Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Tsiviilpartnerlus ja registreeritud partnerlused

Mitmes ELi riigis on võimalik partnerlussuhe ametlikuks muuta, sõlmides tsiviilpartnerluse või registreerides partnerluse.

Tsiviilpartnerlus võimaldab kahel inimesel, kes elavad koos paarina, registreerida oma suhe oma elukohariigi asjaomases asutuses.

Selles valdkonnas on ELi riikide vahelised erinevused väga suured.

Kontrollige, milliseid eeskirju teie suhtes kohaldatakse

Kas on tegemist kahte või enamat ELi riiki puudutava küsimusega, näiteks seetõttu, et kolisite pärast partnerluse registreerimist teise riiki või registreerisite partnerluse välismaal?

Registreeritud partnerluses elavate inimeste omandi- ja ülalpidamisõigused erinevad riigiti. Ühes riigis registreeritud partnerlusest tulenevad õigused ei pruugi teises riigis olla täpselt samasugused.

Selgitage välja, millise riigi seadused teie partnerluse suhtes kehtivadAva välislingina, kuna sellel on olulised tagajärjed teie õigustele ja kohustustele registreeritud partneritena.

Tsiviilpartnerluse tunnustamine

Tsiviilpartnerlust ja registreeritud partnerlust peetakse mõnes ELi riigis samaväärseks või võrreldavaks abieluga, kuid mitte kõigis.

Kõigis riikides, kus on lubatud samasooliste isikute abielu, tunnustatakse tavaliselt ka nende vahel mõnes muus riigis registreeritud partnerlust.

Riikides, kus samasooliste isikute abielu ei ole lubatud, kuid kus on kehtestatud partnerluse registreerimiseks mõni muu võimalus, annab samasooliste isikute vahel välismaal sõlmitud abielu neile tavaliselt samad õigused nagu registreeritud partnerluski.

ELi riigid, kus ei ole partnerluse registreerimise võimalust seadusega ette nähtud:

Registreeritud partneriga välismaale kolimine

Nendes riikides, kus tsiviilpartnerlust tunnustatakse abieluga samaväärsena või võrreldavana, on teil ka samad sisserändeõigused: teie registreeritud partneril on õigus tulla teiega kaasa, kui asute elama sellisesse riiki.

Kui soovite asuda elama ELi riiki, kus registreeritud partnerlust üldse ei tunnustata, käsitatakse teie partnerlust nõuetekohaselt tõendatud pikaajalise suhtena. Riik, kuhu asutakse elama, peab tagama teie partnerile õiguse riiki siseneda ja seal elada.

Lisateave välismaal elamise õiguse kohta

Näide

Õigus riiki jääda tänu registreeritud partnerlusele

Niina on ettevõtja ELi riigis A, kes uuris ärivõimalusi riigis B. Niina soovis, et tema (tol ajal töötu) registreeritud partner Hans temaga kaasa tuleks.

Kuigi riigis B ei tunnustata registreeritud partnerlust, oli selle olemasolu tõendiks, et neil on pikaajaline suhe, ning Hans võis koos Niinaga sellesse riiki elama asuda, kuigi tal ei olnud oma sissetulekut.

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: