Posledná kontrola : 20/10/2022

Pracovné povolenia

Ako občan EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v .

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Upozornenie

Lichtenštajnskouplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

 

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku na účely práce žiadne povolenie. Viac informácií o práci občanov vo Švajčiarsku ani právo na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi EÚ, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Tieto práva závisia od vašej štátnej príslušnosti alebo vášho postavenia rodinného príslušníka občana EÚ.

Občania Turecka

Ak ste štátnym príslušníkom Turecka, vaše právo na slobodný pohyb a prácu v EÚ závisí výlučne od vnútroštátnych pravidiel vašej hostiteľskej krajiny EÚ. Ak ste legálne zamestnaný v EÚ, máte rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci danej krajiny.

Máte tieto práva:

Štátni príslušníci ostatných krajín, ktoré uzavreli dohodu s EÚ

Máte nárok na rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci vašej hostiteľskej krajiny EÚ, ak ste štátnym príslušníkom jedného zo 79 afrických, karibských a tichomorských štátov en , alebo jednej z týchto krajín:

Štátni príslušníci krajín, ktoré neuzavreli dohodu s EÚ

Ak ste štátnym príslušníkom krajiny, ktorá neuzavrela dohodu s EÚ, vaše právo na prácu v krajine EÚ závisí od vnútroštátnych právnych predpisov danej krajiny.

Ak ste v rodinnom vzťahu s občanom EÚ,

Viac informácií nájdete na imigračnom portáli EÚ.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: