Paskutinį kartą tikrinta 2021-02-25

Europos bendrovės (SE) steigimas

Paveikė „Brexit’as“?

Jei turite įmonę ir norite plėtoti verslą kitoje Europos šalyje (Šiuo atveju 28 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), vertėtų apsvarstyti galimybę įsteigti Europos bendrovę. Europos bendrovė, kurios vartojama santrumpa yra SE (iš lotyniško pavadinimo „Societas Europea"), yra akcinė bendrovė, suteikianti galimybę vykdyti veiklą įvairiose Europos šalyse, naudojantis vienu taisyklių rinkiniu.

Privalumų, dėl kurių verta įsteigti Europos bendrovę, yra keli:

Europos bendrovės steigimo reikalavimai

Norint įsteigti Europos bendrovę, reikia laikytis visų toliau išvardytų reikalavimų.

  1. Jūsų registruota buveinė ir pagrindinė buveinė turi būti toje pačioje ES šalyje.
  2. Kitose ES šalyse turi būti jūsų padalinių (patronuojamųjų įmonių arba filialų) arba visoms susijusioms bendrovėms turi būti taikomi bent dviejų skirtingų ES šalių įstatymai.
  3. Pasirašytasis kapitalas (išleistasis kapitalas: visos akcininkų turimos bendrovės akcijos) turi būti ne mažesnis kaip 120 000 EUR.
  4. Jūs ir jūsų bendrovės darbuotojų atstovai turi būti priėmę sprendimą dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovės organuose, konsultavimosi su darbuotojais ir jų informavimo tvarkos.

Įspėjimas

Įvairių šalių reikalavimai gali skirtis. Vienos šalys gali reikalauti didesnio kapitalo, kitos – kad pagrindinė ir registruota buveinės būtų registruotos tuo pačiu adresu. Patikrinkite, ar jūsų šalyje taikoma papildomų reikalavimų.

Kaip įsteigti Europos bendrovę?

Europos bendrovę, priklausomai nuo jūsų aplinkybių, galima įsteigti keturiais būdais.

Kaip Kas Reikalavimai
Įmonių sujungimas (siekiant įsteigti Europos bendrovę) Akcinės bendrovės Ne mažiau kaip 2 bendrovės skirtingose ES šalyse
Kontroliuojančiosios Europos bendrovės steigimas Akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės Ne mažiau kaip 2 bendrovės skirtingose ES šalyse

arba

dalyvaujančios bendrovės bent 2 metus turėjo patronuojamąją įmonę arba filialą kitoje ES šalyje
Europos patronuojamosios įmonės steigimas Bendrovės, firmos arba kiti juridiniai asmenys

Ne mažiau kaip 2 subjektai (Šiuo atveju, bendrovės, firmos arba kiti juridiniai asmenys) yra iš skirtingų ES šalių

arba

dalyvaujantys subjektai bent 2 metus turėjo patronuojamąją įmonę arba filialą kitoje ES šalyje

Pertvarkymas Akcinė bendrovė Bendrovė, bent 2 metus turėjusi patronuojamąją įmonę kitoje ES šalyje

Įspėjimas

Priklausomai nuo Europos bendrovės steigimo būdo (kurie nurodyti lentelėje), reikės pateikti skirtingus dokumentus. Kokių dokumentų reikia, galima sužinoti iš nacionalinės institucijos.

Nacionalinė institucija apie jūsų registracijos prašymą turėtų pranešti Oficialiųjų leidinių biurui per vieną mėnesį nuo reikalingų dokumentų paskelbimo. Ji turi pranešti:

Jūsų duomenys bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Įspėjimas

Užregistravus Europos bendrovę, reikėtų nepamiršti prieš jos pavadinimą arba po jo pridėti santrumpą SE.

Registruotos buveinės perkėlimas į kitą ES šalį

Europos bendrovės registruotą buveinę galima perkelti į kitą ES šalį, jos nelikvidavus ankstesnėje šalyje, jeigu tik šios bendrovės atžvilgiu nevykdomos teisinės procedūros, pavyzdžiui, likvidavimo ar nemokumo. Apie ketinimą perkelti buveinę reikia viešai paskelbti prieš 2 mėnesius, o sprendimą dėl perkėlimo turi patvirtinti bendrovės akcininkai. Prieš patvirtindamos perkėlimą atitinkamos institucijos turi įsitikinti, kad atlikti visi formalumai, įskaitant susijusius su kreditorių ir kitų teisių turėtojų interesų apsauga.

Įspėjimas

Kai kuriose ES šalyse atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos per 2 mėnesių laikotarpį po pranešimo apie buveinės perkėlimą gali pareikšti prieštaravimą, remdamosi viešuoju interesu. Šios šalys yra Belgija, Bulgarija, Danija, Graikija, Ispanija, Kipras, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Švedija.

Apskaitos taisyklės

Jums reikės laikytis ES šalies, kurioje įregistruota jūsų bendrovė, akcinėms bendrovėms taikomų apskaitos taisyklių.

Jeigu jūsų Europos bendrovė yra:

jums reikės laikytis tokios rūšies bendrovėms taikomų nacionalinių taisyklių.

Likvidavimas, nemokumas, mokėjimų nutraukimas

Jūsų Europos bendrovė turi laikytis tos Europos šalies, kurioje ji registruota, likvidavimo, nemokumo ir mokėjimų nutraukimo taisyklių.

Europos bendrovėms taikomos taisyklės kiekvienoje šalyje

Apskritai visose ES šalyse taikomos tos pačios Europos bendrovėms skirtos ES taisyklės, tačiau, priklausomai nuo šalies, kurioje Europos bendrovė įsteigta, kai kuriems aspektams gali būti nustatytos skirtingos taisyklės. Pavyzdžiui, šiomis taisyklėmis gali būti nurodoma, į kurias valdžios institucijas reikėtų kreiptis arba kokios darbuotojų dalyvavimo tvarkos reikėtų laikytis.

Pasitikrinkite, kokios konkrečios taisyklės taikomos Europos bendrovėms jūsų šalyje.

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

DUK.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Kontaktiniai centraiAtidaryti kaip išorės nuorodą

Kaip plėtoti verslą kitoje ES šalyje. Šalių teikiama informacija.

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje , pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Daugiau pagalbos paslaugų

Pasidalyti šiuo puslapiu: