Viimati ajakohastatud: 11/10/2021

Alkohol, tubakas, sularaha ja aktsiis

Alkoholi ja tubaka piirmäärad ELis

Eraisikuna ei ole teil ühest ELi riigist teise reisides mingeid piiranguid ostude ja kaasavõetavate asjade suhtes , kui need on isiklikuks tarbeks ja mitte edasimüügiks. Maksud (käibemaks ja aktsiis) sisalduvad toote hinnas riigis, kus te selle ostsite, seega ei pea te üheski teises ELi riigis enam täiendavaid makse maksma.

Siiski võivad ELi tolliasutused kontrollida erinevaid elemente, nt kas omate ettevõtet või töötate mõne ettevõtte jaoks, kuidas on tooted pakendatud ja kuidas neid transporditakse jne, selleks et teha kindlaks, kas tooted on ostetud teie isiklikuks tarbeks. Nad võivad samuti vaadata kaasaskantavate toodete koguseid.

Hoiatus

Iga ELi riik saab otsustada tubakatoodete ja alkohoolsete jookide piirmäärade üle, mida te saate riiki sisse tuua. Minimaalsed kehtestatavad piirmäärad on:

Piirmäära ületavate koguste kaasavõtmine

Kui tolliasutused kahtlustavad, et kannate kaasas kaupu, mis ei ole mõeldud teie enda tarbeks või et need on mõeldud edasimüümiseks, võidakse teilt nõuda selle tõendamist (esitades ostu tõendavad dokumendid jne). Kui te ei suuda esitada piisavaid tõendeid, võidakse teilt nõuda tollimaksude tasumist või teie kaubad konfiskeeritakse.

Hoiatus

Alla 17-aastaste reisijate suhtes kehtivad rangemad eeskirjad. Need võivad riigiti erineda, seepärast kontrollige asjaomast teavet enne reisile minekut.

Sularaha

Kui kavatsete ELi siseneda või sealt lahkuda 10 000 euro või sellest suurema summaga (või samaväärne summa muus vääringus), tuleb see tollis deklareeridafrdeen. Kui te seda ei tee, võib toll teie sularaha kinni pidada ja teile võidakse määrata trahv. Samuti võib toll teha pistelist kontrolli ning vaadata läbi teie pagasi ja/või teie sõiduki.

Kui kavatsete ELi riikides reisida 10 000 euro või sellest suurema summaga (või samaväärne summa muus vääringus), peaksite uurima nende riikide tolliasutustelt, kust te lahkute, kuhu te sisenete ja millest te läbi sõidate, kas peate kaasaskantavat summat deklareerima.

Käibe- ja aktsiisimaksud ELi sisenemisel

Saabudes ELi kolmandast riigist, võite käibe- ja aktsiisimaksuta kaasa tuua kaupu allpool loetletud kogustes, kui need ei ole mõeldud edasimüügiks. Samad eeskirjad kehtivad ka siis, kui saabute Gibraltarilt, Kanaari saartelt, Kanalisaartelt või mujalt, kus ei kehti käibe- ja aktsiisimaksu käsitlevad ELi eeskirjad.

Alkohoolsed joogid

Te võite sisse tuua:

Te võite samuti kaasa tuua:

Iga nimetatud kogus on maksimaalne lubatud sissetoodava alkoholi ja alkohoolsete jookide kogus, kuid te saate neid kombineerida. Näiteks võite kaasa võtta pool liitrit kangeid alkohoolseid jooke ja 1 liitri kangendatud veini – mõlemad kogused moodustavad poole maksimaalsest lubatud kogusest.

Tubakatooted

Piirmäärad sõltuvad külastatavast ELi riigist. Kui ELi liikmesriik kohaldab madalamat piirmäära, võib ta valida, kas kohaldada seda ainult maa- ja meretranspordiga saabuvate reisijate suhtes (Bulgaaria, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia ja Ungari) või kõigi reisijate suhtes (Eesti ja Rumeenia).

Kõrgem piirmäär

Madalam piirmäär

200 sigaretti või

100 sigarillot või

50 sigarit või

250 g tubakat

40 sigaretti või

20 sigarillot või

10 sigarit või

50 g tubakat.

Te võite neid tubakatooteid kombineerida, kuid te ei tohi ületada maksimaalset piirmäära. Näiteks 50 sigarillot + 25 sigarit = maksimaalne piirmäär.

Hoiatus

Kui olete alla 17-aastane, ei ole teil õigus tollimaksuvabu tubakatooteid või alkoholi ELi sisse tuua või EList välja viia.

Muud kaubad (sh parfüümid)

Neid kaupu võite kaasa võtta kuni 300 euro väärtuses reisija kohta või kuni 430 euro väärtuses lennu- või laevareisija kohta. Mõned liikmesriigid kohaldavad alla 15-aastaste reisijate suhtes madalamat piirmäära (150 eurot).

Kütus

Lisaks kütusepaagis sisalduvale kütusele võite kaasaskantavas konteineris kaasa võtta kuni 10 liitrit kütust. Seda eeskirja kohaldatakse kõigi mootoriga käitatavate mootorsõidukite puhul.

Aktsiisimaksud EList lahkumisel

Kui teie reisi sihtpunkt on väljaspool ELi (aga ka nt teatavad ELi piirkonnad, nt Kanaari saared), saate osta tollimaksu- või maksuvabu kaupu lennujaamade ja sadamate nn maksuvabades kauplustes. Tasuks siiski silmas pidada, et nende kaupade suhtes kohaldatakse teie sihtriigis (mis asub väljaspool ELi) sarnaseid tollimaksude ja maksude vabastuse määrasid.

ELis transiidina Šveitsi või mõne muu ELi mittekuuluva riigi läbimine

Hoiatus

Kui reisite ühest ELi riigist teise Šveitsi kaudu, kohaldatakse teie suhtes Šveitsi tollieeskirjuen.

Kui teie kaasa võetud alkoholi või tubakatoodete kogused ületavad Šveitsis lubatud piirmäärasid, peate need Šveitsi ja uuesti ELi sisenemisel deklareerima. Šveitsis võidakse teilt nõuda rahalise tagatise esitamist, mille saate tagasi, kui lahkute riigist koos kaupadega.

KKK

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: