Tarkistettu viimeksi: 03/04/2020

Liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet

Brexitin vaikutukset

Lentomatkat

Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa lentäen kuin muillakin matkustajilla.

Jos olet liikuntarajoitteinen, sinulla on oikeus saada maksutta apua lentokoneeseen noustessasi ja sieltä poistuessasi, lennon aikana ja lentoasemalla ennen lentoa ja sen jälkeen.

Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta lentoyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen. Kysy tässä yhteydessä myös pyörätuolin ja muiden liikkumisen apuvälineiden ja niiden akkujen käytöstä.

Koneeseen pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun lentokoneen tilat ovat liian pienet, turvallisuus vaarantuu tai lentoyhtiö ei saa kuljettaa sinua turvallisuusmääräysten vuoksi.

Lentoyhtiö ei ole velvollinen avustamaan liikuntarajoitteisia matkustajia lennon aikana ruokailussa tai lääkkeiden ottamisessa. Jos tarvitset tällaista apua esimerkiksi pitkän lennon aikana, lentoyhtiö saattaa vaatia, että sinulla on mukanasi saattaja.

Jos avunsaannissa on ongelmia, ota yhteyttä lentokenttäviranomaisiin tai lentoyhtiöön.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeenpdfen [176 kB], jossa tapaus sattui.

Liikuntarajoitteiset matkustajat lentoliikenteessä – ohjeitapdfdeesfritplen

Junamatkat

Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa junalla kuin muillakin matkustajilla. Rautatieyhtiöiltä on saatava helposti tietoa junien esteettömyydestä.

Jos olet liikuntarajoitteinen, sinulla on oikeus saada maksutta apua junaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, junamatkan aikana ja asemalla ennen matkaa ja sen jälkeen.

Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta rautatieyhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen.

Junaan pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun se on yhtiön kuljetussääntöjen vuoksi välttämätöntä.

Jos avunsaannissa on ongelmia, ota yhteyttä asemaviranomaisiin tai rautatieyhtiöön.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeenpdfen [176 kB], jossa tapaus sattui.

EU-maat voivat päättää, etteivät nämä oikeudet koske kotimaanliikenteen junia (kaupunki-, lähi- ja paikallisliikenteen junia) ja/tai sellaisia kansainvälisiä junia, joiden lähtö- tai määräasema on EU:n ulkopuolella.

Lisätietoa asiasta saat kansallisilta valvontaelimiltä.

Linja-automatkat

Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa linja-autolla kuin muillakin matkustajilla.

Lipun ostoa, matkavarauksen tekoa tai linja-autoon pääsyä ei voida evätä liikuntarajoitteisuuden vuoksi paitsi silloin, kun se on lailla säädettyjen terveys- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi välttämätöntä tai kun matkustusturvallisuutta ei voida taata infrastruktuuriin liittyvistä syistä.

Kaukoliikenteessä (liikennöitävä aikataulun mukainen matka (ei matkustajan yksittäinen matka) on vähintään 250 km) liikuntarajoitteisella matkustajalla on oikeus

Apu on maksutonta, mutta se on järjestettävä etukäteen ottamalla yhteyttä linja-autoyhtiöön, matkalipun myyjään tai matkanjärjestäjään vähintään 36 tuntia ennen matkaa.

Matkanjärjestäjä tai terminaalin pitäjä voi pyytää liikuntarajoitteista matkustajaa saapumaan nimettyyn paikkaan enintään tuntia ennen lähtöaikaa.

Jos avunsaannissa on ongelmia, ota yhteyttä terminaaliviranomaisiin tai linja-autoyhtiöön.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeenpdfen, jossa tapaus sattui.

Laivamatkat

Liikuntarajoitteisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa laivalla kuin muillakin matkustajilla.

Jos olet liikuntarajoitteinen, sinulla on oikeus saada maksutta apua laivaan noustessasi ja sieltä poistuessasi, siirtyessäsi laivasta toiseen, laivamatkan aikana ja satamassa ennen matkaa sekä sen jälkeen.

Parhaiten saat apua, kun ilmoitat avuntarpeesta laivayhtiölle, matkalipun myyjälle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Kerro samalla, millainen apu on tarpeen.

Vaikka ilmoitusta ei olisi tehty, laivayhtiön ja terminaalin pitäjän on kohtuuden rajoissa autettava liikuntarajoitteista matkustajaa laivaan nousemisen ja sieltä poistumisen yhteydessä sekä laivamatkan aikana.

Jos sinulla on majoitukseen, istumapaikkaan tai avunsaantiin liittyviä erityistarpeita tai jos kuljetat mukanasi lääkinnällisiä laitteita, kerro asiasta lipunmyyjälle matkaa varatessasi.

Laivayhtiöllä on oikeus pyytää sinua ottamaan mukaan saattaja, jos se on välttämätöntä turvallisuussyistä tai aluksen tai sataman rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi. Saattaja saa matkustaa maksutta.

Jos avunsaannissa on ongelmia, ota yhteyttä satamaviranomaisiin tai laivayhtiöön.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä sen maan kansalliseen valvontaelimeenen, jossa tapaus sattui.

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: