Viimati ajakohastatud : 06/07/2018

Käibemaks

Käibemaks tuleb tasuda riigis, kus te ostu sooritate

Eraisikuna ELis oste tehes peate käibemaksu maksma vaid korra – riigis, kus te oma ostu teete.

Saate teises ELi liikmesriigis ostetud tooted koju tuua ilma, et teid peatataks piiril või et peaksite täitma tollideklaratsiooni. Ainsaks tingimuseks on, et ostud peavad olema teie enda või teie perekonna isiklikuks tarbeks, mitte edasimüügiks.

käibemaksu tagastamine

Kui tulete ELi külastama välisriigist, saate oma ELis viibimise ajal ostetud kaupade eest käibemaksu tagasi, kui esitate EList lahkudes enne 3 kuu möödumist kauba ostmisest asjaomased kaubad koos käibemaksu tagastamiseks vajalike dokumentidega pädevale tolliteenistusele. Vajalikud dokumendid vormistab kaupleja, kuid kuna süsteemis osalemine on vabatahtlik, ei osale selles kõik kauplused. Mõned riigid on käibemaksu tagastamisel kehtestanud ostetud kaupade miinimumväärtusefrdeen.

Internetiostud teisest ELi liikmesriigist

Erieeskirjad võivad kehtida kaupade suhtes, mille ostate teisest ELi liikmesriigist, kuid mis tarnitakse teie elukohariiki. Kui ettevõte, kust te kauba ostsite, on müünud teie elukohariiki kaupu väärtuses, mis ületab teatava piirsumma, ei saa ta enam võtta käibemaksu oma riigis ehk ostu sooritamise riigis kehtiva määra alusel.

Selle asemel peab ta käibemaksu arvutama vastavalt määrale, mis kehtib riigis, kuhu kaup tarnitakse ehk kauba sihtriigis. Piiriülese müügi piirsumma kehtestab iga ELi riik isepdfen ning selleks on kas 35 000 või 100 000 eurot. See tähendab, et enamik suurematest ELi kaupu tarnivatest netipoodidest peab käibemaksu arvutama kauba sihtriigis kehtiva määra alusel.

Näide

Mõnikord osutub käibemaksumäär kõrgemaks

Belgias elav Lucie tellib Ühendkuningriigi suurest netipoest raamatu. Kui ta maksma asudes oma aadressi sisestab, märkab ta, et hind on järsku palju kõrgem. Ta uurib, mis võiks olla selle põhjuseks, ning avastab, et pood on Ühendkuningriigi käibemaksumäära (0%) asemel arvestanud käibemaksu Belgias kehtiva määra (6%) alusel.

Belgiasse saab käibemaksuta tarnida kaupu kuni 35 000 euro väärtuses. See tähendab, et ettevõte, mis eelmisel eelarveaastal müüs Belgiasse kaupu rohkem kui 35 000 euro eest, peab käibemaksu arvestama sihtriigis ehk Belgias kehtiva määra alusel. Ettevõte, kust Lucie raamatu tellis, tarnib tihti kaupu Belgiasse ning seepärast peab ta tehtud ostult käibemaksu arvutama Belgias kehtiva määra alusel, ehkki raamat saadetakse Luciele Ühendkuningriigist.

See reegel ei kehti kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete puhul.

Aktsiis

Kui ostate internetis tubakatooteid või alkoholi teisest ELi riigist, ei sisalda hind aktsiisi, olenemata ostetavast kogusest või sellest, kas tooted on mõeldud kingituseks.

Kaupleja on vastutav aktsiisi tasumise eest sihtkohaks olevas ELi riigis.

Seega peaksid nende toodete hinnad juba ka aktsiisi sisaldama. Kui hind on väga madal, uurige enne ostu sooritamist kauplejalt, kas aktsiis on ikka tasutud. Kui kaupleja ei ole aktsiisi tasunud, võib toll teie kauba saabumisel kinni pidada ning hoopis teilt võidakse nõuda aktsiisi tasumist. Peaksite alati veenduma, et kaupleja tasub aktsiisi sihtkohaks olevas ELi riigis.

Kui ostate kaupu väljastpoolt ELi, peate alati tasuma käibemaksu, tollimaksud ja aktsiisi.

Erandid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste eest peate käibemaksu maksma oma elukohariigis (riik, kus on teie alaline elukoht või kus te igapäevaselt elate), mitte riigis, kust te teenust ostate. Need eeskirjad kehtivad nii ELis kui ka kolmandatest riikidest ostetavate teenuste puhul.

Näide

Käibemaksu maksmine digitaalselt infosisult elukohariigis

Senta elab Rootsis ja ostab e-raamatuid Soome netipoest. Soome tarnija peab temalt käibemaksu võtma mitte Soomes, vaid Rootsis kehtiva määra alusel.

Erandid muude internetist ostetud teenuste puhul

Kui ostate internetis teenuseid ELis asuvalt kauplejalt, maksate käibemaksu selle riigi käibemaksumäära alusel, kus on kaupleja asukoht. See põhimõte kehtib juhul, kui te ei ela kaupleja asukohaks olevas ELi riigis.

Näide

Käibemaksu tasumine riigis, kus on kaupleja asukoht

Joao juhib konsultatsioonifirmat, mis asub Lissabonis. Ta osutab konsultatsiooniteenuseid Kopenhaagenis elavale eraisikule. Joao ettevõte on registreeritud Portugalis, seega peab ta oma Taani kliendilt küsima käibemaksu Portugalis kehtestatud määra alusel.

Selle eeskirja puhul on siiski ka mitmeid erandeid. Kõige sagedamini esinevad erandid:

Palun võtke arvesse, et see loetelu ei ole ammendav.

Erand sõidukite puhul

Kui ostate auto teisest ELi liikmesriigist, peate käibemaksu maksma riigis, kuhu te auto toote ja kus te selle registreerite (st oma elukohariigis). Samasugune kord kehtib ka teiste uute transpordivahendite (suured mootorrattad, paadid, õhusõidukid) suhtes.

Lugege täiendavalt käibemaksu tasumise kohta auto ostmisel teisest ELi liikmesriigist.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselten

Jaga lehekülge: