n linja-automatkustajan oikeuksia koskevassa interaktiivisessa välineessä on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi linja-autolla sekä niiden käyttämisestä tarvittaessa.

Matkustat laivalla

Apu

Sinulla on oikeus saada maksutta apua laivaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, siirtyessäsi laivasta toiseen, laivamatkan aikana ja satamassa ennen matkaa sekä sen jälkeen. Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta laivayhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen. Vaikka ilmoitusta ei olisi tehty, laivayhtiön ja terminaalin pitäjän on kohtuuden rajoissa autettava liikuntarajoitteista matkustajaa.

Jos sinulla on majoitukseen, istumapaikkaan tai avunsaantiin liittyviä erityistarpeita tai jos kuljetat mukanasi lääkinnällisiä laitteita, kerro asiasta lipunmyyjälle matkaa varatessasi.

Laivayhtiöllä on oikeus pyytää sinua ottamaan mukaan saattaja, jos se on välttämätöntä turvallisuussyistä tai aluksen tai sataman rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi. Saattaja voi matkustaa veloituksetta.

Tarvitsetko apua?

Jos avunsaannissa on ongelmia laivamatkustuksen yhteydessä, ota yhteyttä satamaviranomaisiin tai laivayhtiöön. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeen en , jossa ongelma ilmeni.

Muut laivamatkustajan oikeudet EU:ssa

EU:n laivamatkustajan oikeuksia koskevassa interaktiivisessa välineessä on lisätietoja oikeuksistasi matkustaessasi laivalla sekä niiden käyttämisestä tarvittaessa.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: