Posledná kontrola: 03/06/2022

Zabezpečenie webového sídla

Vývoj a údržba webového sídla je dôležitým prvkom vašej prítomnosti online. Kybernetické bezpečnostné incidenty ako krádež údajov vašich zákazníkov môžu mať závažný vplyv na vaše podnikanie alebo značku na viacerých úrovniach:

Kybernetické bezpečnostné incidenty, ktoré ovplyvňujú e-shopy, môžu zahŕňať napríklad:

Takisto je veľmi dôležité vedieť, aké citlivé informácie máte na webovom sídle, ešte pred akýmkoľvek narušením bezpečnosti. Mali by ste zvážiť tieto skutočnosti:

Mali by ste vykonať aj úplný audit svojich systémov, zaznamenať tie najdôležitejšie prvky a všetko sledovať. Uistite sa, že nie ste jediná osoba vo vašej organizácii, ktorá vie o tomto audite, ale myslite aj na to, že prístup do všetkých systémov údajov by ste mali udeľovať iba na základe potreby poznať.

Ochrana informácií na vašom webovom sídle

Je dôležité uvažovať o tom, ako sa na vaše webové sídlo a služby vzťahujú základné aspekty informačnej bezpečnosti – dôvernosť, integrita a dostupnosť –, a určiť potrebné požiadavky na úroveň služieb. Vezmite do úvahy, že v závislosti od toho, aké ďalšie prvky ste sa rozhodli integrovať, sa tieto požiadavky môžu líšiť.

Ak chcete, aby bol váš systém bezpečný, musíte sa uistiť, že nasledujúce prvky budú chránené:

Ako reagovať na bezpečnostné incidenty

Je dôležité, aby ste pre prípad narušenia bezpečnosti mali vypracovaný vykonateľný plán s osobitnými konkrétnymi opatreniami a postupmi, ktoré sa majú uplatniť pri bezpečnostnom incidente. Postupy by mali byť zamerané na tieto aspekty:

Ak zistíte narušenie, postupujte takto:

Takisto by ste mali vytvoriť pravidlá oznamovania porušenia ochrany údajov, ktoré môžu byť zahrnuté vo vašom vyhlásení o ochrane súkromia a v ktorých by malo byť určené, ako a kedy upozorníte zákazníkov v prípade, že dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov. Musíte vziať do úvahy aj fakt, že podľa pravidiel všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte povinnosť informovať dozorný orgán pre ochranu osobných údajov, hneď ako sa dozviete o porušení ochrany údajov.

Na vnútroštátnej úrovni pôsobia tímy reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) zodpovedné za riadenie bezpečnostných incidentov (vrátane hlásení a reakcií na bezpečnostné hrozby). Môžu vám poskytnúť informácie o tom, ako postupovať a na koho sa obrátiť s prosbou o pomoc, ak ste sa stali obeťou akéhokoľvek kybernetického útoku. Takisto zverejňujú upozornenia na zraniteľnosť a hrozby vo vašej krajine.

Výber štátu

Dodržiavanie zásad ochrany údajov

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sú uvedené povinnosti podnikov, ktoré zhromažďujú, ukladajú a spravujú osobné údaje. Dva základné ciele všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú transparentnosť a informovanie verejnosti o tom, ako sú údaje používané.

Pre viac informácií o všeobecných ustanoveniach všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o tom, ako sa vzťahujú na váš podnik, si pozrite časť o  ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ide o váš e-shop, všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa týka najmä časti s vyhlásením o ochrane súkromia (alebo pravidlami). Toto vyhlásenie je verený dokument vydaný vaším podnikom, v ktorom je vysvetlené, ako spracúva osobné údaje a ako uplatňuje zásady ochrany údajov. Ak vaše webové sídlo zhromažďuje osobné údaje používateľa priamo, vyhlásenie o ochrane súkromia by sa malo objaviť v momente, keď sa to deje.

Vyhlásenie o ochrane súkromia by malo byť:

Prečítajte si, čo by malo obsahovať vaše vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia zobrazené vo vašom e-shope by malo obsahovať nasledujúce informácie:

Vyhlásenie o ochrane súkromia zobrazené vo vašom e-shope by malo obsahovať nasledujúce informácie:

Vyhlásenia o ochrane súkromia musia byť poskytnuté písomne, dodané elektronicky (ak sa to hodí), zverejnené v konkrétnej časti vášho webového sídla (napríklad:  Zásady ochrany osobných údajov en ) a musia byť dostupné priamo z každej stránky alebo podstránky webového sídla.

Ďalšie podrobnosti a užitočné rady týkajúce sa vypracovania zásad ochrany osobných údajov nájdete v týchto praktických usmerneniach en .

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: