Paskutinį kartą tikrinta 2021-05-17

Darbuotojų teisės gyventi kitoje šalyje

Paveikė „Brexit’as“?

Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, paskelbtame susitarime dėl išstojimo

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Išsami informacija apie Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir piliečių teises

Darbuotojai turi teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, kurioje dirba kaip samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys arba komandiruoti darbuotojai.

Netekus darbo

Jei gyvendamas kitoje šalyje darbuotojas netektų darbo, jis vis dar turi teisę joje gyventi, jeigu:

Pranešimas apie buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laiką nuo atvykimo asmuo praneštų apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Priimančiojoje šalyje dirbantis asmuo po pirmų 3 mėnesių turėtų užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje institucijoje (paprastai savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje). Užsiregistravus gaunamas registracijos liudijimas. Juo patvirtinama teisė gyventi priimančiojoje šalyje.

Reikės pateikti:

Kitokių dokumentų pateikti nereikia.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jeigu darbuotojas 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyveno kitoje ES šalyje , jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje jis gali būti tiek, kiek nori.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Teisė nuolat gyventi šalyje, joje dar neišgyvenus 5 metų

Teisė nuolat gyventi šalyje greičiau negu per 5 metus gali būti įgyta bet kuriuo iš šių atvejų:

Deportacija ir reikalavimas išvykti

Asmuo kitoje ES šalyje gali gyventi tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei šių sąlygų jis nebeatitinka, nacionalinės institucijos gali pareikalauti išvykti iš šalies.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti išsiųsti asmenį iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad jis kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: