Život a cestovanie
Posledná kontrola: 07/05/2019

Elektronický obchod, predaj na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Informácie uvedené na tejto stránke sa týkajú iba predaja konečnému spotrebiteľovi (B2C), nie predaja iným podnikom (B2B).

Elektronický obchod a predaj mimo prevádzkových priestorov ponúka mnoho výhod, avšak zahŕňa aj určité povinnosti podľa predpisov EÚ.

Tieto predpisy EÚ sa týkajú kúpnych zmlúv a zmlúv o službách, pri ktorých nedochádza k osobnému stretnutiu so zákazníkom. Ide najmä o zmluvné dohody uzavreté cez internet, telefón (s ľudským sprostredkovateľom alebo bez neho), e-mail, fax alebo bežným listom a zmluvy so zákazníkmi uzavreté mimo zvyčajných prevádzkových priestorov.

Pravidlá o elektronickom obchode, predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov sa nevzťahujú na transakcie v týchto oblastiach:

 

Začnite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Verejné konzultácie

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo klientmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Jednotné kontaktné miesta

Informácie o rozšírení podnikania do inej krajiny EÚ.

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: