Podnikanie
Posledná kontrola : 02/04/2022

Civilné zväzky a registrované partnerstvá

V niektorých členských štátoch EÚ môžete svoje partnerstvo úradne potvrdiť bez toho, aby ste uzavreli manželstvo, a to formou civilného zväzku alebo registrovaného partnerstva.

Civilné zväzky umožňujú dvom osobám, ktoré spolu žijú ako pár, zaregistrovať tento vzťah na príslušnom verejnom orgáne štátu pobytu.

V tejto oblasti vládnu medzi krajinami EÚ obrovské rozdiely, ktoré sa okrem iného týkajú toho:

Zistite, aké predpisy platia vo vašom prípade

Dotýka sa situácia viac ako jednej krajiny EÚ (napríklad pretože sa po registrácii sťahujete alebo registráciu uskutočňujete v zahraničí)?

Majetkové práva a vyživovacia povinnosť registrovaných partnerov nie sú vo všetkých krajinách EÚ upravené rovnakým spôsobom. Práva vyplývajúce z registrovaného partnerstva v jednom členskom štáte sa môžu od práv priznaných v inom štáte značne líšiť.

Zistite, ktoré vnútroštátne právne predpisy sa vzťahujú na vaše partnerstvo. Významným spôsobom ovplyvnia to, aké práva a povinnosti budete mať ako registrovaní partneri.

Uznávanie civilných zväzkov

Civilné zväzky a registrované partnerstvá sa v niektorých krajinách EÚ považujú za rovnocenné alebo porovnateľné s manželstvom.

Všetky krajiny, ktoré povoľujú manželstvá rovnakého pohlavia vo všeobecnosti uznávajú aj registrované partnerstvá rovnakého pohlavia uzavreté v iných štátoch.

V krajinách, v ktorých uzatváranie manželstiev rovnakého pohlavia nie je možné, v ktorých však existujú určité formy registrovaného partnerstva, sa manželstvám rovnakého pohlavia uzavretým v zahraničí poskytujú vo všeobecnosti rovnaké práva ako registrovaným partnerstvám.

S inštitútom registrovaného partnerstva však neráta právny poriadok v týchto krajinách EÚ:

Presťahovanie sa do zahraničia s registrovaným partnerom

V krajinách, v ktorých sa civilné zväzky považujú za rovnocenné alebo porovnateľné s manželstvom, získavajú partneri rovnaké práva v súvislosti s imigráciou: ak sa chcete usadiť v jednej z týchto krajín, váš registrovaný partner má právo sprevádzať vás.

Ak sa chcete presťahovať do členského štátu EÚ, ktorý vôbec neuznáva registrované partnerstvá, bude vaše partnerstvo považované za riadne úradne potvrdený dlhodobý vzťah. Hostiteľská krajina musí umožniť vstup a pobyt vášho partnera.

Viac informácií o vašom práve na pobyt v zahraničí

Príklad

Možnosť zostať – vďaka registrovanému partnerstvu

Nina, podnikateľka v členskom štáte EÚ A, hľadala nové možnosti podnikania v členskom štáte B. Chcela, aby ju do zahraničia sprevádzal jej partner Hans, ktorý bol v tom období nezamestnaný.

Napriek tomu, že členský štát B neuznáva registrované partnerstvá, existencia takéhoto partnerstva poslúžila ako dôkaz dlhodobého vzťahu a Hans sa mohol presťahovať spolu s Ninou, aj keď nemal vlastný príjem.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: