Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 02/01/2023

Sotsiaalkindlustus ja tervis

Töötajaid värvates olge kursis nende sotsiaalkindlustusmakseid käsitlevate ELi õigusnormidega. Töötaja suhtes kohaldatakse korraga ainult ühe riigi sotsiaalkindlustusõigust. Tavaliselt on see riik, kus nad töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana töötavad.

Tagage oma töötajatele ohutu ja tervislik töökeskkond. Tööandjana peate järgima riskihindamise ja -juhtimise alaseid ELi eeskirju, et minimeerida õnnetuste riski ja vältida ohtlikke olukordi.

Jaga lehekülge: