Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-06

Darbuotojų teisės gyventi kitoje šalyje

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaen
 • ES leidiniai apie Brexit
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisen

Turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, kurioje dirbate kaip samdomas darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo arba komandiruotas darbuotojas.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Turėkite su savimi savo nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą

Vienintelis reikalavimas gyventi kitoje ES šalyje trumpiau nei 3 mėnesius norintiems ES piliečiams yra su savimi turėti galiojančią nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti priverstas grįžti į savo šalį.

Praneškite apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Daugiau informacijos apie pranešimą apie buvimą šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, jeigu joje dirbate.

Savo gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo šalyje mėnesius priimančioji šalis negali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą. Vis dėlto, jeigu norite, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesių jūsų priimančioji šalis gali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą vietos valdžios institucijose, kad patvirtintumėte, jog čia dirbate, ir gautumėte dokumentą, patvirtinantį jūsų teisę gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip užregistruoti savo gyvenamąją vietą užsienyje.

Jeigu netenkate darbo

Jei gyvendamas kitoje šalyje netektumėte darbo, vis dar turite teisę joje gyventi, jeigu:

 • laikinai negalite dirbti dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo;
 • esate užsiregistravęs atitinkamoje įstaigoje kaip bedarbis ne savo noru. Jeigu prieš tai dirbote mažiau kaip metus, išsaugote teisę turėti tokias pačias sąlygas kaip ir tos šalies piliečiai ribotam bent 6 mėnesių laikotarpiui;
 • dalyvaujate profesinio mokymo programoje. Jei nesate bedarbis ne savo noru, mokymas turi būti susijęs su jūsų ankstesniu darbu.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei šių sąlygų jau nebeatitinkate, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukos teisėtai gyvenote kitoje ES šalyje kaip darbuotojas, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas dėl privalomosios karinės tarnybos,
 • vienas išvykimas 12 mėnesių iš eilės dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Teisė nuolat gyventi šalyje, joje dar neišgyvenus 5 metų

Galite įgyti teisę nuolat gyventi šalyje greičiau negu per 5 metusbet kuriuo iš šių atvejų:

 • jeigu išėjote į pensiją, o prieš išeidamas į pensiją toje šalyje paskutinius metus dirbote arba 3 metus be pertraukos gyvenote,
 • jeigu nustojote dirbti, nes nebegalite dirbti, o šalyje be pertraukos gyvenote 2 metus,
 • jeigu nustojote dirbti, nes nebegalite dirbti dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos. Tokiu atveju turite teisę likti nepriklausomai nuo to, kiek laiko gyvenote šalyje iki nelaimingo atsitikimo arba ligos,
 • jeigu pradėjote dirbti kitoje ES šalyje kaip pasienio darbuotojas (turite grįžti į savo gyvenamąją šalį bent kartą per savaitę), bet prieš tai be pertraukos 3 metus dirbote šalyje, kurioje norite įgyti teisę nuolat gyventi.

Nuolatinio gyventojo dokumentas

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą , kuris patvirtins jūsų besąlygišką teisę gyventi priimančiojoje šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais šalies, kurioje nuolat gyvenate, valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: