Paskutinį kartą tikrinta 2020-04-14

Įmonių mokesčiai

Paveikė „Brexit’as“?

ES įmonių savininkai turi žinoti šalyse, kuriose jie vykdo veiklą, galiojančias nacionalines įmonių pelno mokesčio taisykles, kaip užsiregistruoti įmonių mokesčio mokėtoju ir kaip parengti įmonės pelno mokesčio deklaraciją. Būtinai išsiaiškinkite, kada reikia teikti mokesčių deklaraciją ir už kokį pelną reikėtų mokėti mokesčius.

Jeigu patronuojančioji įmonė yra vienoje ES šalyje, o jos patronuojamosios įmonės – kitoje, taikomos specialios ES taisyklės. Sužinokite, kaip galima išspręsti galimas mokesčių problemas, pvz., dėl tarpvalstybinio pelno paskirstymo tarp šių bendrovių dvigubo apmokestinimo arba dvigubo neapmokestinimo.

Pasidalyti šiuo puslapiu: