Viimati ajakohastatud: 25/01/2023

℮-märk

Mis tahes ELi riigis (Antud juhul 27 ELi liikmesriiki) müüdavate kinnispakis toodete puhul peab pakendil olema esitatud teave, mis hõlmab nende sisu nimikogust (kaal või maht). Kinnispakis toodete hulka kuuluvad näiteks:

Nimikoguse kõrval olev ℮-märk näitab, et olete järginud asjaomaseid Euroopa Liidu õigusakte. Võite lisada selle kinnispakis toodetele, mida müüte ühekaupa varem kindlaks määratud konstantse mahu (vedelike puhul) või kaaluga (muude toodete puhul). ℮-märki võib kasutada toodetel, mille kaal või maht jääb järgmiste väärtuste vahele:

Kas see on kohustuslik?

See ℮-märk ei ole kohustuslik. Selle kinnitamine oma toodetele võimaldab neid siiski müüa kõigis ELi riikides, ilma et oleks vaja kontrollida, kas olete täitnud üksikuid riiklikke nõudeid. ℮-märk näitab, et toode vastab ELi eeskirjadele mahu või kaalu märkimise ja mõõtmise meetodite kohta, mida peate kinnispakis toodete müüjana kasutama.

Millised on nõuded?

Esitatud koguse õigsuse tagamiseks peavad ℮-märgiga pakendid vastama järgmistele nõuetele:

Hoiatus

℮-märgi olemasolu EI tähenda, et toote kogus on hinnanguline. See tähendab, et kaalu ja mahtu on mõõdetud vastavalt ELi eeskirjadele, kasutades ELi õigusaktide nõuetele vastavaid seadmeid.

Kuidas seda tootele kinnitada?

℮-märk trükitakse pakendile massi või mahu märke kõrvale. Kirjatüübi kõrgus peab olema vähemalt 3 millimeetrit. Pakendile tuleb märkida nähtav ja kustutamatu ℮-märk ja märge koguse kohta. Kogus tuleb märkida numbritega, millele järgneb mõõtühik (gramm, kilogramm, milliliiter, sentiliiter või liiter) või selle lühend (g, kg, ml, cl või l).

Kvaliteedikontroll ja inspekteerimine

Pakendajana peate tagama, et täidetavad pakendid vastavad nõuetele. Selleks peate:

Importijana peate tõendama, et teie imporditavad kinnispakis tooted vastavad nõuetele. Nendeks tõenditeks võivad olla eespool nimetatud salvestatud kontrollid.

Riiklikud ametiasutused kontrollivad, kas teie ℮-märgiga tähistatud tooted vastavad nõuetele. Nad võivad seda teha pakendamiskohas või mujal turustusahelas.

Konkreetsete nõuete kohta konkreetses ELi riigis ja inspekteerimist käsitleva lisateabe saamiseks pöörduge riiklike ametiasutuste poole en .

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie Euroopa Nõuanne

Teie Euroopa Nõuanne annab eksperdinõu mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: