Posledná kontrola: 02/01/2023

Pracovníci v civilnom letectve

Pracovný čas, platená dovolenka a odpočinok

Ak zamestnávate zamestnancov v sektore civilného letectva, ich maximálny ročný pracovný čas musíte obmedziť na 2 000 hodín, pričom celkový čas letov môže byť maximálne 900 hodín.

Mobilným zamestnancom v civilnom letectve musíte poskytnúť minimálne 4 týždne platenej ročnej dovolenky. Okrem situácie, keď dôjde k ukončeniu zamestnania, nemôžete namiesto tejto dovolenky vyplatiť príspevok.

Svojim zamestnancom vo všetkých druhoch služieb by ste mali poskytnúť minimálne:

Ochrana zdravia a bezpečnosť

Zamestnanci musia pred začatím práce absolvovať bezplatnú zdravotnú prehliadku, pri ktorej sa dodrží lekárske tajomstvo, pričom túto prehliadku musia opäť absolvovať v pravidelných intervaloch. Ak má zamestnanec zdravotné problémy vyplývajúce z nočnej práce, musíte ho vždy, keď je to možné, preložiť na dennú prácu.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: