Posledná kontrola : 11/02/2022

Investičné produkty

Ak chcete svoje peniaze radšej investovať než vložiť na bežný sporiaci účet, banka alebo poisťovňa vám zvyčajne ponúkne niektorý z investičných produktov, fondov alebo investičných produktov založených na poistení, – teda produkty, ktorým sa hovorí aj „štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení" (PRIIP). Na rozdiel od bežného sporiaceho účtu môže hodnota tejto investície a príjem z investičného produktu klesať alebo stúpať.

Keďže spôsob fungovania investičného produktu môže byť pomerne zložitý, nie je vždy jednoduché pochopiť, aké výnosy môžete dosiahnuť a aké prípadné riziká podstupujete. Podľa pravidiel EÚ vám musia byť pred nákupom poskytnuté podrobné informácie o investičnom produkte, aby ste vedeli, aké vysoké je riziko, ktoré podstupujete, a aká je jeho povaha.

Upozornenie

Tieto pravidlá EÚ sa nevzťahujú na systémy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, priame investície (ako napr. akcie), investičné produkty pre profesionálnych investorov a produkty životného poistenia bez investičných možností pre retailových investorov, pri ktorých sa poistné plnenie vypláca iba v prípade úmrtia alebo pracovnej neschopnosti.

Kľúčové informácie o investovaní

Pred tým, ako sa rozhodnete pre určitý investičný produkt, vám musí osoba alebo organizácia, ktorá tento produkt predáva, odovzdať dokument s kľúčovými informáciami. Tento štandardný dokument vám poskytne jasné odpovede na vaše otázky o povahe, rizikách a nákladoch investičného produktu, o ktorý máte záujem.

Uvedený informačný dokument nesmie mať viac než 3 strany vo formáte A4 a musí obsahovať:

Čas na porovnanie a výber

Dokument s kľúčovými informáciami vám umožňuje jednoducho porovnať investičné produkty rôznych poskytovateľov a vybrať si tie, ktoré vám vyhovujú najviac.

Tento informačný dokument musíte preto dostať s dostatočným predstihom, aby ste mali dosť času na zváženie všetkých možností, kým podpíšete zmluvu alebo prijmete ponuku. Aj keď po podpise zmluvy máte ešte lehotu na rozmyslenie, musí vám osoba, ktorá produkt predáva, odovzdať dokument s kľúčovými informáciami pred podpisom zmluvy.

Príklad

Informačný dokument vám môže pomôcť s výberom správneho investičného produktu.

Leonard sa rozhodol sporiť peniaze na dôchodok. Navštívil svoju banku, aby zistil, aké možnosti sa mu ponúkajú. Banka mu navrhla, aby si každý mesiac odkladal150 EUR v špeciálnom životnom poistení kombinovanom so sporením. Vysvetlila mu, že s týmto druhom investičného produktu môže Leonard získať vyššie výnosy než na bežnom sporiacom účte. Leonard požiadal o ďalšie informácie o tomto poistení a dostal dokument s kľúčovými informáciami. Keď si dokument prečítal, pochopil, že v závislosti od rôznych scenárov výkonnosti tu existuje aj riziko straty časti jeho dôchodkových úspor, ak nebudú investície spojené s týmto poistením vykazovať dobrú výkonnosť. Po dohode s bankou sa nakoniec rozhodol pre bežný sporiaci účet.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: