Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 01/04/2019

Osaajalise kasutamise õigus ja pikaajalised puhkuselepingud ELis

Traditsiooniline osaajalise kasutamise õigus tähendab õigust kasutada üht või mitut ööbimisega majutuskohta enam kui ühe kasutusperioodi vältel rohkem kui ühe aasta jooksul. Nii mõnigi kord võib selle ostmine aga osutuda põrsaks kotis. Sama kehtib ka pikaajalise puhkusetoote (näiteks allahindlusega puhkuseklubi) kasutamise lepingu sõlmimise puhul. See annab õiguse allahindlusega majutusele või muudele soodustustele, mõnikord koos reisi- või muude teenustega, rohkem kui üheks aastaks.

Nii tavapärase osaajalise kasutamise õiguse kui ka viimastel aastatel kasutusele võetud erinevate pikaajaliste puhkusetoodete puhul võib kaasneda märkimisväärne pikaajaline või alaline rahaline kohustus. Samuti hõlmavad need täiendavaid jooksvaid kulusid (nt maksud, hooldustasud ja kindlustus).

Lepingutingimused – teie õigused

Hiljuti vastu võetud ELi eeskirjad kaitsevad teid ebaausate ettevõtjate eest, kui sõlmite lepingu osaajalise kasutamise õiguse saamiseks või pikaajaliste puhkusetoodete kasutamiseks. Neid eeskirju kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates 23. veebruarist 2011 (mõnes ELi liikmesriigis ka hiljem).

Eeskirjad kaitsevad teid, kui kirjutate alla ka järgmistele lepingutele:

Teie õigused laienevad osaajalise kasutamise õigusega seotud erinevat tüüpi kinnis- ja vallasasjadele, sealhulgas:

Mida peaksite enne ostmist teadma?

Enne otsuse tegemist peaksite teadlik olema oma õigustest, mis hõlmavad järgmist.

Kui teie leping käsitleb osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet, siis kehtivad need eeskirjad teie suhtes isegi juhul, kui müüja väidab vastupidist.

Ebaausad kaubandustavad ja võimalikud ebamõistlikult kahjustavad lepingutingimused

Tähelepanelik tasub olla ka järgmise suhtes:

Oma elukohariigis tekkivate probleemide korral võtke ühendust tarbijakaitseametigaen. Teises ELi liikmesriigis asuva müüjaga tekkivate vaidluste korral saate oma õiguste ja kaitse kohta lisateavet Euroopa tarbijakeskuselt ( Euroopa tarbijakeskuste võrgustik).

Kohtusse pöördumise vältimiseks võite kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamiseen menetlust. Kui ostsite osaajalise kasutamise õiguse või sõlmisite pikaajalise puhkuselepingu internetis, võite oma kaebuse esitada elektrooniliselt internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi vahendusel.

Näide

Osaajalise kasutamise õiguse lepingu lõpetamine: kodanik ettevõtja vastu

Patrick Iirimaalt allkirjastas 2013. aastal osaajalise kasutamise õiguse lepingu pakkujaga Maltalt. Ettevõtja ei andnud talle taganemisõiguse tüüpvormi ega teavitanud teda sellest, et järelemõtlemisaja jooksul ei tohi ta nõuda ei ettemaksu ega tagatist.

Patrick maksis tagatiseks 1260 eurot ja vormistas 2 aastaks otsekorralduse summas 122 eurot ja 50 senti kuus.

Selleks et kasutada puhkuseks ühte ettevõtja kinnisvaraobjektidest, oli tal vaja ettevõtjalt saada spetsiaalne kood. Vaatamata korduvatele taotlustele, ta seda ei saanudki.

Ka veel aasta hiljem ei olnud tal võimalik puhkust broneerida ning seetõttu otsustas ta lepingust taganeda, tuginedes eeskirjadele, millega taganemistähtaega pikendatakse 1 aasta ja 14 kalendripäevani. Selleks ajaks oli ta kokku maksnud 2730 eurot ja.

Ettevõtja ei nõustunud lepingust taganemisega ega soostunud Patrickule ka raha tagasi maksma.

Olles küsinud abi Iirimaal asuvalt Euroopa tarbijakeskuselt, alustas Patrick Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames kohtumenetlust ning kohus otsustas tema kasuks. Siiski ei maksnud ettevõtja talle nõutavat summat. Pärast Maltal asuva Euroopa tarbijakeskuse sekkumist sai Patrick lõpuks oma raha tagasi.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: