Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 29/04/2022

Lennujaamade ja lendude julgestus

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

Kehaskannerite kasutamine ELi lennujaamades

Igas ELi lennujaamas on lubatud reisijate läbivaatus kehaskanneritega. Seda võib kasutada kas peamise läbivaatusmeetodina või täiendava meetodina mis tahes häire põhjuse kindlaks tegemiseks.

Skannerite kasutamise üle otsustab iga ELi liikmesriik ise, kuid kui ta selle võimaluse valib, siis peab ta järgima ELi eeskirju en . Kui teid tahetakse sellise skanneriga läbi vaadata, peaksite eelkõige teadma järgmist:

ELis keelustatud lennuettevõtjad

Kõik lennuettevõtjad, kes korraldavad lende, mille algus- või lõpp-punkt asub ELis, peavad vastama teatavatele ohutusstandarditele. Mõned lennuettevõtjad maailmas tegutsevad tingimustes, mis ei vasta Euroopa ohutusnõuetele. Neil võidakse

Kui tunnete muret lennuki ohutuse pärast, võite vaadata ELis keelustatud lennuettevõtjate nimekirja.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: