Viimati ajakohastatud: 05/12/2022

Alkohol, tubakas ja aktsiis

Alkoholi ja tubaka kaasaskandmine ELi riikide vahel reisides

Üldjuhul tuleb aktsiis tasuda riigis, kus alkoholi ja tubakat tarbitakse. Siiski kehtivad erandid eraisikutele, kes reisivad ELi riikide vahel. Seda erandit kohaldatakse juhul, kui ostetud tooted on ette nähtud teie enda tarbeks, mitte edasimüügiks. Kuna maksud (käibemaks ja aktsiis) sisalduvad toote hinnas riigis, kus te selle ostsite, ei pea te üheski teises ELi riigis enam täiendavaid makse maksma.

Siiski võivad ELi tolliasutused kontrollida erinevaid elemente, nt kas te omate ettevõtet või töötate mõne ettevõtte jaoks, kuidas on tooted pakendatud ja kuidas neid transporditakse jne, selleks et teha kindlaks, kas tooted on ostetud teie isiklikuks tarbeks. Nad võivad samuti vaadata kaasaskantavate toodete koguseid. Seetõttu saab iga ELi riik kindlaks määrata oma enda suunisväärtused tubakatoodete ja alkohoolsete jookide koguste kohta, mida saate riiki sisse tuua. Need suunisväärtused ei või olla väiksemad kui järgmised:

Kaubad ELi suunisväärtused
Sigaretid 800
Sigarillod (sigarid kaaluga kuni 3 g tk) 400
Sigarid 200
Tubakas 1 kg
Kanged alkohoolsed joogid (näiteks viski või gin) 10 liitrit
Kangendatud vein (nt šerry või portvein) 20 liitrit
Vein 90 liitrit (millest ainult 60 liitrit saab vahuvein)
Õlu 110 liitrit

Kuna eespool nimetatud väärtused on üksnes soovituslikud, tutvuge selle ELi riigi tolliasutuste en esitatud suunisväärtustega, kuhu te reisite.

Soovituslikest väärtustest suuremate koguste kandmine

Kui tolliasutused kahtlustavad, et kannate kaasas kaupu, mis ei ole mõeldud teie enda tarbeks või et need on mõeldud edasimüümiseks, võidakse teilt nõuda selle tõendamist (esitades ostu tõendavad dokumendid jne). Kui te ei suuda esitada piisavaid tõendeid, võidakse teilt nõuda aktsiisi tasumist teie sihtriigis või teie kaubad konfiskeeritakse.

Hoiatus

Alla 17-aastaste reisijate suhtes kehtivad rangemad eeskirjad. Need võivad riigiti erineda, seepärast kontrollige asjaomast teavet enne reisile minekut. 

Käibemaks ja aktsiis ELi kolmandast riigist sisenemisel

Saabudes ELi kolmandast riigist, võite käibemaksu- ja aktsiisivabalt kaasa tuua kaupu allpool loetletud kogustes, kui need ei ole mõeldud edasimüügiks. Samad eeskirjad kehtivad ka siis, kui saabute Kanaari saartelt, Kanalisaartelt või mujalt en , kus ei kehti käibe- ja aktsiisimaksu käsitlevad ELi eeskirjad.

Lubatud tubaka- ja alkoholikogused kolmandast riigist Eli sisenemisel

Lubatud alkoholikogus

Te võite sisse tuua a):

Lisaks võite lisada tuua b):

Kõik punktis b nimetatud summad väljendavad maksimaalseid lubatud koguseid asjaomases alkohoolsete jookide kategoorias, mida saab vastavalt teie eelistusele kombineerida. Näiteks saate kaasa võtta: 4 liitrit vaikset veini, 16 liitrit õlut, pool liitrit kangeid alkohoolseid jooke ja 1 liiter kangendatud veini või 4 liitrit vaikset veini, 16 liitrit õlut ja 2 liitrit vahuveini.

Tubakatoodete lubatud kogused

Sõltuvalt külastatavast ELi riigist võidakse kohaldada kas kõrgemat või madalamat piirmäära. Kui ELi riik kohaldab madalamat piirmäära, saab ta seda kohaldada ainult maa- ja meretranspordiga saabuvate reisijate suhtes (Bulgaaria, Horvaatia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia ja Ungari) või kõigi reisijate suhtes (Eesti ja Rumeenia).

Hoiatus

Eespool nimetatud ELi riikide loetelu on indikatiivne ja võib muutuda. Kõige ajakohasema teabe saamiseks tubakatoodete lubatud koguste kohta kontrollige teie reisitava ELi riigi tolliasutuste en esitatud piirmäärasid.
Kõrgem piirmäär Madalam piirmäär

200 sigaretti või
100 sigarillot või
50 sigarit või
250 g tubakat

40 sigaretti või
20 sigarillot või
10 sigarit või
50 g tubakat

Te võite neid tubakatooteid kombineerida, kuid te ei tohi ületada maksimaalset piirmäära. Näiteks kui reisite ELi riikidesse, kus kohaldatakse kõrgemat piirmäära, võite kaasa võtta 50 sigarillot ja 25 sigarit – see on maksimaalne lubatud kogus.

Hoiatus

Kui olete alla 17-aastane, ei ole teil õigus tollimaksuvabu tubakatooteid või alkoholi ELi sisse tuua või EList välja viia.

Muud kaubad (sh parfüümid)

Neid kaupu võite kaasa võtta kuni 300 euro väärtuses reisija kohta või kuni 430 euro väärtuses lennu- või laevareisija kohta. Mõned liikmesriigid kohaldavad reisijate suhtes, kes on nooremad kui 15 aastat, madalamat piirmäära (150 eurot).

Kütus

Lisaks kütusepaagis sisalduvale kütusele võite kaasaskantavas konteineris kaasa võtta kuni 10 liitrit kütust. Seda eeskirja kohaldatakse kõigi mootoriga käitatavate mootorsõidukite puhul.

Aktsiisimaksud EList lahkumisel

Kui teie reisi sihtpunkt on väljaspool ELi (aga ka nt teatavad ELi piirkonnad, nt Kanaari saared) en , saate osta tollimaksu- või maksuvabu kaupu lennujaamade ja sadamate nn maksuvabades kauplustes. Tasuks siiski silmas pidada, et nende kaupade suhtes kohaldatakse teie sihtriigis (mis asub väljaspool ELi) sarnaseid tollimaksude ja maksude vabastuse määrasid.

ELis transiidina Šveitsi või mõne muu ELi mittekuuluva riigi läbimine

Hoiatus

Kui reisite ühest ELi riigist teise Šveitsi kaudu, kohaldatakse teie suhtes Šveitsi tollieeskirju en .

Kui teie kaasa võetud alkoholi või tubakatoodete kogused ületavad Šveitsis lubatud piirmäärasid, peate need Šveitsi ja uuesti ELi sisenemisel deklareerima. Šveitsis võidakse teilt nõuda rahalise tagatise esitamist, mille saate tagasi, kui lahkute riigist koos kaupadega.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: