Viimati ajakohastatud: 27/01/2023

Maksed, ülekanded ja pangatšekid

Teie pank peab teilt eurodes tehtavate maksete eest nõudma kõikjal ELis sama tasu kui samaväärsete riigisiseste tehingute eest.

Reegel kehtib järgmiste tehingute suhtes:

Ka väljaspool euroala asuvates ELi riikides tegutsevad pangad peavad seda eeskirja järgima ning ei tohi teilt eurodes tehtava ELi-sisese piiriülese makse eest nõuda suuremat tasu kui samaväärse riigisisese makse eest omavääringus.

Näide

Eurodes tehtavate ja riigisiseste maksete tasud on samad

Jakub elab Tšehhis ja tal on Tšehhi pangakonto. Tema pank võtab temalt viie Tšehhi krooni suurust teenustasu, kui ta teeb ülekande Tšehhi kroonides mis tahes muule Tšehhi pangakontole.

Pärast hiljutist puhkust tuleb Jakubil kanda 150 eurot sõbra Prantsusmaa pangakontole. Tema pank võib temalt selle makse eest nõuda sama palju tasu (viis Tšehhi krooni või samaväärne summa eurodes) kui ülekande eest, mille ta teeb Tšehhi kroonides mõnele Tšehhi pangakontole.

Turvalised internetimaksed

Kui soovite teha internetimakset summas, mis ületab 30 eurot, siis peate kasutama vähemalt kahte autentimiselementi, nagu:

See muudab teie maksed ohutumaks ja turvalisemaks.

Pangakaardi kasutamise tasud

Kui tasute ELis oma krediit- või deebetkaardiga, ei ole kauplejatel ja pankadel õigust küsida teilt lisatasu lihtsalt selle eest, et kasutate teatavat pangakaarti. See reegel kehtib kõikide teie koduriigis või teises ELi riigis nii poes kui ka internetis tehtud ja kaardimaksega tasutud ostude puhul.

Hoiatus

Makseteenuseid käsitlevad ELi eeskirjad ei hõlma kolme osalisega süsteemide välja antud kaarte (nt American Express ja Diners Club) ega ametialaseks kasutamiseks mõeldud krediitkaarte, mille puhul esitatakse arve teie tööandjale – nende kasutamise eest võidakse teilt küsida lisatasu.

Pange tähele, et kui maksate muudes ELi vääringutes kui euro, võib maksekaardi väljastaja teilt siiski nõuda vääringu konverteerimise tasu, kui kasutate kaarti mõnes teises riigis. Kaardi väljastaja, teie pank, kaupleja või tehingut teostav veebisait peab teile siiski teatama mis tahes selliste tasude summa enne ostuga nõustumist. Kaardi väljastaja peab teavitama teid sellistest tasudest oma kaardi tingimustes ja kergesti juurdepääsetaval elektroonilisel platvormil, näiteks veebisaidil või rakenduses.

Näide

Teilt ei tohi pangakaardi kasutamise eest lisatasu küsida

Austriast pärit Clara soovis internetis lennupileteid osta. Ta valis lennuettevõtja veebisaidil piletid välja ja hakkas nende eest maksma. Kui ta oli sisestanud krediitkaardi andmed, lisas lennuettevõtja tema piletitele krediitkaardi kasutamise eest 10 eurot.

Clara võttis ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega, kes esitas lennuettevõtja kohta kaebuse. Lennuettevõtja tagastas Clarale 10eurose lisatasu ning muutis oma reegleid ja eemaldas ebaseadusliku lisatasu tellimisprotsessist.

Kaardi- ja maksepettus

ELi eeskirjadega on sätestatud piirmäär summale, mida võib teilt nõuda, kui satute kaardi- võimaksepettuse ohvriks, st kui teie kaardilt või kontolt võetakse raha maha ilma teie loata. Kõikidel juhtudel võib teilt pettusmaksete hüvitamiseks nõuda maksimaalselt 50 eurot.

Kui te aga ei olnud teadlik rahaliste vahendite kaotusest, vargusest või väärkasutusest (nt teie kontole häkiti sisse või teie kaart klooniti ja seda kasutati ilma teie teadmata), ei pea te midagi maksma. Kõik kulud peavad kandma teie pank ja pangakaardi väljastaja. See reegel kehtib ka siis, kui rahaliste vahendite kaotuse põhjustas panga töötaja.

Teie pangakaardilt blokeeritud summad

Kui teete broneeringu, näiteks hotellis või autorendiettevõttes, võidakse teilt broneeringu kinnitamiseks küsida krediitkaardi andmeid. Kaupleja võib küsida teilt ka luba blokeerida teie kaardilt teatav summa, kui teete broneeringu. See tähendab seda, et kaupleja blokeerib osa teie krediidilimiidist või kontojäägist, et katta kulusid, mis võivad tekkida teie tegevuse tõttu, näiteks toateenindus hotellis või rendiauto võimalik kahjustumine.

Kaupleja peab teile ette teatama, kui tal on kavas teie krediitkaardilt teatav summa blokeerida, ja tal peab olema teie luba blokeerida konkreetne summa.

Kohe, kui olete makse teinud, näiteks kui registreerite ennast hotellist välja ja tasute toa eest krediitkaardiga või kui tagastate rendiauto ja tasute lõpparve, peab pank teie kaardilt blokeeritud summa kohe vabastama.

Näide

Blokeeritud summad tuleb vabastada kohe, kui olete makse teinud

Ungarist pärit Boris läks oma tüdruksõbraga Veneetsiasse. Kui nad hotelli jõudsid, võeti Borisilt tema krediitkaardi andmed. Hotell teatas Borisile, et nad soovivad kaardilt blokeerida 500 eurot, et katta broneerimistasu ning võimalikud kulud nende hotellis viibimise ajal minibaarist võetud toodete ja osutatud restoraniteenuste eest. Boris oli sellega nõus.

Enne hotellist lahkumist tasus Boris krediitkaardiga oma hotelliarve. Kui Boris nädala pärast oma krediitkaardiga lennupileteid broneerida soovis, avastas ta, et tema kaardilt on 500 eurot ikka veel blokeeritud. Ta helistas kaebuse esitamiseks hotelli. Hotell palus vea eest vabandust ja palus pangal kohe blokeeritud summa vabastada.

IBANi-põhine diskrimineerimine

Kui soovite arvete maksmiseks, toodete/teenuste ostmiseks internetis, maksude maksmiseks või maksutagastuste/töötushüvitiste või muude toetuste saamiseks kasutada SEPA kreeditkorraldusi või SEPA otsearveldusi, ei tohi teie konto kasutamisest keelduda põhjusel, et see asub muus ELi riigis kui teie vastaspool. See kehtib vaid juhul, kui vastaspool aktsepteerib selliseid tehinguid siseriiklikelt kontodelt. IBANi-põhise diskrimineerimise korral võib kaebuse esitada vastaspoole ELi riigi asjaomasele pädevale asutusele en .

 

Otsekorraldused

Kui olete oma pangas tellinud otsekorralduse, võib juhtuda, et teie arvelt võetakse raha ekslikult või võetakse vale summa, näiteks kui olete teenuseosutaja juures tellimuse tühistanud, kuid otsekorralduse raames makse ikkagi toimus. Sellisel juhul on teil õigus 8 nädala jooksul raha tagasi saada. See kehtib nii teie koduriigi otsekorralduste kui ka ELi-siseste piiriüleste otsekorralduste puhul.

Mida teha probleemide korral?

Kui teil tekib ELi-siseste maksetega probleeme, peaksite ühendust võtma oma panga või pangakaardi väljastajaga. Nad peavad teie kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva jooksul (või erandjuhtudel kuni 35 päeva jooksul). Neil peab olema tarbijate jaoks sisse seatud ametlik kaebuste esitamise kord.

Kui teil on vaja oma õiguste kasutamisel abi, võite finantsteenuste osutajaga seotud probleemide korral võtta ühendust FIN-NETiga ning kauplejatega seotud probleemide korral Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga Ava välislingina (ECC-Net).

Samuti võite teatada IBANi-põhistest diskrimineerimise juhtumitest siin en . See võimaldab Euroopa Komisjonil hoolikalt jälgida ja aidata lahendada IBANi-põhise diskrimineerimise kohta riiklikule pädevale asutusele esitatud kaebusi.
 

Tšekid

ELi pangatasusid käsitlevad eeskirjad rahvusvaheliste ja riigisiseste maksete kohta ei kehti tšekkide suhtes.

Teise ELi riigi tšekkide sularahaks vahetamise suhtes kohaldatakse mõnikord väga suuri tehingutasusid. Lisaks ei aktsepteerita paljudes ELi riikides enam tšekke maksevahendina.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: