Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

℮-märk

Mis tahes ELi riigis (Käesoleval juhul 27 ELi riiki + Island, Norra, Liechtenstein, Šveits ja Türgi) müüdavate kinnispakis toodete puhul peab pakendil olema esitatud teave, mis hõlmab nende sisu nimikogust (kaal või maht). Kinnispakis toodete hulka kuuluvad näiteks:

Nimikoguse kõrval olev ℮-märk näitab, et olete järginud asjaomaseid Euroopa Liidu õigusakte. Võite lisada selle kinnispakis toodetele, mida müüte ühekaupa varem kindlaks määratud konstantse mahu (vedelike puhul) või kaaluga (muude toodete puhul). ℮-märki võib kasutada toodetel, mille kaal või maht jääb järgmiste väärtuste vahele:

Kas see on kohustuslik?

See ℮-märk ei ole kohustuslik. Selle kinnitamine oma toodetele võimaldab neid siiski müüa kõigis ELi riikides, ilma et oleks vaja kontrollida, kas olete täitnud üksikuid riiklikke nõudeid. ℮-märk näitab, et toode vastab ELi eeskirjadele mahu või kaalu märkimise ja mõõtmise meetodite kohta, mida peate kinnispakis toodete müüjana kasutama.

Millised on nõuded?

Esitatud koguse õigsuse tagamiseks peavad ℮-märgiga pakendid vastama järgmistele nõuetele:

Hoiatus

℮-märgi olemasolu EI tähenda, et toote kogus on hinnanguline. See tähendab, et kaalu ja mahtu on mõõdetud vastavalt ELi eeskirjadele, kasutades ELi õigusaktide nõuetele vastavaid seadmeid.

Kuidas seda tootele kinnitada?

℮-märk trükitakse pakendile massi või mahu märke kõrvale. Kirjatüübi kõrgus peab olema vähemalt 3 millimeetrit. ℮-märk ja märge koguse kohta peavad asetsema pakendi esiküljel. Kogus tuleb märkida numbritega, millele järgneb mõõtühik (gramm, kilogramm, milliliiter, sentiliiter või liiter) või selle lühend (g, kg, ml, cl või l).

Kvaliteedikontroll ja inspekteerimine

Pakendajana peate tagama, et täidetavad pakendid vastavad nõuetele. Selleks peate:

Importijana peate tõendama, et teie imporditavad kinnispakis tooted vastavad nõuetele. Nendeks tõenditeks võivad olla eespool nimetatud salvestatud kontrollid.

Riiklikud ametiasutused kontrollivad, kas teie ℮-märgiga tähistatud tooted vastavad nõuetele. Nad võivad seda teha pakendamiskohas või mujal turustusahelas.

Konkreetsete nõuete kohta konkreetses ELi riigis ja inspekteerimist käsitleva lisateabe saamiseks pöörduge riiklike ametiasutuste pooleen .

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: