Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-02

Darbuotojų teisės gyventi kitoje šalyje

Darbuotojai turi teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, kurioje dirba kaip samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys arba komandiruoti darbuotojai.

Netekus darbo

Jei gyvendamas kitoje šalyje darbuotojas netektų darbo, jis vis dar turi teisę joje gyventi, jeigu:

Pranešimas apie buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laiką nuo atvykimo asmuo praneštų apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Priimančiojoje šalyje dirbantis asmuo po pirmų 3 mėnesių turėtų užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje institucijoje (paprastai savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje). Užsiregistravus gaunamas registracijos liudijimas. Juo patvirtinama teisė gyventi priimančiojoje šalyje.

Reikės pateikti:

Kitokių dokumentų pateikti nereikia.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jeigu darbuotojas 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyveno kitoje ES šalyje , jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje jis gali būti tiek, kiek nori.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Teisė nuolat gyventi šalyje, joje dar neišgyvenus 5 metų

Teisė nuolat gyventi šalyje greičiau negu per 5 metus gali būti įgyta bet kuriuo iš šių atvejų:

Deportacija ir reikalavimas išvykti

Asmuo kitoje ES šalyje gali gyventi tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei šių sąlygų jis nebeatitinka, nacionalinės institucijos gali pareikalauti išvykti iš šalies.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti išsiųsti asmenį iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad jis kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: