Posledná kontrola: 21/10/2021

Pracovníci v civilnom letectve

Pracovný čas, platená dovolenka a odpočinok

Ak zamestnávate zamestnancov v sektore civilného letectva, ich maximálny ročný pracovný čas musíte obmedziť na 2 000 hodín, pričom celkový čas letov môže byť maximálne 900 hodín.

Mobilným zamestnancom v civilnom letectve musíte poskytnúť minimálne 4 týždne platenej ročnej dovolenky. Okrem situácie, keď dôjde k ukončeniu zamestnania, nemôžete namiesto tejto dovolenky vyplatiť príspevok.

Svojim zamestnancom vo všetkých druhoch služieb by ste mali poskytnúť minimálne:

Ochrana zdravia a bezpečnosť

Zamestnanci musia pred začatím práce absolvovať bezplatnú zdravotnú prehliadku, pri ktorej sa dodrží lekárske tajomstvo, pričom túto prehliadku musia opäť absolvovať v pravidelných intervaloch. Ak má zamestnanec zdravotné problémy vyplývajúce z nočnej práce, musíte ho vždy, keď je to možné, preložiť na dennú prácu.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o pravidlách EÚ, ktoré sa vzťahujú na váš podnik / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí , napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network .

Ďalšie asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: