Posledná kontrola: 04/01/2021

Pracovné povolenia

Týka sa vás brexit?

Ako občan EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v .

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Upozornenie

Lichtenštajnskouplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

 

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku na účely práce žiadne povolenie. Obmedzenia platia pre občanov Chorvátska, ktorí naďalej potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci občanov EÚ vo Švajčiarskufrdeiten.

Podľa dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska v EÚ voľne žiť a pracovať.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo európsky poradca v oblasti zamestnanostiOtvoriť ako externý odkaz.

Pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Ako štátny príslušník tretej krajiny možno nemáte právo pracovať v ani právo na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi EÚ, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Tieto práva závisia od vašej štátnej príslušnosti alebo vášho postavenia rodinného príslušníka občana EÚ.

Občania Turecka

Ak ste štátnym príslušníkom Turecka, vaše právo na slobodný pohyb a prácu v EÚ závisí výlučne od vnútroštátnych pravidiel vašej hostiteľskej krajiny EÚ. Ak ste legálne zamestnaný v EÚ, máte rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci danej krajiny.

Máte tieto práva:

Štátni príslušníci ostatných krajín, ktoré uzavreli dohodu s EÚ

Máte nárok na rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci vašej hostiteľskej krajiny EÚ, ak ste štátnym príslušníkom jedného zo 79 afrických, karibských a tichomorských štátoven, alebo jednej z týchto krajín:

Štátni príslušníci krajín, ktoré neuzavreli dohodu s EÚ

Ak ste štátnym príslušníkom krajiny, ktorá neuzavrela dohodu s EÚ, vaše právo na prácu v krajine EÚ závisí od vnútroštátnych právnych predpisov danej krajiny.

Ak ste v rodinnom vzťahu s občanom EÚ,

Viac informácií nájdete na imigračnom portáli EÚfrespten.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: