Posledná kontrola: 24/01/2019

Pracovné povolenia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ako občania EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v .

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Niektorí občania EÚ však stále potrebujú pracovné povolenie, aby mohli získať zamestnanie v niektorých krajinách EÚ.

Týka sa to len:

  • chorvátskych občanov v niektorých krajinách EÚ,
  • niektorých občanov EÚ v Chorvátsku.

Lichtenštajnsko uplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Väčšina krajín EÚ prestala uplatňovať tieto obmedzenia. Je však možné, že pracovné povolenie budete potrebovať v Rakúsku. de

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že pracovné povolenie budete potrebovať, ak ste občanom Rakúska.

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku na účely práce pracovné povolenie. Obmedzenia sa uplatňujú na občanov Chorvátska, ktorí naďalej potrebujú pracovné povolenie, a na občanov Bulharska a Rumunska, ktorí majú obmedzený prístup k pracovnému trhu. Viac informácií o práci vo Švajčiarsku pre občanov EÚ.frdeiten

Podľa dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska v EÚ voľne žiť a pracovať.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo európsky poradca v oblasti zamestnanosti.

Príklad

Pred presťahovaním sa do zahraničia si vybavte pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte ešte pred prijatím práce a odchodom do novej krajiny zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť aj zamietnutá.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Na vysielanie pracovníkov sa nevzťahujú nijaké obmedzenia, okrem tejto výnimky: Rakúsko uplatňuje dočasné obmedzenia týkajúce sa vysielania chorvátskych pracovníkov firmami v niektorých odvetviach, netýka sa to však samostatne zárobkovo činných osôb.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: