Paskutinį kartą tikrinta 2022-10-10

Europos standartai

Standartai ir kiti standartizacijos leidiniai yra produktų, paslaugų ir procesų – nuo gamybinių saugos šalmų ar elektroninių prietaisų kroviklių iki viešojo transporto paslaugų kokybės lygių – techninių specifikacijų gairės, kurių laikomasi savanoriškai. Standartus rengia privačios standartizavimo organizacijos, paprastai suinteresuotųjų šalių, manančių, kad reikia taikyti naują standartą, iniciatyva.

Nors standartų laikomasi savanoriškai, jų taikymas įrodo, kad jūsų produktai ir paslaugos atitinka tam tikrą kokybės, saugos ir patikimumo lygį.

Įspėjimas

Kai kuriais atvejais standartai teisės aktuose nurodomi kaip pageidautinas būdas arba net privalomas reikalavimas laikytis konkrečių teisės aktų (t. y. saugos teisės aktų arba sąveikos reikalavimų).

Pagrindinė standartų taikymo nauda

Produktų kokybės ir saugos standartai padeda jūsų įmonei įgyti klientų pasitikėjimą. Laikantis standartų sukurti ir išbandyti įrankiai ir įranga užtikrina geresnę apsaugą tam tikro profilio darbuotojams, pavyzdžiui, ugniagesiams ar ligoninės personalui.

Kai paslaugos, pvz., nardymo su akvalangu pamokos, atitinka paslaugų standartus en , klientams užtikrinama aukšta kokybė ir saugumas.

Standartai padeda saugoti aplinką ir vartotojų sveikatą. Pavyzdžiui, standartais nustatomi matavimo metodai oro taršai stebėti ir kontroliuoti. Maisto higienos standartais nustatoma su maistu susiliečiančių medžiagų klasifikacijos ir bandymų metodika.

Daugiau galimybių patekti į rinkas – standartai gali atverti jums naujas rinkas, nes jūsų produktai ar paslaugos taps suderinami ir palyginami. 

Standartai gali padėti pagerinti produktų ar paslaugų tarpusavio sąveiką. Pavyzdžiui, standartuose patariama, kokių matmenų bėgius naudoti, kad būtų užtikrinta traukinių sauga.

Europos standartai

Europos standartus priima viena iš 3 Europos standartizacijos organizacijų (ESO):

Nacionaliniu lygmeniu standartizavimą valdo nacionalinės standartizacijos įstaigos (NSĮ) – jos priima ir skelbia nacionalinius standartus. Nacionalinės standartizacijos įstaigos taip pat perkelia visus Europos standartų reikalavimus, nustatydamos identiškus nacionalinius standartus, ir panaikina visus prieštaraujančius nacionalinius standartus.

Pasirinkite šalį, kad rastumėte atitinkamą nacionalinę standartizacijos įstaigą:

Pasirinkite šalį

Europos standartai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su pramonės atstovais ir kitais susijusiais ESO nariais ar partneriais.

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms standartų rengimo procese atstovauja Mažųjų įmonių standartų asociacija en

Darnieji standartai

Darnieji standartai en yra konkreti Europos standartų kategorija – tokius standartus ESO parengia, gavusi Europos Komisijos prašymą (įgaliojimą).  Europos standartizacijos organizacijoms gavus tokį Europos Komisijos standartizacijos prašymą, parengiama apie 20 % visų Europos standartų.

Darniuosius standartus galite naudoti, kad įrodytumėte, jog jūsų produktai ar paslaugos atitinka susijusio ES teisės akto techninius reikalavimus.

Įspėjimas

Laikytis ES teisės aktuose nustatytų techninių reikalavimų privaloma, tačiau darnieji standartai paprastai taikomi savanoriškai. 

Darniaisiais standartais nustatomos techninės specifikacijos, kurios laikomos tinkamomis arba pakankamomis, kad būtų laikomasi ES teisės aktais nustatytų techninių reikalavimų.

Daugeliu atveju darnieji standartai taikomi savanoriškai. Gamintojai ar paslaugų teikėjai gali pasirinkti kitą techninį sprendimą, kaip įvykdyti teisinius reikalavimus.

Kaip rasti standartą

Europos standartų paieškai galima naudotis kuria nors iš paieškos sistemų, pateikiamų Europos standartizacijos organizacijų portaluose:

Kiekviena nacionalinė standartizacijos įstaiga (NSĮ) turi savo paieškos sistemą. Daugiau informacijos apie kiekvienoje šalyje galiojančius standartus galima sužinoti pasirinkus šalį pirmiau pateiktame sąraše ir vadovaujantis tolesniais nurodymais.

Dar žr.

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: