Tarkistettu viimeksi: 22/08/2022

Eurooppayhtiön perustaminen

Jos haluat laajentaa yrityksesi toimintaa toiseen EU-maahan (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata), voit harkita eurooppayhtiön perustamista. Eurooppayhtiö (Societas Europaea – SE) on oikeudelliselta muodoltaan julkinen osakeyhtiö, joka mahdollistaa yritystoiminnan harjoittamisen eri Euroopan maissa yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Eurooppayhtiön perustamiseen liittyy yrittäjän kannalta useita etuja. Eurooppayhtiö

Eurooppayhtiön perustamisen edellytykset

Perustettavan eurooppayhtiön on täytettävä seuraavat edellytykset:

  1. Eurooppayhtiön sääntömääräisen kotipaikan ja pääkonttorin on sijaittava samassa EU-maassa.
  2. Yhtiöllä on oltava edustus muussa EU-maassa (tytäryhtiö tai sivuliike) tai siihen ja muihin mukana oleviin yhtiöihin on sovellettava vähintään kahden eri EU-maan lainsäädäntöä.
  3. Yhtiön merkityn pääoman (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) on oltava vähintään 120 000 euroa.
  4. Yhtiöllä on oltava sopimus henkilöstöedustuksesta sen elimissä sekä työntekijöiden oikeudesta tulla kuulluksi ja saada tietoja.

Tärkeää

Vaatimuksissa voi olla maakohtaisia eroja. Joillakin EU-mailla voi olla korkeammat pääomavaatimukset, ja jotkin maat edellyttävät, että eurooppayhtiön pääkonttori ja sääntömääräinen toimipaikka sijaitsevat samassa paikassa. Tarkista maakohtaiset vaatimukset.

Eurooppayhtiön perustaminen

Eurooppayhtiö voidaan muodostaa neljällä eri tavalla lähtötilanteen mukaan:

Muoto Yhtiöt Vaatimukset
Sulautuma (eurooppayhtiön perustamiseksi) Julkiset osakeyhtiöt Vähintään 2 yhtiötä, jotka toimivat eri EU-maissa
Holding-yhtiö Julkiset ja yksityiset osakeyhtiöt Vähintään 2 yhtiötä, jotka toimivat eri EU-maissa

tai

osallistuvilla yhtiöillä on vähintään 2 vuoden ajan ollut tytäryhtiö/sivuliike toisessa EU-maassa
Yhteinen eurooppalainen tytäryhtiö Yhtiöt, yritykset ja muut oikeussubjektit

Vähintään 2 yhtiötä (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata), jotka toimivat eri EU-maissa

tai

osallistuvilla yhtiöillä on vähintään 2 vuoden ajan ollut tytäryhtiö/sivuliike toisessa EU-maassa

Yhtiön muuntaminen Julkinen osakeyhtiö Yhtiö, jolla on vähintään 2 vuoden ajan ollut tytäryhtiö toisessa EU-maassa

Tärkeää

Eurooppayhtiön muodosta riippuen (ks. edellä oleva taulukko) sinun on toimitettava eri asiakirjoja. Tarkista kansallisilta viranomaisilta, mitä asiakirjoja eurooppayhtiön perustamiseen tarvitaan.

Kansallisen viranomaisen on ilmoitettava eurooppayhtiön rekisteröintihakemuksesta EU:n virallisten julkaisujen toimistolle kuukauden kuluessa pyydettyjen asiakirjojen julkaisemisesta. Viranomaisten on ilmoitettava:

Eurooppayhtiötäsi koskevat tiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tärkeää

Kun olet rekisteröinyt eurooppayhtiösi, lisää sen toiminimen yhteyteen lyhenne "SE" (nimen eteen tai sen jälkeen).

Sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen toiseen EU-maahan

Eurooppayhtiö voi siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa EU-maasta toiseen ilman, että olemassa oleva yhtiö täytyy purkaa. Tämä edellyttää, että yhtiöön ei kohdistu oikeudellista menettelyä, kuten purkamis-, selvitys- tai maksukyvyttömyysmenettelyä. Eurooppayhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisaikomuksesta on annettava julkinen ilmoitus 2 kuukautta ennen kaavailtua päivämäärää, ja osakkeenomistajien on hyväksyttävä siirtopäätös. Toimivaltaisten viranomaisten on ennen luvan antamista varmistettava, että kaikki muodollisuudet on täytetty ja velkojien ja muiden oikeuksien haltijoiden edut on suojattu.

Tärkeää

Joissakin EU-maissa viranomaiset voivat 2 kuukauden ilmoitusaikana vastustaa siirtoa yleisen edun vuoksi. Näitä maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kypros, Latvia, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi ja Tanska.

Kirjanpitosäännöt

Eurooppayhtiön kirjanpidon on oltava julkisten osakeyhtiöiden kirjanpitosääntöjen mukaista siinä EU-maassa, johon yritys on rekisteröity.

Jos eurooppayhtiösi on

sen kirjanpidon on noudatettava tällaisiin yhtiöihin sovellettavia kansallisia sääntöjä.

Yhtiön purkaminen, selvittäminen, maksukyvyttömyys ja maksujen lakkaaminen

Yhtiön purkamisen, selvittämisen, maksukyvyttömyyden ja maksujen lakkaamisen osalta eurooppayhtiön on noudatettava sen EU-maan sääntöjä, johon yritys on rekisteröity.

Eurooppayhtiöitä koskevat säännöt eri EU-maissa

Eurooppayhtiöihin sovelletaan yleisesti ottaen samoja EU-sääntöjä kaikissa EU-maissa. Säännöt voivat kuitenkin joiltakin osin poiketa toisistaan sen mukaan, mihin maahan eurooppayhtiösi on rekisteröity. Tällaiset kansalliset säännöt voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin viranomaisiin sinun on oltava yhteydessä tai mitä henkilöstöedustusta koskevia järjestelyjä eurooppayhtiösi on toteutettava.

Usein kysyttyä

Katso myös

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Keskitetyt asiointipisteet

Yritystoiminnan aloittaminen toisessa EU-maassa – kansalliset asiointipisteet

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: