Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

Lennujaamade ja lendude julgestus

Kehaskannerite kasutamine ELi lennujaamades

Igas ELi lennujaamas on lubatud reisijate läbivaatus kehaskanneritega. Seda võib kasutada kas peamise läbivaatusmeetodina või täiendava meetodina mis tahes häire põhjuse kindlaks tegemiseks.

Skannerite kasutamise üle otsustab iga ELi liikmesriik ise, kuid kui ta selle võimaluse valib, siis peab ta järgima ELi eeskirjuEnglish. Kui teid tahetakse sellise skanneriga läbi vaadata, peaksite eelkõige teadma järgmist:

 • teile tuleb anda võimalus kehaskanneriga läbivaatusest keelduda. Sel juhul kasutatakse teie läbivaatuseks alternatiivset meetodit, mis hõlmab vähemalt käsitsi läbivaatust;
 • enne läbivaatust tuleb teile anda täielik teave kasutatava tehnoloogia kohta;
 • võite paluda, et teie keha kujutist analüüsiks töötaja, kes on teie soovitud soost;
 • kujutist analüüsiv töötaja asub eraldi kohas, nii et ta ei näe teid;
 • kujutis muudetakse hägusaks, et teid ei oleks võimalik identifitseerida, ning kujutisi ei saa kopeerida, säilitada või printida;
 • kasutada tohib üksnes skannereid, mille puhul ei kasutata ioniseerivat kiirgust.

ELis keelustatud lennuettevõtjad

Kõik lennuettevõtjad, kes korraldavad lende, mille algus- või lõpp-punkt asub ELis, peavad vastama teatavatele ohutusstandarditele. Mõned lennuettevõtjad maailmas tegutsevad tingimustes, mis ei vasta Euroopa ohutusnõuetele. Neil võidakse

 • keelata igasugune tegevus Euroopa õhuruumis;
 • lubada tegutseda üksnes teatavatel tingimustel.

Kui tunnete muret lennuki ohutuse pärast, võite vaadata ELis keelustatud lennuettevõtjate nimekirja.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid