Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-30

Pakaitinis naudojimasis nuosavybe ir kitos ilgalaikės atostogų sutartys ES

Tradicinio pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartis, kai tam tikra viena ar keliomis nuosavybėmis turite teisę naudotis daugiau negu vieną kartą per ilgiau kaip vienus metus, gali būti tikri spąstai. Tą patį galima pasakyti ir apie naudojimąsi ilgalaike atostogų sistema, pavyzdžiui, tampant sumažintų tarifų atostogų klubo, kuris ilgiau negu vienus metus siūlo nakvynę ar kitas susijusias paslaugas, o kartais ir kelionės arba kitas paslaugas, su nuolaida, nariu.

Tiek įprasto pakaitinio naudojimosi nuosavybe atveju, tiek naudojantis įvairiomis metams bėgant atsiradusiomis ilgalaikėmis atostogų sistemomis gali reikėti nemenko ilgalaikio arba nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Taip pat atsiranda periodinių papildomų išlaidų (pvz., mokesčiai, priežiūros išlaidos, draudimas).

Sutarties sąlygos ir jūsų teisės

Naujausiomis ES taisyklėmis jūs apsaugomi nuo nesąžiningų pardavėjų, kai pasirašote sutartis dėl pakaitinio naudojimosi nuosavybe arba ilgalaikių atostogų sistemų. Šios taisyklės taikomos nuo 2011 m. vasario 23 d. (kai kuriose ES šalyse vėliau) sudarytoms sutartims.

Pagal šias taisykles taip pat esate apsaugojamas, jei pasirašote:

 • perpardavimo sutartis (mokate specialistui, kad jums padėtų parduoti arba pirkti pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisę arba narystę atostogų klube),
 • keitimosi sutartis (mokate už naudojimąsi sistema, pagal kurią galite naudotis apgyvendinimo ar kitomis paslaugomis ir leidžiate kitiems laikinai naudotis savo pakaitomis naudojama nuosavybe).

Šias teises turite pakaitomis naudodamiesi įvairių rūšių nuosavybe:

 • kruiziniais laivais,
 • automobiliniais nameliais,
 • gyvenamaisiais laivais.

Ką reikia žinoti prieš perkant

Prieš apsisprendžiant, reikia žinoti toliau išvardytas teises.

 • Prieš pasirašydamas susitarimą turite teisę būti visapusiškai informuotas apie jo sąlygas. Jums turi būti raštu pateikta išsami informacija jūsų kalba (jei ji yra viena iš oficialiųjų ES kalbų).
 • Turite teisę per 14 kalendorinių dienų persigalvoti ir nuspręsti nutraukti sutartį nenurodydamas jokios priežasties. Jei negavote standartinės sutarties nutraukimo formos, kaip reikalaujama pagal ES taisykles, šis persigalvojimo laikotarpis pratęsiamas iki 1 metų ir 14 kalendorinių dienų.
 • Turite teisę į persigalvojimo laikotarpio pratęsimą iki 3 mėnesių ir 14 kalendorinių dienų, jei negaunate visapusiškos informacijos apie perkamą produktą.
 • Persigalvojimo laikotarpiu pardavėjas niekada negali jūsų prašyti atlikti išankstinio mokėjimo arba mokėti užstato.
 • Už narystę atostogų klube privaloma mokėti lygiomis dalimis kasmet.
 • Be to, sumokėjęs antrą ir vėlesnes dalis turite teisę nutraukti atostogų klubo sutartį nemokėdamas baudos. Pranešimą apie sutarties nutraukimą pardavėjui turite pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo kito mokėjimo prašymo gavimo dienos.
 • Jei esate pasirašęs ir susietą keitimosi sutartį, kai nutraukiate pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartį, automatiškai nemokamai nutraukiama ir ji.
 • Jei pagal perpardavimo sutartį pasamdėte specialistą, kuris jums padėtų parduoti pakaitinio naudojimosi jūsų nuosavybe teisę arba narystę atostogų klube, jis negali imti iš jūsų jokio mokesčio, kol pakaitinio naudojimosi jūsų nuosavybe teisė neparduota arba kol perpardavimo sutartis nenutraukiama kitaip.

Jei jūsų sutartis yra pakaitinio naudojimosi nuosavybe arba ilgalaikės atostogų sistemos sutartis, jums taikomos šios taisyklės, net jeigu pardavėjas tvirtina, kad jos netaikomos.

Nesąžininga komercinė praktika ir galimai nesąžiningos sutarčių sąlygos

Taip pat reikia žinoti apie:

 • neteisėtus klaidinančius pardavimo būdus, pavyzdžiui, skelbiant apie vadinamąjį momentinio lošimo laimėjimą: laimite prizą, o jį atsiimti turite per pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisės pardavimo renginį, kur jums daromas spaudimas pasirašyti sutartį,
 • įtartinus pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisės perpardavimo pasiūlymus, ypač kai esate įtikinėjamas pirkti kitą nuosavybę ir pažadama parduoti jūsų esamą nuosavybę: tokiais atvejais viskas gali baigtis tuo, kad turėsite 2 pakaitinio naudojimosi nuosavybes, kurių jums nereikia ir kurių nenorite,
 • įtartinus žmonių, neva teisininkų kitoje ES šalyje, pasiūlymus jums atstovauti už mokestį tos šalies teismuose nagrinėjant jūsų ginčą su pardavėju,
 • įtartinus pasiūlymus, kai asmenys dedasi galį už mokestį „sugrąžinti" jūsų mokėjimus pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisių pardavėjui,
 • tai, kad jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisių pardavėjas negali nepagrįstai apriboti jūsų teisės privačiai parduoti, nuomoti jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teisių arba jomis keistis. Jis taip pat negali apriboti jūsų galimybių naudotis paslaugomis ar padidinti priežiūros mokesčius be pagrįstos priežasties. Jei pardavėjas taip elgiasi remdamasis standartinėmis jūsų sutarties sąlygomis, šiomis sąlygomis gali būti pažeidžiamos taisyklės dėl nesąžiningų sutarties sąlygų ir todėl tos sąlygos jums gali būti neprivalomos,
 • tai, koks bus ilgalaikis ar netgi nuolatinis įsipareigojimo pakaitomis naudotis nuosavybe poveikis. Gerai pagalvokite, ar vis dar norėsite ir galėsite ja naudotis po kokių 10 ar 20 metų. Ar ja norės naudotis jūsų vaikai, kurie gali paveldėti jūsų pakaitinio naudojimosi nuosavybe teises ir būti įpareigoti mokėti už jos priežiūrą?

Dėl jūsų gyvenamojoje šalyje iškilusių problemų kreipkitės į nacionalinę vartotojų teisių organizacijąEnglish, o iškilus ginčui su pardavėju kitoje ES šalyje, kreipkitės į Europos vartotojų centrų tinklą ( ECC-Net), kad sužinotumėte, į kokią apsaugą turite teisę, ir išsiaiškintumėte kitas savo teises.

Taip pat galima pabandyti išspręsti ginčą ne teisme, o naudojantis alternatyvaus ginčų sprendimoEnglish procedūra. Jeigu pakaitinio naudojimosi nuosavybės teisės įsigytos arba ilgalaikė atostogų sutartis sudaryta internetu, skundą taip pat galima pateikti internetu, naudojantis Elektroninio ginčų sprendimo platforma.

Atsitikimas

Pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutarties atšaukimas. Pilietis prieš pardavėją

2013 m. airis Patrikas pasirašė pakaitinio naudojimosi nuosavybe sutartį su paslaugų teikėju Maltoje. Pardavėjas jam nepateikė standartinės sutarties nutraukimo formos ir jo neinformavo, kad per persigalvojimo laikotarpį nebuvo galima priimti išankstinių mokėjimų arba užstatų.

Patrikas sumokėjo 1 260 eurų užstatą ir 2 metams įsipareigojo kas mėnesį mokėti 122,50 euro tiesioginio debeto būdu.

Kad galėtų rezervuoti atostogas vienoje iš pardavėjo nuosavybių, jam reikėjo, kad pardavėjas nurodytų specialų kodą, bet nepaisant pakartotinų prašymų jis taip ir nebuvo pateiktas.

Po metų Patrikas vis dar negalėjo rezervuotis jokių atostogų, taigi jis nusprendė nutraukti sutartį, remdamasis taisyklėmis, pagal kurias sutarties nutraukimo laikotarpis pratęsiamas iki 1 metų ir 14 kalendorinių dienų. Iki tada jis jau buvo sumokėjęs 2 730 euro.

Pardavėjas nesutiko nei nutraukti Patriko sutarties, nei jam grąžinti sumokėtų pinigų.

Pasikonsultavęs su Europos vartotojų centru Airijoje, Patrikas ėmėsi teisinių veiksmų pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir teismas priėmė sprendimą jo naudai. Tačiau pardavėjas vis tiek nesumokėjo. Įsikišus Europos vartotojų centrui Maltoje, Patrikas pinigus pagaliau atgavo.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai