Viimati ajakohastatud: 08/09/2022

Käibemaks

Käibemaks tuleb tasuda riigis, kus te ostu teete

Eraisikuna ELis oste tehes peate käibemaksu maksma vaid korra – riigis, kus te oma ostu teete.

Saate teises ELi riigis ostetud tooted koju tuua ilma, et teid peatataks piiril või et peaksite täitma tollideklaratsiooni. Ainsaks tingimuseks on, et ostud peavad olema teie enda või teie perekonna isiklikuks tarbeks, mitte edasimüügiks.

käibemaksu tagastamine

Kui tulete ELi külastama välisriigist, saate oma ELis viibimise ajal ostetud kaupade eest käibemaksu tagasi, kui esitate EList lahkudes enne 3 kuu möödumist kauba ostmisest asjaomased kaubad koos käibemaksu tagastamiseks vajalike dokumentidega pädevale tolliteenistusele. Vajalikud dokumendid vormistab kaupleja, kuid kuna süsteemis osalemine on vabatahtlik, ei osale selles kõik kauplused. Mõned riigid on käibemaksu tagastamisel kehtestanud ostu miinimumväärtuse de en fr .

Internetiostud teisest ELi riigist

Erieeskirjad võivad kehtida kaupade suhtes, mille ostate teisest ELi riigist, kuid mis tarnitakse teie elukohariiki. Kui selle ettevõte, kellelt te kauba ostsite, müük teie elukohariiki ehk riiki kuhu kaup tarnitakse, ületab teatava piirsumma, ei saa ta enam arvutada käibemaksu selle määra alusel, mis kehtib riigis, kus te ostu tegite.

Selle asemel peab ta käibemaksu arvutama vastavalt määrale, mis kehtib riigis, kuhu kaup tarnitakse ehk kauba sihtriigis. Piiriülese müügi piirsumma kehtestab iga ELi riik ise en ning selleks on kas 35 000 või 100 000 eurot. See tähendab, et enamik suurematest ELi kaupu tarnivatest netipoodidest peab käibemaksu arvutama kauba sihtriigis kehtiva määra alusel.

Näide

Mõnikord osutub käibemaksumäär kõrgemaks

Madalmaadest pärit Katrin tellis Iirimaa suurest veebipoest raamatu. Kui ta maksma asudes oma aadressi sisestas, märkas ta, et hind on järsku palju kõrgem. Ta uuris, mis võiks olla selle põhjuseks, ning avastas, et pood on Iirimaa käibemaksumäära (0%) asemel arvestanud käibemaksu Madalmaades kehtiva määra (9%) alusel.

Madalmaadesse saab käibemaksuta tarnida kaupu kuni 100 000 euro väärtuses. See tähendab, et ettevõte, mis eelmisel eelarveaastal müüs Madalamaadesse kaupu rohkem kui 100 000 euro eest, peab käibemaksu arvestama sihtriigis kehtiva määra alusel. Ettevõte, kust Katrin raamatu tellis, tarnib tihti kaupu Madalmaadesse ning seepärast peab ta tehtud ostult käibemaksu arvutama Madalmaades kehtiva määra alusel, ehkki kaup saadetakse Katrinile Iirimaalt.

Hoiatus

See reegel ei kehti kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsiooni- ja antiikesemete puhul.

Aktsiis

Kui ostate internetist tubakatooteid või alkoholi teisest ELi riigist, ei sisalda hind aktsiisi, olenemata ostetavast kogusest või sellest, kas tooted on mõeldud kingituseks.

Kaupleja on vastutav aktsiisi tasumise eest sihtkohaks olevas ELi riigis.

Seega peaksid nende toodete hinnad juba ka aktsiisi sisaldama. Kui hind on väga madal, uurige enne ostu sooritamist kauplejalt, kas aktsiis on ikka tasutud. Kui kaupleja ei ole aktsiisi tasunud, võib toll teie kauba saabumisel kinni pidada ning hoopis teilt võidakse nõuda aktsiisi tasumist. Peaksite alati veenduma, et kaupleja tasub aktsiisi sihtkohaks olevas ELi riigis.

Hoiatus

Kui ostate kaupu väljastpoolt ELi, peate alati tasuma käibemaksu, tollimaksud ja aktsiisi.

Erandid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste eest peate käibemaksu maksma oma elukohariigis (riik, kus on teie alaline elukoht või kus te igapäevaselt elate), mitte riigis, kust te teenust ostate. Need eeskirjad kehtivad nii ELis kui ka kolmandatest riikidest ostetavate teenuste puhul.

Näide

Käibemaksu maksmine digitaalselt infosisult elukohariigis

Senta elab Rootsis ja ostab sageli e-raamatuid Soome netipoest. Soome tarnija peab temalt käibemaksu võtma mitte Soomes, vaid Rootsis kehtiva määra alusel.

Erandid muude internetist ostetud teenuste puhul

Kui ostate internetist teenuseid ELis asuvalt kauplejalt, maksate käibemaksu selle riigi käibemaksumäära alusel, kus on kaupleja asukoht. See põhimõte kehtib juhul, kui te ei ela kaupleja asukohaks olevas ELi riigis.

Näide

Käibemaksu tasumine riigis, kus on kaupleja asukoht

Joao juhib konsultatsioonifirmat, mis asub Lissabonis. Ta osutab konsultatsiooniteenuseid Kopenhaagenis elavale eraisikule. Joao ettevõte on registreeritud Portugalis, seega peab ta oma Taani kliendilt küsima käibemaksu Portugalis kehtestatud määra alusel.

Selle eeskirja puhul on siiski ka mitmeid erandeid. Kõige sagedamini esinevad erandid:

Palun võtke arvesse, et see loetelu ei ole ammendav.

Erand sõidukite puhul

Kui ostate auto teisest ELi riigist, peate käibemaksu maksma riigis, kuhu te auto toote ja kus te selle registreerite (st oma elukohariigis). Samasugune kord kehtib ka teiste uute transpordivahendite (suured mootorrattad, paadid, õhusõidukid) suhtes.

Lugege täiendavalt käibemaksu tasumise kohta auto ostmisel teisest ELi riigist.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: