Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 15/03/2018

Pracovné povolenia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Ako občania EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v .

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Niektorí občania EÚ však stále potrebujú pracovné povolenie, aby mohli získať zamestnanie v niektorých krajinách EÚ.

Týka sa to len:

 • chorvátskych občanov v niektorých krajinách EÚ,
 • niektorých občanov EÚ v Chorvátsku.

Lichtenštajnskouplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Väčšina krajín EÚ prestala uplatňvať tieto obmedzenia: Je však možné, že v týchto krajinách budete na prácu potrebovať pracovné povolenie:

 • RakúskoDeutsch
 • HolandskoEnglishNederlands
 • SlovinskoSlovenščina
 • Spojené kráľovstvoEnglish

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že budete potrebovať pracovné povolenie, ak ste občanom jednej z týchto krajín:

 • Rakúsko
 • Holandsko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku na účely práce pracovné povolenie. Obmedzenia sa uplatňujú na občanov Chorvátska, ktorí naďalej potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci vo Švajčiarsku pre občanov EÚfrançaisDeutschitalianoEnglish.

Podľa dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska v EÚ voľne žiť a pracovať.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo európsky poradca v oblasti zamestnanosti.

Príklad

Pred presťahovaním sa do zahraničia si vybavte pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte ešte pred prijatím práce a odchodom do novej krajiny zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť aj zamietnutá.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Na vysielanie pracovníkov sa nevzťahujú nijaké obmedzenia, okrem tejto výnimky: Rakúsko uplatňuje dočasné obmedzenia týkajúce sa vysielania chorvátskych pracovníkov firmami v niektorých odvetviach, netýka sa to však samostatne zárobkovo činných osôb.

Právne predpisy EÚ
 • Dočasné obmedzenia práce v zahraničí (pracovné povolenia) English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo