Posledná kontrola: 23/04/2019

Vaši rodičia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak ste občanom EÚ, ktorý sa sťahuje do inej krajiny EÚ na účely pobytu, práce alebo štúdia, pravidlá EÚ umožňujú prisťahovať sa aj vašim rodinným príslušníkom. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa za vami môžu prisťahovať vaši rodičia.

Ak ste občanom EÚ a nikdy ste nežili v inej krajine EÚ, uplatňujú sa len vnútroštátne pravidlá.

Pracujete, ste v dôchodku alebo disponujete vlastnými zdrojmi?

Ak pracujete, ste v dôchodku alebo disponujete dostatočnými zdrojmi, na rodičov sa nazerá rovnakým spôsobom ako na manžela/manželku alebo deti.

Overte si pravidlá týkajúce sa:

Študujete?

Ak ste študent, na vašich rodičov sa bude nazerať ako na vzdialených príbuzných.

Overte si pravidlá týkajúce sa:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: