Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 10/08/2017

Osaajalise kasutamise õigus ja pikaajalised puhkuselepingud ELis

Traditsiooniline osaajalise kasutamise õigus tähendab õigust kasutada üht või mitut ööbimisega majutuskohta enam kui ühe kasutusperioodi vältel rohkem kui ühe aasta jooksul. Nii mõnigi kord võib selle ostmine aga osutuda põrsaks kotis. Sama kehtib ka pikaajalise puhkusetoote (näiteks allahindlusega puhkuseklubi) kasutamise lepingu sõlmimise puhul. See annab õiguse allahindlusega majutusele või muudele soodustustele, mõnikord koos reisi- või muude teenustega, rohkem kui üheks aastaks.

Nii tavapärase osaajalise kasutamise õiguse kui ka viimastel aastatel kasutusele võetud erinevate pikaajaliste puhkusetoodete puhul võib kaasneda märkimisväärne pikaajaline või alaline rahaline kohustus. Samuti hõlmavad need täiendavaid jooksvaid kulusid (nt maksud, hooldustasud ja kindlustus).

Lepingutingimused – teie õigused

Hiljuti vastu võetud ELi eeskirjad kaitsevad teid ebaausate ettevõtjate eest, kui sõlmite lepingu osaajalise kasutamise õiguse saamiseks või pikaajaliste puhkusetoodete kasutamiseks. Neid eeskirju kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud alates 23. veebruarist 2011 (mõnes ELi liikmesriigis ka hiljem).

Eeskirjad kaitsevad teid, kui kirjutate alla ka järgmistele lepingutele:

 • edasimüügilepingud (ettevõtja aitab teil tasu eest müüa või osta osaajalise kasutamise õigust või puhkuseklubi liikmestaatust);
 • vahetuslepingud (te ühinete tasu eest vahetussüsteemiga, mis võimaldab teil kasutada majutust või muid teenuseid, andes vastutasuks teistele isikutele ajutise võimaluse kasutada teie osaajalise kasutamise õiguse lepingust tulenevaid soodustusi).

Teie õigused laienevad osaajalise kasutamise õigusega seotud erinevat tüüpi kinnis- ja vallasasjadele, sealhulgas:

 • kruiisilaevadele;
 • autoelamutele;
 • kanalilaevadele.

Mida peaksite enne ostmist teadma?

Enne otsuse tegemist peaksite teadlik olema oma õigustest, mis hõlmavad järgmist.

 • Peate enne lepingu allkirjastamist saama kogu vajaliku teabe lepingutingimuste kohta. Teile tuleb esitada üksikasjad kirjalikult teie emakeeles (kui see on ELi ametlik keel).
 • Teil on 14 kalendripäeva pikkune järelemõtlemisaeg, mille jooksul võite põhjendusi esitamata lepingust taganeda. Kui teile ei anta ELi eeskirjade alusel nõutavat taganemisõiguse tüüpvormi, pikendatakse asjaomast järelemõtlemisaega 1 aasta ja 14 kalendripäevani.
 • Järelemõtlemisaega pikendatakse 3 kuu ja 14 kalendripäevani, kui teile ei anta ostetava toote kohta kogu vajalikku teavet.
 • Müüja ei tohi teilt nõuda, et maksaksite järelemõtlemisaja jooksul ettemaksu või tagatisraha.
 • Puhkuseklubi liikmestaatuse ostmisel tuleb maksed sooritada võrdsete osamaksetena kord aastas.
 • Samuti on teil õigus alates teise osamakse tasumisest lõpetada puhkuseklubi leping ilma trahvideta. Kui saate arve järgmise osamakse maksmiseks, on teil aega 14 kalendripäeva, et anda ettevõtjale lepingu lõpetamisest teada.
 • Kui olete ühtlasi allkirjastanud seotud vahetuslepingu, siis osaajalise kasutamise lepingu lõpetamise korral lõpetatakse ka see automaatselt ning teile ei kaasne sellega mingeid kulusid.
 • Kui olete edasimüügilepingu alusel palganud ettevõtja, kes aitab teil müüa teie osaajalise kasutamise õigust või puhkuseklubi liikmestaatust, siis ei või see ettevõtja teilt vastu võtta ühtki makset, kuni teie osaajalise kasutamise õigus on müüdud või edasimüügileping mõnel muul viisil lõpetatud.

Kui teie leping käsitleb osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet, siis kehtivad need eeskirjad teie suhtes isegi juhul, kui müüja väidab vastupidist.

Ebaausad kaubandustavad ja võimalikud ebamõistlikult kahjustavad lepingutingimused

Tähelepanelik tasub olla ka järgmise suhtes:

 • ebaseaduslikud ja eksitavad müügitavad, nagu „võitnud" kraabitava loteriipileti trikk, mille puhul te võidate auhinna ning peate sellele järele minema osaajalise kasutamise õigusega seotud üritusele, kus teid survestatakse lepingule alla kirjutama;
 • kahtlased pakkumised osaajalise kasutamise õiguse edasimüügiks, eelkõige sellised, mille puhul teid püütakse veenda ostma uut kinnisvara, andes teile lootust juba olemasoleva müügiks. Sellisel juhul võite lõpuks saada koguni kahe kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse, mida te ei soovi ega vaja;
 • kahtlased pakkumised isikutelt, kes väidavad, et on juristid mõnes teises ELi liikmesriigis, soovides teid tasu eest asjaomase riigi kohtutes esindada, kui teil on pooleli kohtuvaidlus müüjaga;
 • kahtlased pakkumised isikutelt, kes väidavad, et neil on võimalik tasu eest tagasi saada maksed, mille olete teinud osaajalise kasutamise õiguse müüjale;
 • teile osaajalise kasutamise õiguse müüja (puhkekeskus) ei või alusetult piirata teie õigust eraviisiliselt müüa, välja üürida või vahetada teie osaajalise kasutamise õigusi; piirata teie juurdepääsu teenustele või tõsta põhjenduseta hoolduskulusid. Kui seda tehakse teie lepingus olevate tüüptingimuste alusel, võidakse nendega rikkuda ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi käsitlevaid eeskirju ning seega ei pruugi need olla teie suhtes siduvad;
 • kaaluge pikaajalist või isegi püsivat mõju, mis osaajalise kasutamise õigusega kaasneda võib. Kaaluge hoolikalt, kas soovite või saate seda teenust veel 10 või 20 aasta pärast kasutada. Kas teie lapsed, kes võivad selle päranduseks saada ja on kohustatud edaspidi hoolduskulusid tasuma, soovivad seda kasutada?

Oma elukohariigis tekkivate probleemide korral võtke ühendust tarbijakaitseametigaEnglish. Teises ELi liikmesriigis asuva müüjaga tekkivate vaidluste korral saate oma õiguste ja kaitse kohta lisateavet Euroopa tarbijakeskuselt ( Euroopa tarbijakeskuste võrgustik).

Kohtusse pöördumise vältimiseks võite kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamiseEnglish menetlust. Kui ostsite osaajalise kasutamise õiguse või sõlmisite pikaajalise puhkuselepingu internetis, võite oma kaebuse esitada elektrooniliselt internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi vahendusel.

Näide

Osaajalise kasutamise õiguse lepingu lõpetamine: kodanik ettevõtja vastu

Patrick Iirimaalt allkirjastas 2013. aastal osaajalise kasutamise õiguse lepingu pakkujaga Maltalt. Ettevõtja ei andnud talle taganemisõiguse tüüpvormi ega teavitanud teda sellest, et järelemõtlemisaja jooksul ei tohi ta nõuda ei ettemaksu ega tagatist.

Patrick maksis tagatiseks 1260 eurot ja vormistas 2 aastaks otsekorralduse summas 122 eurot ja 50 senti kuus.

Selleks et kasutada puhkuseks ühte ettevõtja kinnisvaraobjektidest, oli tal vaja ettevõtjalt saada spetsiaalne kood. Vaatamata korduvatele taotlustele, ta seda ei saanudki.

Ka veel aasta hiljem ei olnud tal võimalik puhkust broneerida ning seetõttu otsustas ta lepingust taganeda, tuginedes eeskirjadele, millega taganemistähtaega pikendatakse 1 aasta ja 14 kalendripäevani. Selleks ajaks oli ta kokku maksnud 2730 eurot ja.

Ettevõtja ei nõustunud lepingust taganemisega ega soostunud Patrickule ka raha tagasi maksma.

Olles küsinud abi Iirimaal asuvalt Euroopa tarbijakeskuselt, alustas Patrick Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames kohtumenetlust ning kohus otsustas tema kasuks. Siiski ei maksnud ettevõtja talle nõutavat summat. Pärast Maltal asuva Euroopa tarbijakeskuse sekkumist sai Patrick lõpuks oma raha tagasi.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid