Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Töölepingumuudatused

Peate tööandjana töötajale kirjalikult teatama igast muudatusest tema töölepingus. Kui muudatuse tingis seaduse või haldussätete muutmine, ei pea te töötajale esitama kirjalikku dokumenti, millega muudetakse esialgset lepingut.

Kui teie töötaja peab välisriigis töötama kauem kui ühe kuu, sh töötaja lähetamise juhtumid, peate talle ette teatama järgmistest asjaoludest:

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: